Technické travní směsi

Agrokop Shop

Spustili jsme pro vás internetový obchod

Můžete v něm pohodlně nakoupit mnoho našich produktů.

Založení nového trávníku

1. Připravte půdu

Prokypřete půdu motykou nebo pomocí rotavátoru a terén urovnejte hráběmi. Čím lépe je seťové lůžko připraveno, tím lepší bude vzcházení trávníku. Důležitá je dobrá kapilarita a zpracování půdy do hloubky. Nedílnou součástí přípravy půdy je odplevelení pozemku, provedené nejlépe již na podzim.

2. Zapravte hnojivo do země

Urovnejte půdu hráběmi a před vysetím trávníkové směsi zapravte hnojivo, aby došlo k opti- málnímu vývoji kořenového systému.

3. Vysejte osivo

Vyberte vhodnou směs z řady AGROKOP. Rádi Vám s výběrem poradíme na tel.: 777 772 066. Jaro nebo brzký podzim jsou nejvhodnější termíny pro výsev z důvodu příznivějších vláhových poměrů. Výsev je lépe provést do kříže pro rovnoměrné rozsetí osiva. Provádí se do utuženého nebo uváleného povrchu.

4. Zapravte osivo

Osivo zapravte hraběmi nebo zavláčejte. Na písčitých půdách za sucha znovu uválejte.

5. Dodržte správnou hloubku výsevu

K zajištění dokonalého vyklíčení musí být dodržena hloubka výsevu 0,5–1 cm.

6. Pravidelně zavlažujte

Během suchého období udržujte seťové lůžko vlhké jemnou závlahou.

7. Trávník posečte

První sečení by se nemělo provádět u trávníku nižšího než 6–8 cm. Postupně snižujeme výšku porostu až na 3–4 cm. Sečení pod tuto hranici ubírá trávníku na síle a způsobuje jeho rychlé vysychání. Nikdy nesečte více než 1/3 výšky trávy!

Rozdělení travních směsí podle účelu a vhodnosti

HŘIŠTNÍ SMĚS

Všestranné využití

Směs vybraných odrůd trav určená pro zakládání zátěžových travních ploch. Vytváří hustý, plastický a pružný drn, který se vyznačuje vysokou schopností regenerace.

Zvýšené zastoupení moderních, silně odnožujících úzkolistých odrůd trav, vytváří zdravý travní porost. Trávník má jednotný vzhled, stálou barvu, snáší sešlapávaní a nevyžaduje speciální intenzivní údržbu.

Směs je určena pro zatravnění zatěžovaných trávníků jako jsou hřiště , letištní plochy, dostihové dráhy, golfová hřiště mimo greeny a ostatní sportovní plochy. Vhodné využití najde také při ozelenění sídliště, rekreačních prostor, u bazénů či koupališť i na zahradách rodinných domů. Pravidelné ošetřování – sečení, závlaha, výživa i jednorázové zásahy odplevelení a vertikutace – přispěje k vytvoření trávníku pro radost i užitek.

Složení: jílek vytrvalý, lipnice luční, kostřava červená

Doporučený výsevek: 2–2,5 kg/100 m2

PARKOVÁ SMĚS

Velice dobře přezimuje

Travní směs vhodná pro okrasné, méně zatěžované plochy. Vyznačuje se pomalým růstem a celistvým vzhledem, snese i hlubší sečení. Vysoký podíl kostřav a jemnolistých odrůd jílků zajistí sytě zelený jemný trávník. Intenzivní ošetřování podpoří dobrý stav porostu. Výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 1,8 kg N/100 m2.

Doporučený výsevek: 2–2,5 kg/100 m2

Složení: kostřava červená trsnatá, kostřava červená výběžkatá, lipnice luční, jílek vytrvalý

Technické travní směsi Směs rychlé ozelenění

RYCHLÉ OZELENĚNÍ

Rychlé zapojení, brání erozi

Krátkodobá travní směs je určená pro zatravnění ploch, na něž neklademe vysoké nároky. Je složena z druhů s intenzivním vývojem, které po zasetí umožňují rychlé ozelenění půdy a zapojení porostu. Výhodou pro Vás je také nízká cena této směsi. Vhodná na plochy po stavebních úpravách.

Doporučený výsevek: 0,5–1,0 kg/100 m2

Složení: jílek vytrvalý, jílek mnohokvětý, kostřava rákosovitá