Hlavní obor naší činnosti představuje množení osiv pro zemědělce. Celý proces množení, zpracování a uvádění na trh podléhá přísnému vnitřnímu a vnějšímu řízení kvality. Našemu osivu věnujeme veškerou péči tak, aby splňovalo nejnáročnější požadavky, které jsou v současnosti na certifikované osivo kladené. Samozřejmostí je pro nás odpovídající agrotechnika, správné ošetření během vegetace, chemická ochrana rostlin v pravý čas a zajištění selekcí. Po úspěšném pěstování a sklizni následuje velmi důležitá fáze čištění a úpravy osiva do podoby, v jaké rozmnožovací materiál uvádíme do oběhu. Této části výrobního procesu věnujeme na naší čistící stanici osiv Bobrová velkou pozornost. Osivo, které vstupuje do moření splňuje základní požadavky na kvalitu (čistotu, klíčivost, vlhkost), což trvale sledujeme v naší interní laboratoři. Vysoce účinná mořidla, která používáme mají velmi dobré ulpívací schopnosti a zvyšují sypnost osiva. Je samozřejmostí, že v průběhu moření neustále kontrolujeme a seřizujeme správnou dávku mořidla, abychom zajistili kontinuální kvalitu celého výrobního procesu. V neposlední řadě neopomíjíme zajištění bezvadného skladování a distribuce k Vám, našim zákazníkům. 

Nabízíme nejen široký sortiment obilnin, luskovin, jetelovin a trav z vlastního množení, ale i nákupem získané registrované odrůdy obilnin, řepky, kukuřice a slunečnice a dalších plodin. Spolupracujeme s prověřenými společnostmi, které poskytují pouze kvalitní osivo.

BIO osiva

Do popředí zájmu spotřebitele se dostávají stále více zdravé potraviny, a proto se plochy ekologicky pěstovaných produktů každoročně rozšiřují. Naše společnost se zabývá již delší čas také produkcí BIO osiv. Spolupracujeme s prověřenými ekologickými farmáři, od kterých osivo vykupujeme, poté jej vyčistíme, zajistíme laboratorní rozbory a certifikaci. Odběratel má tak jistotu, že obdrží osivo té nejvyšší kvality. Naše společnost pracuje pod kontrolou inspekční a certifikační autority BIOKONT CZ s.r.o., osiva zapsaná v odrůdovém seznamu následně certifikuje ÚKZÚZ.

Ve výrobě ekologických osiv spolupracujeme s farmáři na základě dlouhodobé spolupráce v regionu České republiky, ale rádi uvítáme i nové množitele BIO osiv. 

V ekologickém režimu pěstujeme např. jetel, hrách, pelušku, vikev, některé obilniny, které také úspěšně exportujeme.

Více k jednotlivým nabízeným odrůdám v právě platném katalogu.

Detailní informace Vám rádi sdělí naši odborní zástupci.

vzorec pro stanovení výsevku

Doporučené výsevky polních plodin

Druh Výsevek Šířka řádku Hloubka setí HTS termín setí
MKS/ha kg/ha cm cm g  
Ječmen setý – jarní 2,8-4,8 160-220 10,5-15 3-4 40-50 jaro
Ječmen setý – ozimý 3-4,5 140-200 10,5-15 3-4 30-70 do 15.10.
Kukuřice, zrnová 0,07-0,09 20-28 75×16-18 4-6 280-350 do 4.5.
Kukuřice, silážní 0,09-0,12 20-30 75×14-16 4-6 280-350 do 10.5.
Oves setý – nahý 4,5-5,5 150-200 7,5-15 3-4 25-32 březen, duben
Oves setý 4,5-5,5 180-230 7,5-15 3-4 27-45 březen, duben
Pohanka obecná 3-3,5 70   3-5 19-30 duben-květen
Proso seté 3-4,5 20-25 25-30 2-3 3-10 duben-květen
Pšenice obecná – jarní 4-6 200-240 7,5-12,5 4-5 30-55 březen-zač. dubna
Pšenice obecná – ozimá, hybridní 0,9-2 45-100 7,5-12,5 3-4 43-60 do 10.10.
Pšenice obecná – ozimá, 6n 3-6 150-220 7,5-12,5 3-4 35-55 do 15.10.
Pšenice špalda 3,5-4,5 200-250 12,5 3-4 49-65 do 15.9.
Triticale – ozimé 3,5-5 180-230 10,5-15 3-5 35-55 do 10.10.
Žito seté – hybridní 2-4 70-120 10,5-15 2-4 25-35 do 15.9.
Žito seté – syntetická populace 2-2,4 80-100 10,5-15 2-4 30-40 do 20.9.
Žito seté – 2n 3-4,5 160-210 10,5-15 2-4 30-40 do 30.9.
Bob obecný 0,4-0,55 220-300 12,5-25 7-8 350-700 březen, duben
Hrách setý 0,9-1,1 220-330 12,5-15 5-7 220-350 březen, duben
Peluška jarní 0,9-1,2 150-190 12,5-25 5-7 120-250 březen, duben
Sója luštinatá 0,6-0,8 80-150 25-45 4-6 40-450 do15.5.
Lupina bílá 0,8 200-260 15 3-5 220-280 duben
Lupina úzkolistá 0,8 140-160 15 3-5 130-230 duben
Hořčice bílá – semeno 1,2-1,3 7-11 12,5-25 2-3 6-7 do 15.4.
Hořčice bílá – zelené hnojení 1,4-1,5 18-25 12,5, na široko 2-3 6-7 jaro-podzim
Len setý – olejný 14-20 100-130 7,5-10,5 1-2 2-3 do 15.4.
Mák setý 1-1,2 1-1,8 22,5-25 0,5-1,5 0,55 březen
Ředkev olejná – zelené hnojení   12-15 20-30 2-3   jaro-podzim
Řepka jarní 1,2 4-6 12,5-25 1-3 3-4,5 do 15.4.
Řepka ozimá 0,7-1,1 3,5-6 10,5-15 2-3 3,8-5,8 do 30.8.
Řepka ozimá – hybridní 0,3-06 2,5-4 10,5-15 2-3 3,8-5,8 do 15.9.
Slunečnice 0,5-0,65 5-6 70×22-28 4-7 50-80 duben
Světlice barvířská   15-20 12,5-40 2-3 30-75 březen-duben
Len setý – přadný 23-25 160-180 7,5-12,5 2-3 2-3 do 5.5.
Kmín kořenný 2,25-3,4 8-12 12,5/25 1,5-2 2,5 duben, květen
Svazenka vratičolistá – zelené hnojení   8-18 25-45, na široko 1,5-2 1,8-2,4 jaro-podzim
Jetel luční   16-20 12,5, na široko 1-2   podsev – jaro
Vojtěška setá   12-18 25 1,5-2   podsev – jaro
Jílek jednoletý   20-30 12,5 1-2   čistosev duben
Travní směs   25-35 12,5 1-2    
Poznámky: výsevek je orientační, závisí na termínu setí, předplodině, odrůdě a parametrech osiva.