Řepka ozimá, olejniny

Nabízíme Vám liniové odrůdy a hybridy řepek ozimých ze šlechtění firmy RAGT a dalších předních evropských a světových šlechtitelských společností. Najdete u nás jak stálice dlouhodobě spolehlivé v zemědělské praxi, které se pěstují na tisících hektarů v České republice i v zahraničí, tak absolutní novinky, které jsou úspěšně testovány v poloprovozních pokusech SPZO. Každoročně Vám přinášíme aktuální výsledky z praxe pro Vaše nejlepší rozhodnutí k výběru správného hybridu či linie. 

Aktuálně nabízené odrůdy a hybridy řepky ozimé najdete v právě platném Katalogu řepek  AGROKOP HB. 

Dále nabízíme jarní olejniny:

 • Řepka jarní
 • Kmín kořenný
 • Mák setý
 • Len olejný
 • Hořčice bílá

Více v aktuálním Katalogu osiv jaro.

RGT TREZZOR

BEZPEČNĚ ULOŽENÉ PENÍZE NA VAŠEM POLI!

 • výborný zdravotní stav
 • velmi vysoký výnos a vysoký obsah oleje
 • nadstandardní adaptabilita rozmarům počasí
 • vysoká odolnost vyzimování

Středně raný MSL hybrid RGT TREZZOR se dobře vyrovnává se suššími lokalitami a patří k odrůdám s výborným zdravotním stavem, předností je navíc vysoká odolnost vyzimování. Na podzim nepřerůstá, na jaře má středně podzní vývoj a středně vysoké rostliny jsou nadprůměrně odolné poléhání (8,3 b. ÚKZÚZ).
Úspěšně se zapsal do povědomí pěstitelů nejen u nás, ale i ve Francii, ve Švýcarsku, v Němceku, v Rakousku, v Maďarsku, na Slovensku nebo také v Litvě.
RGT TREZZOR disponuje širokospektrální tolerancí fómovému černání, velmi vysokou odolností cylindrosporióze, vysokou odolností verticiliovému vadnutí a má velmi dobré výsledky i v letech, kdy porosty decimuje hlízenka. V průběhu testování odrůda prokázala výraznou toleranci viru žloutenky vodnice a nejednou úspěšně unikla i pozdním jarním mrazům.
V roce 2020 pěstitelé ocenili velmi vysokou odolnost poléhání a rovnoměrné dozrávání s velmi nízkým podílem sklizňových ztrát.
Od roku 2018 je RGT TREZZOR testován v poloprovozních pokusech SPZO. Výsledkově patří k nejúspěšnějším odrůdám, které kdy byly ve Svazu zkoušeny. V roce 2018 obsadil třetí místo, v roce 2019 první místo a vloni druhé místo. Vrámci tříletého cyklu se jedná o nejúspěšnější odrůdu testovanou v pokusech SPZO.
Pro svoji spolehlivost je v letošním roce srovnávací odrůdou nových pOloprovozních pokusů SPZO, takže ji máte možnost vidět na všech lokalitách v rámci sortimentu A i B.

RGT AZURITE

MODRÉ Z NEBE

 • velmi vysoký výnos a vysoký obsah oleje
 • tolerance viru žloutenky vodnice, vysoká odolnost k cylindrosporióze
 • snížená pukavost šešulí
 • snížená citlivost na clomazone

RGT AZURITE  je nová hybridní řepka ze šlechtění RAGT. Jedná se o Ogu-INRA typ hybridu, který vyniká velmi vysokým výnosem. Po dva roky byl nejvýnosnější odrůdou v pokusech SEK, které organizuje SPZO. Získal tak právo být zařazen do poloprovozních pokusů, a proto si ho můžete v roce 2021 osobně prohlédnout i ve vašich podmínkách.
Polopozdní, vysoké rostliny velmi dobře větší a hybrid RGT AZURITE je tak vhodný i pro technologie se sníženým výsevkem. Odrůda vyniká sníženou citlivostí na účinnou látku clomazone.

ABSOLUT

PŘEVYŠUJE OSTATNÍ!

 • rezistence TuYV proti viru žloutenky vodnice
 • rezistence vůči fomovému černání
 • snížená pukavost šešulí
 • velmi vysoký výnos semene

Středně raná hybridní řepka ABSOLUT přináší unikátní kombinaci tří geneticky podmíněných odolností. Jednak rezistenci TuYV proti viru žloutenky vodnice a novou rezistenci vůči fómovému černání, ale současně i sníženou pukavost šešulí, která bude hrát v době zákazů desikantů velmi významnou roli při úspěšném průběhu sklizně.
Absolut navíc dosahuje velmi vysokých výnosů semene. Typický je velmi rychlý a bujný podzimní i jarní vývoj. Velmi dobře se vyrovnává se suchem.
Také odrůdu Absolut můžete vidět v pokusech SPZO 2021.
Hybrid má z hlediska pesticidního ošetření standardní nároky na ochranu proti houbovlým chorobám s využitím azolových fungicidů se současně morforegulačním účinkem.

RGT JAKUZZI

STABILNÍ VÝNOS BEZ TURBULENCÍ!

 • vysoký výnos ve všech oblastech pěstování
 • rovnoměrné dozrávání semene i slámy

RGT JAKUZZI je hybridní odrůdou ze šlechtění RAGT a v roce 2019 získala českou registraci. Kromě výborných výsledků v ÚKZÚZ potvrdil tento hybrid svoji výkonnost i v rámci pokusů SPZO v České republice i na Slovensku.
Charakteristickým znakem RGT JAKUZZI je jeho stabilní výnos v různorodých podmínkách nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě, který se opírá o vyrovnaný zdravotní stav, nízkou náchylnost ke všem hodnoceným chorobám (fóma, hlízenka, verticiliové vadnutí). Velmi dobře je také hodnocena odolnost vůči poléhání – 7,8 bodu. Během předchozích suchých let potvrdila, že patří mezi odrůdy s nejvyšší odolností suchu.

ALLISON

NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKA V ÚKZÚZ 2014–18!

 • velmi dobrý zdravotní stav
 • rezistence vůči TuYV (virus žloutenky vodnice)
 • velmi dobrá odolnost komplexu houbových chorob

Středně raný hybrid ALLISON byl prvním registrovaným zástupcem skupiny hybridů, které se chlubí TuYV rezistencí. Navíc byl v registračních pokusech nejvýnosnější řepkou a následně třikrát zvítězil v pokusech SDO (2014-16, 2015-17 a 2016-18). Je středně vysoký až vyšší, odolný poléhání. Má velmi dobrou odolnost komplexu houbových chorob a vyzimování. Vzhledem k velmi bujnému a rychlému podzimnímu růstu doporučujeme použití morforegulátoru. Díky pohotovému podzimnímu vývoji je velmi vhodný i k pozdním výsevům. Vynikajicích výsledků dosahuje také na suchých a teplých lokalitách.

RGT DOZZEN

HYBRID PROVĚŘENÝ PODMÍNKAMI ČR!

 • velmi vysoký výnos a velmi vysoký obsah oleje
 • mimořádná odolnost poléhání
 • nadstandardní zdravotní stav

RGT DOZZEN je polopozdní MSL hybrid nižšího, kompaktního vzrůstu s mimořádně vysokou odolností poléhání. Má výbornou mrazuvzdornost a výrazně nadstandardní zdravotní stav. Mimořádným přínosem odrůdy je vysoká tolerance přísuškům během vegetace. V roce 2017 byla odrůda testována v pokusech SPZO v sortimentu B a obsadila výborné druhé místo. Během sedmi let, kdy je v České republice pěstována, prokázala svoji velmi stabilní výkonnost.

řepka ozimá

RGT TEMPO

BIGBEAT NA POLI!

 • velmi vysoký výnos
 • genetická rezistence k infekci virem žloutenky vodnice a k napadení fómou
 • snížená pukavost šešulí

Novinková hybridní řepka RGT TEMPO je geneticky rezistentní k infekci virem žloutenky vodnice (TuYV), geneticky rezistentní k napadení fómou a při prodloužení doby sklizně je velkým plusem snížená pukavost šešulí. Registraci získala v mnoha zemích Evropy, u nás vloni zabodovalal v prvním roce SEK pokusů SPZO a na Slovensku vyhrála poloprovozní pokusy SPZO.

RGT CADRAN

ČAS NA ZMĚNU

 • velmi vysoký výnos semene i oleje
 • genetická rezistence k infekci virem žloutenky vodnice a k napadení fómou
 • vyniká raností

Další novinkou pro zásev 2021 je RGT CADRAN, který disponuje velmi vysokým výnosem semene i oleje. Patří k hybridům vybaveným geneticky podmíněnou rezistencí TuYV a rezistencí k napadení fómou. Je tolerantní k verticiliovému vadnutí. V současném sortimentu vyčnívá svojí raností, díky které je určený pro včasnou sklizeň. Rostliny jsou robustní, s rychlým podzimním vývojem a proto se hodí i na pozdní výsevy.

RGT KOCAZZ

STOP NÁDOROVITOSTI!

 • vysoký výnos semen s velmi vysokým obsahem oleje
 • odolnost nádorovitosti košťálovin
 • střední ranost

RGT KOCAZZ je speciální hybridní odrůda, která je určená pro oblasti, které se potýkají s výskytem nádorovitosti košťálovin (Plasmodiophora b.). Nově registrovaná novinka od firmy RAGT byla v roce 2020 registrována v Dánsku.  V rámci tohoto speiálního sortimentu vyniká vysokým výnosem semen s velmi vysokým obsahem oleje. Rostliny jsou středně vysoké s vysokou odolností poléhání. Střední ranost umožńuje ranější sklizeň.

řepka ozimá Sněžka

SNĚŽKA

NEJLEPŠÍ LINIOVÁ ŘEPKA DNEŠKA!

 • aktuálně nejvýnosnější liniová řepka v ČR
 • velmi vysoká mrazuvzdornost
 • český původ

Česká liniová odrůda pochází ze šlechtění firmy Sempra. Hlavním argumentem pro registraci byl jednoznačně výnos, protože SNĚŽKA dosáhla nejvyššího výnosu mezi liniovými odrůdami a kontrolní odrůdu Arabellla překonala v průměru 3 let o 5% ( v roce 2018 dokonce o 9%). Svůj vysoký výnosový standard následně potvrdila i v pokusech SDO 2019, kde opět porazila všchny konkurenční liniové řepky.  SNĚŽKA je polopozdní, středně vysoká odrůda s výbornou odolností poléhání (7,8 b.) a velmi vysokou mrazuvzdorností. Odolnost vůči napadení hlavními třemi chorobami je velmi dobrá (fóma 6,4 b., hlízenka 5,8 b., verticiliové vadnutí 6,4 b.) Obsah glukosinolátů je nízký a obsah oleje středně vysoký. Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2020.

RESCATOR

 • v roce 2017 nejvýnosnější liniová odrůda u členů SPZO
 • nízký kompaktní vzrůst, ideální volba do extenzivnějších podmínek

RESCATOR je velmi plastická, nenáročná liniová řepka do všech pěstitelských podmínek. Na horších stanovištích patří vždy k těm nejlepším a na výborných dokáže konkurovat i nejvýkonnějším hybridům. V roce 2017 byl u členů svazu SPZO nejvýnosnější liniovou odrůdou. Ke stabilnímu výkonu přidává RESCATOR celou řadu pozitivních agronomických vlastností a poloviční náklad na osivo oproti hybridům. RESCATOR je charakteristický velmi nízkým kompaktním vzrůstem, nadprůměrnou odolností proti poléhání a velmi bohatým větvením. Výtečný je zdravotní stav (výborné hodnocení odolnosti hlízence, fómové hnilobě, plísni šedé a černím) a vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 2012). Výhodou může být pro optimální rozložení žní jeho ranost.