AGROKOP HB s.r.o. je dynamicky se rozvíjející společnost, která působí na trhu více než 25 let. Již od počátku činnosti bylo naším cílem poskytovat komplexní služby jak zemědělským podnikům, tak i soukromým zemědělcům v co nejvyšší kvalitě za přijatelnou cenu.
V souladu s touto filozofií postupně rozšiřujeme a zároveň zkvalitňujeme portfolio služeb, jež nabízíme zemědělské prvovýrobě. Jeden z hlavních oborů naší činnosti představuje množení osiv pro zemědělce. Celý proces množení, zpracování a uvádění na trh podléhá přísnému vnitřnímu a vnějšímu řízení kvality. Nedílnou součástí našich služeb je také laboratorní rozbor osiv.

AGROKOP HB laboratoř klíčidla pšenice ozimá

Cena dodávaného osiva v běžně odebíraném množství zahrnuje také cenu dopravy k zákazníkovi.

V současné době poskytujeme následující služby včetně odborného poradenství a profesionálního servisu:

  • výroba a obchod s osivy, komplexní informace a poradenství při výběru odrůdy či hybridu 
  • množení osiv trav, meziplodin a dalších plodin včetně poradenství v oblasti agrotechnických zásahů
  • výživa a ochrana rostlin, včetně dodávek pesticidů a hnojiv
  • dodávky obalových materiálů do zemědělství – pytle, vaky, folie, silážní plachty
  • obchod s rostlinnými komoditami na trhu v České republice i v rámci Evropské unie
  • chemické přípravky pro živočišnou výrobu
  • čištění a moření osiv, čištění hořčice, máku, kmínu, trav a dalších semen na ČSO Bobrová
logo BIO

Díky flexibilitě a pevným standardům kvality jsme důležitým článkem ve výrobě osiv v České republice. Zde vzniká důvěryhodná spolupráce mezi šlechtiteli, dalšími osivářskými firmami a zemědělci, kteří nás inspirují, abychom splňovali náročné požadavky na výrobu osiv a jejich distribuci.

V roce 2012 jsme získali certifikaci jako firma podnikající v ekologickém zemědělství. 

Technologie pro materiálové vvyužití odpadů
TECHNOLOGIE PRO MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ ODPADŮ

Projekt na čistící stanici osiv Bobrová je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem projektu je pořízení vybavení pro zpracování relevantních druhů odpadů, konkrétně mobilního zařízení na čištění a třídění odpadu a ohradových paletových beden. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 278 t/rok.