Hnojiva

Nabízíme sortiment hnojiv pro polní výživu. Podle potřeby zákazníků je možno dodávat hnojiva pytlovaná, vakovaná, volně ložená.

N – hnojiva granulovaná:

 • LAV 27
 • LAD 27
 • Močovina
 • Síran amonný
 • UREA

N – hnojiva tekutá:

 • AmisanN
 • AmiPhos
 • DAM 390

P – hnojiva granulovaná:

 • Superfosfát

NPK – hnojiva granulovaná

Mg – K – hnojiva sypká:

 • Draselná sůl
 • UltraKALI
 • KORN-KALI
 • PATENTKALI
 • KIESERIT
 • MagSul
 • VapMag
 • HORTISUL
 • KALISOP

NP – hnojiva granulovaná:

 • AMOFOS
 • DAP
 • NP

Ostatní:

 • Dusíkaté vápno
 • Vápenec křídový granulovaný
 • Dolomitický vápenec
 • Listová a speciální hnojiva