Směsi meziplodin ProTerra

Speciální směsi PROTERRA Vám vyřeší mnohé často se vyskytující problémy zemědělské praxe, jako jsou nedostatek humusu v půdě, špatné hospodaření s vodou, utužování a eroze půdy, výskyt plevelů, nedostatek dusíku, nízký výskyt včel a jiných opylovačů v krajině atd.

Ve směsech PROTERRA se snoubí vysoká profesionalita přípravy s velkou druhovou pestrostí každé jednotlivé směsi. K míchání používáme pouze velmi kvalitní odrůdy, čímž se tyto směsi odlišují od běžného standardu.

PROTERRA HUMUS je vyvážená meziplodinová silně prokořeňující směs, která se nejčastěji využívá jako předplodina pro obilí, kukuřici a řepku.

PROTERRA NEMATOCIDNÍ – Speciálně vytvořená směs pro snížení populací háďátka je určena pro rizikové oblasti jejich výskytu.


ProTerra směs humus

 • Velmi vysoký nárůst nadzemní biomasy v relativně krátkém časovém období umožní vyšší zadržení dusíku v rostinách; silně prokořeňující směs plodin, která napomáhá rozrušovat zhutnění půdy.
 • Obohacuje půdu o snadno rozložitelnou organickou hmotu, a tím stimuluje biologickou aktivitu půdy a chemické procesy.
 • Ředkev olejná svým dlouhým vřetenovitým kořenem proniká do spodních vrstev půdy a způsobuje tak průsak vody do hlubších partií, což pozitivně ovlivní uzavření koloběhu vody a živin v systému.
 • Peluška přispívá pomocí kořenového systému k fixaci vzdušného dusíku a ke zlepšení půdní struktury.
 • Vyvážená meziplodinová směs předcházející obilí, kukuřici a řepce.
 • Doporučený výsevek: 30–40 kg/ha.
 • Doba výsevu: do poloviny srpna.
 • Hloubka setí: 5 cm.


Směs nematocidní

 • Speciálně vyvážená směs pro snížení háďátek v oblastech s vysokou koncentrací pěstování cukrové řepy a zeleniny.
 • Využívá vlivu tzv. nepřátelských rezistentních rostlin, do jejichž kořenů sice háďátka pronikají, ale jejich vývojový cyklus je omezen, takže škůdce zahyne.
 • Ředkev olejná v krátké době vytváří značné množství biomasy, která přispívá k ozdravení půdy nejen u pěstitelů řepy, ale i v zahradnictví.
 • Vikev setá má příznivý vliv na rozvoj půdních bakterií, hluboko kořenící a bohatě větvící kořenový systém pomáhá k rozbití utužené struktury půdy.
 • Umožňuje pěstování řepy v následujícím roce bez hluboké orby.
 • Doporučený výsevek: 30 kg/ha.
 • Doba výsevu: srpen až začátek září.
 • Hloubka setí: 2–3 cm.