Jílek jednoletý RGT SPEEDYL

HLAVNÍ VÝHODY
– extrémní výkonnost
– velmi rychlé založení porostu
– výborný zdravotní stav = vysoká kvalita produkce

 • středně raná tetraploidní odrůda s velmi vysokým výnosem hmoty na jaře
 • velmi rychlý počáteční vývoj a prudký nárůst hmoty vede k obrovskému výnosu v 1. seči
 • ve srovnání s ostatními odrůdami vykazuje markantně vyšší výnos hmoty, což je vlastnost pro kterou byl speciálně vyšlechtěn
 • porost může být průběžně spásán, aniž by tím byl poškozen
 • dobré olistění odrůdy a výborný zdravotní stav zaručují vysoce kvalitní produkci dobře stravitelné píce
 • využití na senáž, seno i pastvu
 • vytrvalost 6 – 12 měsíců, výsevek 30 kg/ha
 • kvalita odrůdy byla potvrzena zemědělskou praxí v zahraničí
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Vybrané kvalitativní parametry jílku jednoletého RGT SPEEDYL

  NETTO ENERGIE LAKTACE

  jílek jednoletý RGT SPEEDYL, netto energie laktace

  Produkce sušiny v 1., 2. a 3. seči (tuny/ha)

  Kostřava rákosovitá RGT CALLINA výnos v t, 2017