Meziplodiny – GREENING

Veškeré meziplodinové směsi jsou certifikované.
Aktuální nabídku směsí najdete v právě platném katalogu.

Význam meziplodin v osevním postupu

 Hlavní význam meziplodin spočívá ve zvýšení úrodnosti Vaší půdy.

Hlavní benefity pěstování meziplodin:

  • Biomasa meziplodin váže lehce pohyblivý dusík. Současně kořeny meziplodin vytahují z hlubších vrstev málo pohyblivé prvky k povrchu, kde jsou během přirozeného rozkladu organické hmoty znovu vráceny do půdy pro využití následnou plodinou. Zároveň tímto bráníme vyplavování dusíku do podzemních vod. Živiny, které se Vám nevyplaví z půdy, nemusíte v příštím roce nakupovat!
  • Organická hmota se přirozeně rozkládá, následně převádí do půdy důležité živiny a organickou hmotu. Meziplodiny mohou doplnit až polovinu organické hmoty, která během sezony degradovala. Obnovování organické složky půdy je neustálý proces. Kořenová hmota a zbytky rostlin přispívají k tvorbě humusu.
  • Bilance humusu v půdě. Obsah humusu v půdě by  se měl pohybovat mezi (-) 75 kg až (+) 125 kg/ha/rok a v tříletém cyklu by neměla být hranice překračována. Níže jsou uvedeny plodiny s největšími změnami bilance humusu v půdě. Vysoká biodiverzita půdy zajišťuje její odolnost vůči vnějším vlivům.
  • Zapojený porost (např. hořčice bílé), dokáže účinně potlačit rozvoj plevelů a zároveň ochránit půdu před vodní i větrnou erozí. Uvádí se, že dokáže snížit ztráty způsobené erozí až o 50–90%, kdy se jedná o ztrátu těch nejcennějších složek půdy.
  • Meziplodiny samy mohou být zároveň využity jako krmivo pro zvířata nebo vsázka do bioplynové stanice.
  • Meziplodiny zlepšují svými kořeny strukturu půdy. Zvyšují jak vsákavost vody, tak kapilaritu půdy. Jemné kanálky a póry zůstávají v půdě, i když rostlina zmizí. Následně může voda i vzduch jednoduše proudit půdou.

Uchovávání živin v půdě

Uchovávání živin v půdě díky meziplodinám