Kmín kořenný KAMÍN

KAMÍN

HLAVNÍ VÝHODY
– nejvýnosnější registrovaná odrůda dvouletého kmínu
– odolná proti opadávání nažek
– vysoký obsah silic v semeni

  • středně raná odrůda dvouletého typu určená k produkci semene pro potravinářské účely
  • odolná k vyzimování
  • výnos semene vysoký
  • vhodná do všech oblastí pěstování kmínu
  • právně chráněná odrůda
  • registrace leden 2019
  • české šlechtění Ing. Ludmily Kameníkové

Kmín kořenný KAMÍN - graf výnos v t

Přezimování (%)

Obsah silice v semeni (%)

* Standardy ÚKZÚZ.
Zdroj výsledků: ÚKZÚZ.