Hnojiva firmy Timac Agro

Eurofertil

Granulovaná hnojiva Eurofertil patří mezi specifická granulovaná hnojiva, která jsou výjimečná nejen obsahem jednotlivých makro a mikroživin, ale i poměry mezi jednotlivými živinami a poměry mezi různými formami N či P z pohledu složení či rozpustnosti, které jsou koncipovány na základě nároků jednotlivých plodin.

Hnojiva řady Eurofertil obsahují i velmi důležité složky, které rozhodují o rozpustnosti těchto produktů, resp. o rychlosti přechodu živin do půdního roztoku a dále pak látky ovlivňující následný vývoj rostlin. Jedná se zejména o speciální nosič živin pod názvem Mescal 975, což je upravený, velice jemný vápenec pro urychlené rozpouštění jednotlivých granulí, s pozitivním vlivem na přijatelnost živin ze samotného hnojiva.

Druhou neméně důležitou součástí granulovaných hnojiv Eurofertil je účinný komplex Physio+, který je založen na bázi fytohormonu – aminopurinu. Toto specifikum zabezpečuje progresivní růst kořenů a příznivě ovlivňuje architekturu podzemní hmoty. Mescal 975 ve spojení s Physio+ a fosfáty, které jsou součástí produktů řady Eurofertil, významně podporuje kvalitní založení porostů.

Sulfammo, Eurofertil

Třetí složkou granulovaných hnojiv s označením Eurofertil Mescantyl NPRO a Sulfammo Mesactyl NPRO, která jsou určena zejména pro dusíkatou výživu rostlin, je účinný komplex Mesactyl N PROTM , který pozitivně ovlivňuje využitelnost dusíku rostlinou a tím i efektivitu daných investic.

 • Eurofertil Plus 26 – NPK 8/18; 14 SO3; 3 MgO; Physio+; Mescal 975
 • Eurofertil Plus 34 – NPK 5/19/10; 19 SO3; 0,1 B; Physio+; Mescal 975
 • Eurofertil Plus 37 – NPK 5/10/22; 16 SO3; 3 MgO; Physio+; Mescal 975
 • Eurofertil Plus 38 – NPK 8/14/16; 16 SO3; 0,2 B; 0,2 Zn; Physio+; Mescal 975
 • Eurofertil Plus NP 35 – NP 15/20; 18 SO3; 3 MgO; 0,5 Zn; Physio+; Mescal 975
 • Eurofertil Plus Phos 38 – NP 8/30; 8 SO3; 0,15 B; Physio+; Mescal 975
 • Eurofertil Plus NPS 49 – NP 3/22; 24 SO3; 0,15 B; Physio+; Mescal 975
 • Sulfammo 21 P Mesactyl N PRO – NP 21 (9a + 12u)/5; 26 SO3; 3 MgO; Mesactyl N PRO
 • Sulfammo 23 Mesactyl N PRO – N 23/11a + 12u; 31 SO3; 3 MgO; Mesactyl N PRO
 • Sulfammo 30 Mesactyl N PRO – N 30/5a + 25u; 16 SO3; 3 MgO; Mesactyl N PRO
 • Eurofertil 29 Mesactyl N PRO – NPK 16/5/8; 34 SO3; 3 MgO; Mesactyl N PRO
 • Eurofertil 33 Mesactyl N PRO – NPK 8/8/17; 38 SO3; 3 MgO; 0,15 B; 0,1 Zn, Mesactyl N PRO

Duofertil

Aplikací hnojiv Duofertil jsou plodinám dodávány minerální látky ve vhodných formách, v optimálních a synergicky působících poměrech, jež jsou nezbytné pro trvale udržitelný růst.

 • N-S pro vyšší jistotu syntézy bílkovin
 • N-P pro zabezpečení energetického požadavku metabolizmu rostlin
 • N-K pro intenzivní a konzistentní růst

Hnojiva Duofertil s organickým komplexem MPPA DUO (Evropský patent 945 000 107) poskytují efektivní výživu tím způsobem, že jednotlivé živiny (P, K, …) jsou chráněny proti přeměně na nepřijatelné formy pro rostlinu.

 • Duofertil NP 30 – NP 10/20; 30 SO3; 0,05 Cu; 0,1 Zn; MPPA DUO
 • Duofertil 34 – NPK 5/19/10; 19 SO3; 0,1 B; MPPA DUO
 • Duofertil 38 – NP 8/30; 2 MgO; 15 SO3; 0,15 B; MPPA DUO

Fertileader

Foliární hnojiva se stimulačním efektem Fertileader jsou určena především ke stimulaci metabolizmu rostlin v dané vývojové fázi a na řešení různých deficitů (hlavně stopových prvků) ve výživě rostlin. Obsahují živiny vázané v aminokyselinovém komplexu. Rostliny snadněji přijímají živiny v takovéto formě, poněvadž nedochází k elektrostatickému konfliktu na povrchu listů a rovněž velikost takovýchto molekul je malá a tedy lehko přijatelná. K dalším významným složkám tekutých hnojiv Fertileader patří přírodní látky IPA (isopentenyladenin) a Glycin betain. IPA funguje jako dopravní nosič živin v rostlině a zároveň stimuluje fotosyntézu prodlužováním životnosti molekul chlorofylu. Glycin betain působí jako antistresová látka (zlepšuje odolnost rostlin např. vůči suchu či nízkým teplotám)

 • Fertileader Vital (954) – N: 104 g/l; P205: 58 g/l; K2O: 46 g/l; Mn: 1 250 mg; B: 625 mg; Zn: 625 mg; Cu: 250 mg; Fe: 250 mg; Mo: 130 mg; Seactiv
 • Fertileader Elite – N: 125 g/l; K2O: 96 g/l; CaO: 177 g/l; B: 3 g/l; Seactiv
 • Fertileader Gold (BMo) – B: 70 g/l; Mo: 4 g/l; Seactiv
 • Fertileader  2M – MgO: 30 g/l; Mn: 173 g/l; Seactiv
 • Fertileader Axis – N: 42 g/l; P2O5: 250 g/l; Mn: 35 g/l; Zn: 80 g/l; Seactiv

Fertiactyl

Tekutá hnojiva Fertiactyl nabízejí řešení podpory slabých porostů, které se pomalu zapojují a je jim potřeba pomoci. Fertiactyl hnojiva obsahují kromě NPK živin aktivované fulvo kyseliny a huminové kyseliny. Mimo toho dalšími významnými

složkami tekutých hnojiv Fertiactyl jsou přírodní látky Zeatin a Glycin betain. Zeatin napomáhá lepšímu růstu kořenů a Glycin betain působí jako antistresová látka. Aplikují se v počátečních vývojových stádiích (2-3 listy) v době plně vzešlého porostu.

 • Fertiactyl Starter – NPK 13/5/8, FERTIACTYL® komplex (fulvo a huminové kyseliny, Zeatin a Glycin betain)

Aplikací hnojiv Duofertil jsou plodinám dodávány minerální látky ve vhodných
formách, v optimálních a synergicky působících poměrech, jež jsou nezbytné
pro trvale udržitelný růst.
• N-S pro vyšší jistotu syntézy bílkovin
• N-P pro zabezpečení energetického požadavku metabolizmu rostlin
• N-K pro intenzivní a konzistentní růst