Kostřava rákosovitá RGT CALLINA

Hlavní výhody:

– velmi chutná
– výborně stravitelná
– díky úžasně jemným listům se zlepšuje kvalita krmiva a zvyšuje se jeho příjem, čímž dochází k významnému nárůstu dojivosti

  • pozdní odrůda vysoké kvality
  • vhodná do směsí s dlouhodobým využitím
  • dobře se zakládá v suchých podmínkách i ve vlhku
  • růst začíná brzy na jaře, má pozvolný vývoj a metá v 2. polovině května. Pozdní zralost přináší vysokou kvalitu ve správný čas sklizně.
  • velice jemné, měkké listy zajišťují větší chutnost a tím také vyšší spotřebu píce, čímž se zvyšuje dojivost
  • vysoká stravitelnost a chutnost
  • využitelná pro přímou seč nebo pro pastvu jak pro dojnice, tak pro skot ve výkrmu
  • vytrvalá odrůda – 5 a více let
  • využití na siláž, seno i pastvu. Je přizpůsobena k pozdnímu spásání na podzim a prodlužuje dobu pasení.
  • výsevek 25 kg/ha v čistosevu

Starší odrůdy kostřavy rákosovité mají drsný a tuhý list a zvířatům příliš nechutnají. Kvůli těmto nedostatkům byla vyšlechtěna nová odrůda kostřavy rákosovité s úžasně jemným listem.

IDEÁLNÍ DO SMĚSÍ

RGT CALLINA je ideální při použití do směsí s jílkem vytrvalým, srhou apod., nebo s jetelovinami, nejlépe s vojtěškou.

Produkce sušiny v 1., 2., 3. a 4. seči (tuny/ha)

VÝSLEDKY POKUSŮ