Exkluzivní nabídka odrůd

Jílek jednoletý
RGT SPEEDYL

HLAVNÍ VÝHODY
– extrémní výkonnost
– velmi rychlé založení porostu
– výborný zdravotní stav = vysoká kvalita produkce

Jílek jednoletý RGT TRIBAL

Jílek vytrvalý
RGT TRIBAL

HLAVNÍ VÝHODY
– velmi vysoký výnos senáže
– mimořádná vytrvalost
– velmi dobrá odolnost vůči rzi

Kmín kořenný KAMÍN

Jílek hybridní
RGT KIRIAL

Hlavní výhody:
– vynikající kvalita, vysoká stravitelnost (79,3%)
– zvyšuje příjem krmiva
– excelentní odolnost vůči rzi
– nemá sklony k metání v další seči

Kostřava rákosovitá RGT CALLINA

Kostřava rákosovitá
RGT CALLINA

HLAVNÍ VÝHODY
– velmi chutná
– výborně stravitelná
– zlepšuje kvalitu krmiva, významný nárůst dojivosti

Kmín kořenný KAMÍN

Kmín kořenný
KAMÍN

HLAVNÍ VÝHODY
– nejvýnosnější registrovaná odrůda dvouletého kmínu
– odolná proti opadávání nažek
– vysoký obsah silic v semeni

Společnost AGROKOP HB navázala spolupráci s přední šlechtitelskou stanicí RAGT Semences, která disponuje rozsáhlým pícninářským programem a zaměstnává sedm šlechtitelů v šesti programech. Na základě intenzivního ověřování kvality RAGT odrůd v podmínkách České republiky na pokusných plochách ve Vatíně, okr. Žďár nad Sázavou a v Jevíčku, okr. Svitavy, zařadil AGROKOP HB do svého sortimentu jílek jednoletý RGT SPEEDYL, jílek vytrvalý RGT TRIBAL a jemnolistou kostřavu rákosovitou RGT CALLINA. V současnosti probíhá ověřování dalších odrůd, které budou průběžně zařazovány do portfolia.

Hlavní výhody RAGT odrůd jsou vynikající výkonnost, vysoká kvalita produkce, plasticita k půdním podmínkám, výborný zdravotní stav, vynikající vytrvalost u víceletých odrůd, chutnost a výborná stravitelnost.

Český zemědělec tak získá kvalitní plnohodnotné krmivo, jehož výroba se již osvědčila v hlavních produkčních zemědělských oblastech Evropy.