Směsi meziplodin

Směs hořčice svazenka

Nenáročná rychle rostoucí směs plodin s intenzivní tvorbou biomasy. Dobře vymrzá a umožňuje na jaře setí do mulče. Vhodnější na pozemky s nižším zastoupením brukvovitých plodin.

Směs hořčice proso

Kombinace hořčice a prosa je levná alternativní směs, která s jistotou splňuje požadavky na ozelenění. Jedná se o nenáročnou, dobře prokořeňující směs, která během zimy dobře vymrzá. U prosa dbát na podmínku, že ke vzcházení potřebuje teploty nad 10° C.

Směs hořčice ředkev

Kvalitní vysoce efektivní směs s výrazným fumigačním efektem ředkve, který omezuje výskyt háďátek. Mohutný a hluboký kořenový systém až 200 cm působí proti zhutnění půdy, zrychluje průsak vláhy do spodních vrstev a obohacuje půdu o velké množství organické hmoty.

Směs pohanka svazenka

Kombinace plodin s rychlým nárůstem zelené hmoty, jistým vymrzáním a zejména výborným fytosanitárním působením v osevním sledu. Jedná se výhradně o plodiny nepříbuzné s obvykle pěstovanými druhy. Ideální použití na plochy s vyšším zastoupením brukvovitých.

Směs ředkev svazenka

Ředkev svými velmi hlubokými kořeny pozitivně ovlivňuje fyzikální půdní vlastnosti. Silný nematocidní účinek výrazně omezuje výskyt háďátek. Směs lze s úspěchem použít ve všech osevních postupech, zejména před řepu cukrovou.

Směs hořčice jetel nachový

Zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem. Pozor na dobrou zimuvzdornost jetele nachového.

Směs proso svazenka

Vhodná do osevních postupů s vysokým zastoupením brukvovitých rostlin. U prosa dbát na podmínku, že ke vzcházení potřebuje teploty nad 10°C.

Landsberská směska

Rychle rostoucí tradiční směs, vhodná pro všechny typy půd. Obohacuje půdu o dusík a následně o organickou hmotu. Má ozdravný efekt na půdu a prokořeněním zlepšuje její strukturu. Využití této směsky může být jako pastva, zelené krmení, na senáž nebo jako zelené hnojení.

Hloubka kořenového systému vybraných meziplodin

  • Různé druhy meziplodin koření rozdílně hluboko, takže rostliny mohou lépe využít vodu a živiny, které jsou v půdě k dispozici.
  • Hluboký kořen ředkve olejné dokáže narušit utužení půdy ve větších hloubkách.