MEZIPLODINY SNADNO

Jednodušší směsi Meziplodiny snadno jsou komponované tak, aby splnily veškeré požadavky na dotační titul „Greening“ 61/2016 Sb., a tím přinesly uživateli co největší užitek.

Směs hořčice svazenka

Nenáročná rychle rostoucí směs plodin s intenzivní tvorbou biomasy. Dobře vymrzá a umožňuje na jaře setí do mulče. Vhodnější na pozemky s nižším zastoupením brukvovitých plodin.

Složení plodin Váhový podíl semen Počet rostlin na 1 m2 Doporučený
výsevek
hořčice bílá 80 % 152 10 kg / ha
svazenka vratičolistá 20 % 90 10 kg / ha

Směs hořčice proso

Kombinace hořčice a prosa je levná alternativní směs, která s jistotou splňuje požadavky na ozelenění. Jedná se o nenáročnou, dobře prokořeňující směs, která během zimy dobře vymrzá. U prosa dbát na podmínku, že ke vzcházení potřebuje teploty nad 10° C.

Složení plodin Váhový podíl semen Počet rostlin na 1 m2 Doporučený
výsevek
hořčice bílá 69 % 152 12 kg / ha
proso seté 31 % 51 12 kg / ha

Směs pohanka svazenka

Kombinace plodin s rychlým nárůstem zelené hmoty, jistým vymrzáním a zejména výborným fytosanitárním působením v osevním sledu. Jedná se výhradně o plodiny nepříbuzné s obvykle pěstovanými druhy. Ideální použití na plochy s vyšším zastoupením brukvovitých.

Složení plodin Váhový podíl semen Počet rostlin na 1 m2 Doporučený
výsevek
pohanka obecná 95 % 115 34 kg / ha
svazenka vratičolistá 5 % 90 34 kg / ha

Směs ředkev svazenka

Ředkev svými velmi hlubokými kořeny pozitivně ovlivňuje fyzikální půdní vlastnosti. Silný nematocidní účinek výrazně omezuje výskyt háďátek. Směs lze s úspěchem použít ve všech osevních postupech, zejména před řepu cukrovou.

Složení plodin Váhový podíl semen Počet rostlin na 1 m2 Doporučený
výsevek
ředkev olejná 86 % 180 14 kg / ha
svazenka vratičolistá 14 % 90 14 kg / ha

Směs hořčice jetel nachový

Zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem. Pozor na dobrou zimuvzdornost jetele nachového.

Složení plodin Váhový podíl semen Počet rostlin na 1 m2 Doporučený
výsevek
hořčice bílá 73 % 152 11 kg / ha
jetel nachový 27 % 83 11 kg / ha

Směs proso svazenka

Vhodná do osevních postupů s vysokým zastoupením brukvovitých rostlin. U prosa dbát na podmínku, že ke vzcházení potřebuje teploty nad 10°C.

Složení plodin Váhový podíl semen Počet rostlin na 1 m2 Doporučený
výsevek
proso seté 90 % 423 17 kg / ha
svazenka vratičolistá 10 % 194 17 kg / ha

Směs jetel nachový svazenka

Směs vhodná na pozemky s vysokým podílem pěstování brukvovitých plodin i na osevní sledy zatížené obilovinami. Výrazně zlepšuje strukturu půdy a současně ji obohacuje o symbioticky fixovaný dusík. Pozor na dobrou zimovzdornost jetele nachového.

Složení plodin Váhový podíl semen Počet rostlin na 1 m2 Doporučený
výsevek
jetel nachový 85 % 330 14 kg / ha
svazenka vratičolistá 15 % 90 14 kg / ha

Landsberská směska

Rychle rostoucí tradiční směs, vhodná pro všechny typy půd. Obohacuje půdu o dusík a následně o organickou hmotu. Má ozdravný efekt na půdu a prokořeněním zlepšuje její strukturu. Využití této směsky může být jako pastva, zelené krmení, na senáž nebo jako zelené hnojení.

Složení plodin Váhový podíl semen Počet rostlin na 1 m2 Doporučený
výsevek
jílek mnohokvětý 48 % 375 30 kg / ha
jetel nachový 32 % 148 30 kg / ha
vikev panonská 20 % 10 30 kg / ha
Hloubka kořenového systému vybraných meziplodin
  • Různé druhy meziplodin koření rozdílně hluboko, takže rostliny mohou lépe využít vodu a živiny, které jsou v půdě k dispozici.
  • Hluboký kořen ředkve olejné dokáže narušit utužení půdy ve větších hloubkách.