Jílek vytrvalý RGT TRIBAL

HLAVNÍ VÝHODY
– velmi vysoký výnos senáže
– mimořádná vytrvalost
– velmi dobrá odolnost vůči rzi

 •  středně raná tetraploidní odrůda
 • velmi vysoký výnos píce zejména v 1. seči, výborně snáší časté sekání
 • velmi vysoký výnos travní senáže
 • vynikající odolnost vůči rzi i ostatním chorobám (padlí), dobrá tolerance
 • vůči vymrzání a suchu napomáhají k zajištění vysoké produkce píce
 • dobře snáší i horší půdní podmínky
 • využití na senáž, seno a pastvu
 • excelentní vytrvalost – 5 let
 • výsevek 25 kg / ha v čistosevu
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

  RGT TRIBAL zajišťuje vynikající produkci píce díky skvělé agronomické charakteristice

  jílek jednoletý RGT SPEEDYL, netto energie laktace

  Maximalizuje produkci píce díky vynikajícím výnosům

  TRIBAL