Jílek vytrvalý RGT TRIBAL

HLAVNÍ VÝHODY
– velmi vysoký výnos senáže
– mimořádná vytrvalost
– velmi dobrá odolnost vůči rzi

  •  středně raná tetraploidní odrůda
  • velmi vysoký výnos píce zejména v 1. seči, výborně snáší časté sekání
  • velmi vysoký výnos travní senáže
  • vynikající odolnost vůči rzi i ostatním chorobám (padlí), dobrá tolerance
  • vůči vymrzání a suchu napomáhají k zajištění vysoké produkce píce
  • dobře snáší i horší půdní podmínky
  • využití na senáž, seno a pastvu
  • excelentní vytrvalost – 5 let
  • výsevek 25 kg / ha v čistosevu
  • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

RGT TRIBAL zajišťuje vynikající produkci píce díky skvělé agronomické charakteristice

Maximalizuje produkci píce díky vynikajícím výnosům

TRIBAL