Ochrana rostlin

Nabízíme široký sortiment špičkových přípravků na ochranu rostlin od renomovaných chemických firem, se kterými udržujeme obchodní vztahy.

Standardem u nás je odborné poradenství přímo na poli u zákazníka a doprava, jež splňuje podmínky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR.

Nabízíme pomoc s určením chorob, škůdců a plevelů, posouzení jejich škodlivosti v závislosti na ekonomice ošetření.

  • determinace chorob a škůdců polních plodin
  • determinace skladištních škůdců
  • určení plevelů s posouzením míry škodlivosti v porostech
  • návrhy na řešení

V případě Vašeho zájmu kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Seznam firem jejíchž přípravky dodáváme a poskytujeme odborné poradenství:

 AG NOVACHEM s. r. o.  Dow AgroSciences s.r.o.
 AGRA Group a.s.  DuPont CZ s.r.o.
 Agro Aliance s.r.o.  EGT systém spol. s. r. o.
 AgroBio Opava, s.r.o.  FMC Agro Česká republika s.r.o.
 Agrochema, družstvo CHEMAP, spol. s r.o.
 AgroProtec s.r.o.  Syngenta Czech s.r.o.
  ADAMA CZ s.r.o.  JuWital s. r. o.
 Almiro, energy for vegetation, s.r.o. Klofáč, spol. s. r. o.
AMALGEROL CZ s. r. o.  Monsanto ČR s.r.o.
 Arysta Life Science Czech s.r.o.  Sharda Europe SE
 BASF spol. s r.o.  SUMI AGRO CZECH s.r.o.
 Bayer CropScience
BELCHIM Crop Protection Czech Republic, s.r.o.

AGRO-SORB® Folium

AGRO-SORB® Folium je mísitelný se všemi běžně používanými přípravky na moření osiv. Jeho použití urychlí vzcházení porostů, zvětší objem kořenů a tím zlepší příjem vody a živin.

Plodina Způsob aplikace Dávka na 1 t osiva Poznámka
Obilniny (pšenice, ječmen, žito, oves, triticale Přídavek k mořidlům 2 – 3 litry Celkový objem 6 – 9 l
Řepka Přídavek k mořidlům 9 litrů Celkový objem 13 l/t
Luskoviny (sója, hrách, fazol) Přídavek k mořidlům 2 litry Celkový objem 6 – 9 l/t

AGRO-SORB® Folium je kapalný stimulátor růstu obsahující volné aminokyseliny vzniklé enzymatickou hydrolýzou živočišných tkání. Je určený na stimulaci růstu a regeneraci rostlin po období stresu, zvyšuje počet květů, pupenů a šešulí a také zintenzivňuje fotosyntézu.

Pomocný rostlinný přípravek je vyroben z vedlejších produktů živočišného původu 3. kategorie v souladu s nařízením ES 1069/2009.

Stimulátor růstu AGRO-SORB® Folium se používá:
– pěstování polních plodin, ovoce, okrasných rostlin a na trávníky, zejména ve stresových podmínkách. Aplikuje se na list formou postřiku.
– přídavek k mořidlům

TRATON SX
„Spolehlivý herbicid do pšenice a ječmene“

LENTAGRAN
„Osvědčený herbicid pro kontrolu dvouděložných plevelů“

MENARA
„Jednoduše zdravé obilniny“

CREDO
„Pole jako malované“

Společnost AGROKOP HB s.r.o. prohlašuje, že je registrovaným distributorem přípravků na ochranu rostlin určených pro používání profesionálními uživateli($ 46a a $ 46b zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů).