Travaman

Garantujeme 20x méně šťovíku než v běžném osivu!

ELIMINACE ŠŤOVÍKŮ Z TRAVNÍCH POROSTŮ
Lidem z oboru asi není třeba připomínat, že se na loukách, pastvinách a polích čím dál častěji objevují rostliny šťovíku širokolistého. Mnozí nad touto skutečností mávnou rukou s tím, že semena pravděpodobně leží v půdě již delší dobu. Jiní viní statková hnojiva či 

Eliminace šťovíkůopožděnou sklizeň. Faktem ale je, že část viny nesou normy, což v praxi znamená, že při nákupu uznaného osiva jetele můžete zaplatit i za nechtěný šťovík. A ne málo. Při výsevku 20 kg jetele na jeden hektar si můžete v krajním případě zasít až 4 000 kusů tohoto plevele! Ve snaze usnadnit Vám alespoň částečně práci, jsme se proto rozhodli jít na to jinak.

Osivo jetele lučního jsme začali vyrábět podle švýcarské normy VESKOF, která je výrazně přísnější. V 200 g osiva se podle ní mohou objevit maximálně dva kusy šťovíku, což je oproti běžně dodržovanému standardu až dvacetinásobný úbytek!

Důvod je přitom logický. Širokolisté šťovíky jsou velmi agresivní rostliny, které z  polí vytlačují kulturní trávy i jeteloviny a tím bohužel snižují nejen výživovou hodnotu píce, ale i eliminace šťovíkůjejí stravitelnost. Taková píce znehodnocuje krmnou dávku, neboť obsahuje vysoké množství tříslovin, alkaloidů a kyseliny šťavelové. Díky nadměrnému obsahu vody navíc způsobuje i  celou řadu technologických problémů při výrobě senáže.
Nesnadná je rovněž likvidace širokolistých šťovíků, jež vyžaduje nasazení herbicidů. To je však velmi nákladné i náročné a v případě ekologicky hospodařících farem rovnou nemožné.

TRAVAMAN si dokáže poradit i s těžkou váhou jménem šťovík

KDYŽ SE ŘEKNE

Krmná hodnota

Důležitým ukazatelem kvality pícního porostu je mimo jiné i chutnost jednotlivých rostlin. Krmná hodnota (KH) dle Klappa popisuje chutnost jednotlivých druhů podle ochoty přijímání čerstvé rostliny dobytkem. Stupnice je od nejhorší – 1 (jedovaté druhy) až po  nejlepší 8 (druhy s vysokou krmnou hodnotou).

Krmnou hodnotu travní směsi stanovujeme jako vážený průměr krmných hodnot jejích jednotlivých komponentů. Krmnou hodnotu píce lze zvýšit vhodnou skladbou směsi. Tuto navrhujeme z výkonných odrůd travních druhů s co nejvyšším indexem krmné hodnoty tak, aby co možná nejvíce odpovídaly účelu a intenzitě využití v podmínkách daného stanoviště.

Travaman
  • Chcete skoncovat se šťovíky na svých loukách a pastvinách?
  • Požadujete záruku vysoké krmné hodnoty pícního porostu?
  • Hledáte směsi obsahující odrůdy s vysokou polní výkonností a vynikající stravitelností?

To vše vyřeší TRAVAMAN!

Nová značka travních směsí TRAVAMAN stojí na tradičně spolehlivých základech vám již dlouhé roky důvěrně známých travních směsí AGROKOP. Od počátku naší výroby travních směsí se soustředíme na kvalitu, profesionalitu a vstřícný přístup k našim zákazníkům. Toto jsou základní pravidla, na kterých stavíme a nikdy z nich neslevujeme.
Exkluzivní spoluprací s francouzskou šlechtitelskou společností RAGT Semences máme přístup ke špičkovému genetickému materiálu, který současně zkoušíme v klimatických podmínkách České republiky. Šlechtitelský program RAGT Semences se zaměřuje na kvalitativní parametry, jako jsou například stravitelnost buněčné stěny, obsah bílkovin a energetická hodnota v kombinaci s vysokým výnosem zelené hmoty. Díky skvělé agronomické charakteristice si své zákazníky již získal jílek vytrvalý RGT TRIBAL, jílek jednoletý RGT SPEEDYL a především výborně stravitelná jemnolistá kostřava rákosovitá RGT CALLINA.
Garantujeme vám nadstandardní čistotu osiva jetele a tím i všech směsí TRAVAMAN jetel obsahujících. Osivo splňuje parametry švýcarské normy VESKOF, a proto se může pyšnit označením „RUMEX FREE“. Směsi disponují vysokou krmnou hodnotou, vynikající polní výkonností a v neposlední řadě stabilně vysokým výnosem, jsou určeny do různorodých podmínek všech oblastí celé České republiky.

VYZKOUŠEJTE LETOS I VY OSIVO TRAVAMAN A PŘESVĚDČTE SE NA SVÝCH POZEMCÍCH O JEHO KVALITĚ!

100% transparentnostna každém balení najdete přesné složení

Která směs je ta správná pro vaši plochu?

Přehled zemědělských směsí TRAVAMAN

Travaman
NEJLEPŠÍ VOLBA ZEMĚDĚLSKÉ SMĚSI TRAVAMAN

Naše travní směsi pro zemědělské využití jsou určeny do různorodých podmínek všech oblastí České republiky. Jednotlivé odrůdy zařazujeme do směsí podle specifického způsobu využití a dané formy obhospodařování.

  • Krmná hodnota
  • Eliminace šťovíků       
  • Vysoký výnos
  • Odolnost vůči chorobám
  • Vytrvalost
  • Dobré obrůstání
  • Odolnost vůči vyzimování