Směsi pro AGRO-ENVI opatření

Aktuální nabídku směsí najdete v právě platném katalogu.

Agrokop Shop

Spustili jsme pro vás internetový obchod

Můžete v něm pohodlně nakoupit mnoho našich produktů.

SMĚSI PRO VINOHRADY

Certifikované směsi pro zajištění integrované produkce vinné révy

 • Půdní struktura mnoha vinohradů je trvale poškozována dlouholetým jednostranným zpracováním půdy. Největší problémy způsobuje utužení půdy a nedostatek humusu.
 • Připravili jsme pro Vás speciální směsi, které:
 • zlepšují půdní strukturu
 • zásobují vinnou révu živinami
 • zabraňují erozi 
 • umožňují lépe hospodařit s vodou
 • obnovují úrodnost půdy
 • vytvářejí celkově harmonické podmínky pro pěstování vinné révy
 • Směsi se vyznačují následujícími charakteristikami:
 • Vysoká kvalita jednotlivých komponent
 • Vylepšené receptury na základě zkušeností vinohradnické praxe
 • Optimální poměr cena/výkon
 • Moderní příprava
 • Splňují podmínky dotací na základě právě platného Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 

Můžete vybírat ze tří směsí ve dvou cenových hladinách; na stanovišti vydrží minimálně 3 roky.

Směs pro vinohrady

Vinohrad I

 • cenově nejvýhodnější vícedruhová směs, jejíž hlavní část tvoří jeteloviny; obohatí půdu o dusík a zpevní povrch.
 • doporučený výsevek: 40–50 kg/ha
 • hloubka setí: co nejmenší, neutopit malá semena
 • vytrvalost: 3 roky
VINOHRAD 1
PODÍL
Bobovité   55 % Jetel luční 10 %
Jetel nachový 18 %
Jetel plazivý 2 %
Vičenec ligrus 5 %
Vikev setá 20 %
Lipnicovité   10 % Kostřava červená 5 %
Jílek vytrvalý 5 %
Ostatní dvouděložné 35 % Hořčice bílá 10 %
Pohanka obecná 18 %
Svazenka vratičolistá 7 %
Směs pro vinohrady

Vinohrad II

 • bohatá čtrnáctidruhová směs s vytrvalostí min. na 3 roky; základ tvoří jeteloviny doplněné o trávy, směs je odolná
 • suchu a napomůže obnovit úrodnost půdy
 • doporučený výsevek: 50 kg/ha
 • hloubka setí: co nejmenší, neutopit malá semena
 • vytrvalost: 3 roky
  VINOHRAD 2
  PODÍL
  Bobovité   58 % Jetel luční 9 %
  Jetel plazivý 5 %
  Vičenec ligrus 10 %
  Vojtěška setá 5 %
  Jetel nachový 9 %
  Jetel alexandrijský 5 %
  Vikev setá 15 %
  Lipnicovité   10 % Kostřava červená 3 %
  Jílek vytrvalý 3 %
  Lipnice luční 4 %
  Ostatní dvouděložné 32 % Pohanka obecná 15 %
  Len setý 7 %
  Svazenka vratičolistá 7 %
  Kmín kořenný 3 %
  Směs pro vinohrady

  Vinohrad III

  • jedenáctidruhová směs na 2–3 roky; obohatí půdu o dusík, zatravněnou plochu rychle ozelení a hluboce prokoření; směs obsahuje vytrvalé dvouděložné druhy
  • doporučený výsevek: 40–50 kg/ha
  • hloubka setí: co nejmenší, neutopit malá semena
  • vytrvalost: 3 roky
  VINOHRAD 3
  PODÍL
  Bobovité   70 % Jetel alexandrijský 5 %
  Vikev jarní 30 %
  Jetel luční 5 %
  Jetel nachový 10 %
  Vičenec ligrus 15 %
  Jetel perský 5 %
  Lipnicovité   10 % Kostřava červená 5 %
  Jílek vytrvalý 5 %
  Ostatní dvouděložné 20 % Kmín kořenný 5 %
  Len setý 7 %
  Fenykl obecný 5 %
  Koriandr setý 10 %

  SMĚS PRO OCHRANU ČEJKY CHOCHOLATÉ

  Čejka chocholatá

  Čejka – krmná směs

  • cílem dotačního titulu je vytváření vhodných podmínek na ochranu a podpoury výskytu čejky chocholaté na orné půdě
  • směs pro osetí jejích hnízdišť zajistí zvýšené množství potravy i pro ostatní ptactvo, savce i opylovače
  • Čejka chocholatá patří mezi nejrychleji ubývající ptačí druhy naší krajiny; z některých oblastí čejky prakticky vymizely a její stavy se snížily i na tradičních hnízdištích v jižních a východních Čechách nebo na jižní Moravě
  • stanovený výsevek: 25 kg/ha
  • hloubka setí: 2–3 cm
  • vytrvalost: 1 rok
   DRUH ZASTOUPENÍ SMĚSI
   Proso seté 10 kg/ha
   Lesknice kanárská 10 kg/ha
   Slunečnice roční 5 kg/ha
   Celkem 25 kg/ha
   Čejka chocholatá

   Čejka – směs pro opylovače

   • cílem dotačního titulu je vytváření vhodných podmínek na ochranu a podpoury výskytu čejky chocholaté na orné půdě
   • směs pro osetí jejích hnízdišť zajistí zvýšené množství potravy i pro ostatní ptactvo, savce i opylovače
   • Čejka chocholatá patří mezi nejrychleji ubývající ptačí druhy naší krajiny; z některých oblastí čejky prakticky vymizely a její stavy se snížily i na tradičních hnízdištích v jižních a východních Čechách nebo na jižní Moravě
   • stanovený výsevek: 25 kg/ha
   • hloubka setí: 2–3 cm
   • vytrvalost: 1 rok
    DRUH ZASTOUPENÍ SMĚSI
    Pohanka obecná 5 kg/ha
    Hořčice bílá 5 kg/ha
    Svazenka vratičolistá 6,25 kg/ha
    Řepka jarní 5 kg/ha
    Komonice bílá 3,75 kg/ha
    Celkem 25 kg/ha

    SMĚSI PRO BIOPÁSY

    Lesknice kanárská

    Krmný biopás I. a II.

    • přispívá k pestrosti a rozmanitosti krajiny
    • zvyšuje potravní nabídku pro volně žijící živočichy
    • primárně poskytuje rostlinnou potravu pro ptactvo a drobné živočichy, sekundárně vytváří podmínky pro rozvoj hmyzu – potravy živočišné
    • eliminuje nebezpečí monodiety
    • stanovený výsevek: 131 kg/ha
    • hloubka setí: kolem 2 cm
    • vytrvalost: 1 rok
    KRMNÝ BIOPÁS 1 DRUH ZASTOUPENÍ VE SMĚSI
    Povinné druhy – 95,8 kg Jarní obilnina 65 kg/ha
    Proso seté 15 kg/ha
    Kapusta krmná 0,8 kg/ha
    Pohanka obecná 15 kg/ha
    Volitelné min. 2 druhy – 35 kg Svazenka vratičolistá 5 kg/ha
    Lesknice kanárská 5 kg/ha
    Celkem                         105,8 kg/ha
    KRMNÝ BIOPÁS 2 DRUH ZASTOUPENÍ VE SMĚSI
    Povinné druhy – 95,8 kg Jarní obilnina 65 kg/ha
    Proso seté 15 kg/ha
    Kapusta krmná 0,8 kg/ha
    Pohanka obecná 15 kg/ha
    Volitelné min. 2 druhy – 35 kg Peluška jarní 30 kg/ha
    Lesknice kanárská 5 kg/ha
    Celkem                         130,8 kg/ha
    jetel luční

    Nektarodárný biopás I. a II.

    • cílen na podporu populace opylovačů
    • zdroj pylové snůšky
    • navrací do krajiny biodiverzitu slouží jako kryt pro veškerou faunu
    • sestaven tak, aby tvarem a barvou květů vyhovoval příslušnému hmyzu
    • stanovený výsevek: 22,5 kg/ha
    • hloubka setí: co nejmenší, neutopit malá semena
    • vytrvalost: 2–3 roky

    Termín objednání: do 15.4.

    Termín objednání: do 15.4.

    NEKTARODÁRNÝ PÁS 1 DRUH ZASTOUPENÍ VE SMĚSI
    Jeteloviny (min. 4 druhy) – 15kg Jetel luční 3 kg/ha
    Vičenec ligrus 5 kg/ha
    Vojtěška setá 2 kg/ha
    Vikev jarní 5 kg/ha
    Plodiny (min. 2 druhy) – 5 kg Svazenka vratičolistá 1 kg/ha
    Pohanka obecná 4 kg/ha
    Byliny (min 1 druh ) – 2,5 kg Kmín kořenný 2,5 kg/ha
    Celkem                         22,5 kg/ha
    NEKTARODÁRNÝ PÁS 2 DRUH ZASTOUPENÍ VE SMĚSI
    Jeteloviny (min. 4 druhy) – 15kg Jetel luční 3 kg/ha
    Vičenec ligrus 5 kg/ha
    Vojtěška setá 2 kg/ha
    Vikev jarní 5 kg/ha
    Plodiny (min. 2 druhy) – 5 kg Hořčice bílá 1,5 kg/ha
    Pohanka obecná 3,5 kg/ha
    Byliny (min 1 druh ) – 2,5 kg Kmín kořenný 2,5 kg/ha
    Celkem                         22,5 kg/ha
    Směs pro zatravňování drah soustředěného odtoku

    Směs pro zatravňování drah soustředěného odtoku

    • založení travního porostu nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku
    • stanovený výsevek: 35 kg/ha
    • hloubka setí: 1–2 cm
    • vytrvalost: 5 let
    DRUH ZASTOUPENÍ SMĚSI
    Lipnice luční 40 %
    Kostřava červená výběžkatá 25 %
    Kostřava červená trstnatá 15 %
    Jílek vytrvalý 20 %

    SMĚSI PRO ZATRAVNĚNÍ ORNÉ PŮDY

    travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL
    • na polích, zvláště na svažitých pozemcích se ornice snadno splavuje a poškozuje okolní krajinu – zanáší vodní toky a současně je znečišťuje chemickými látkami
    • orná půda má v porovnání se zatravněnými pozemky mnohem menší schopnost zadržovat srážkovou vodu; ta pak z krajiny rychle odtéká a působí škody v podobě povodní a záplav
    • vhodným řešením v těchto případech je zatravnění – zamezíte odnosu půdy vodou i větrem, zlepšíte schopnost půdy zadržet vodu a vodní toky budou lépe chráněny před znečištěním
    • doporučený výsevek: 25–40 kg/ha
    • vytrvalost: 3–5 let