Množení osiv

Využijte naše zázemí a mnohaleté zkušenosti pro zajištění Vašeho zisku. Našim smluvním partnerům poskytujeme odbornou poradenskou činnost.

Množitelské plochy minoritních zemědělských plodin jsou prokazatelně zlepšujícím faktorem v osevním postupu s převahou tržních plodin.

 

Hledáme zkušené množitele osiv těchto skupin:

Trávy

Vše i v BIO kvalitě.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat:
E-mail: mfendrichova@agrokop.com
Telefon: 603 193 694

Fotografie zdroj: Rostlinolékařský portál, ÚKZÚZ

Druhy a agrotechnika

Trávy

 • Bojínek luční Phleum pratense L.
 • Jílek hybridní Lolium x boucheanum Kunth
 • Jílek mnohokvětý italský Lolium multiflorum Lam. Subsp. Italicum
 • Jílek mnohokvětý jednoletý Lolium multiflorum Lam var. westerwoldicum Wittm.
 • Jílek vytrvalý Lolium perenne L.
 • Kostřava červená Festuca rubra L.
 • Kostřava luční Festuca pratensis Huds.
 • Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb.
 • Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius 
 • Srha laločnatá Dactylis glomerata L.

Agrotechnika trav

Jeteloviny

 • Jetel luční Trifolium pratense L.
 • Jetel nachový Trifolium incarnatum L.

Agrotechnika

Olejniny

 • Hořčice bílá Sinapis alba L.

Agrotechnika

Luskoviny

 • Peluška jarní, ozimá Pisum sativum L.
 • Vikev huňatá Vicia villosa Roth.
 • Vikev panonská Vicia pannonica Crantz
 • Vikev setá Vicia sativa L.

Agrotechnika

Jiné krmné plodiny

 • Ředkev olejná Raphanus sativus L. var. Oleiformis Pers.
 • Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth.

Agrotechnika

Výroba osiva