Travaman
Agrokop Shop

Spustili jsme pro vás internetový obchod

Můžete v něm pohodlně nakoupit mnoho našich produktů.

Kontrolní list stavu vašeho travního porostu

TRAVAMAN Kontrolní list stavu travního porostu

Případová studie obnovy trvalých travních porostů (TTP)

TRAVAMAN Kontrolní list stavu travního porostu

Zemědělské travní směsi TRAVAMAN

Aktuální nabídku směsí najdete v právě platném katalogu.

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

Luční směs do sucha SPECIAL

Dlouhodobé využití

 • vyšší podíl ovsíku a kostřavy luční společně s festuloliem a jílkem vytrvalým poskytne při intenzivní výživě vysoký výnos
 • vysokou krmnou hodnotu s velmi dobrou chutností ocení všichni přežvýkavci jak při krmení na zeleno tak v konzervované podobě
 • vícedruhové složení zvyšuje variabilitu a plastičnost k podmínkám stanoviště
 • vhodná do chudších a svažitých poloh, kde velmi dobře snáší sucho, takže i při nižších srážkách poskytne dostatečné množství píce
 • je určena pro dlouhodobé využití 5–6 roků
 • raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce

Doporučení: Pro výsev zvolte secí stroj s výsevným ústrojím vhodným pro setí trav.

Složení:
DRUH PODÍL
Festulolium 12 %
Jílek vytrvalý 10 %
Kostřava červená 5 %
Kostřava luční 15 %
Kostřava rákosovitá 15 %
Lipnice luční 10 %
Ovsík vyvýšený 15 %
Srha laločnatá 10 %
Jetel luční 5 %
Jetel plazivý 3 %

Doporučený výsevek:25–35 kg/ha,1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy
Krmná hodnota: 7
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směs TRAVAMAN Luční směs do sucha
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

Luční směs do sucha

Maximální výnos píce v sušších oblastech

 •  zastoupení druhů dobře reagujících na sušší podmínky stanoviště
 • vhodná do teplejších a svažitých poloh, kde díky druhovému zastoupení poskytne dostatečné množství píce i při nižších srážkách
 • při nízké intenzitě lze využít jako krajinný trávník
 • určena pro dlouhodobější využití
Složení:
DRUH PODÍL
Festulolium 20 %
Jílek vytrvalý 15 %
Kostřava červená 10 %
Kostřava rákosovitá 20 %
Lipnice luční 7 %
Kostřava luční 20 %
Jetel luční 5 %
Jetel plazivý 3 %

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy
Krmná hodnota: 6,9
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směs TRAVAMAN Luční směs do vlhka SPECIAL
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

Luční směs do vlhka SPECIAL

Druhová pestrost

 • vytrvalá směs pro vlhká stanoviště a psárkové louky 
 • druhově velmi pestrá s vyšším zastoupením vytrvalejších komponentů
 • vyšší zastoupení vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů
 • garantuje kvalitní produkci píce na více než 4 roky
 • první seč je vhodné provést v co nejranějším termínu
Složení:
DRUH PODÍL
Bojínek luční 22 %
Jílek hybridní 17 %
Kostřava luční 15 %
Psárka luční 5 %
Psineček výběžkatý 5 %
Lipnice luční 10 %
Jílek vytrvalý 18 %
Srha laločnatá 10 %
Jetel luční 5 %
Jetel zvrhlý 3 %

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy
Krmná hodnota: 7,8
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směs TRAVAMAN Luční směs do vlhka
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

Luční směs do vlhka

Seč navíc

 • výkonná luční směs s vyšším zastoupením vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů
 • zastoupené druhy jsou garancí dobrého výnosu biomasy
 • zvýšené zastoupení jílku vytrvalého RGT TRIBAL je předpokladem vysokého výnosu kvalitní hmoty, zejména v 1. seči a to i v horších půdních podmínkách
 • při intenzivnějším hnojení poskytne o jednu seč navíc
 • vzhledem k vyššímu podílu jetelovin a jílku je vhodnější první užitkové roky první seč senážovat
Složení:
DRUH PODÍL
Bojínek luční 25 %
Jílek hybridní 10 %
Kostřava luční 15 %
Lipnice luční 10 %
Psineček výběžkatý 10 %
Jílek vytrvalý 10 %
Kostřava rákosovitá 17 %
Jetel luční 5 %
Jetel zvrhlý 3 %

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy
Krmná hodnota: 7,85
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směs TRAVAMAN Luční směs do sucha bez jetelovin

Luční směs do sucha bez jetelovin

Univerzální využití

 • vyřeší váš problém s nedostatkem sena
 • směs je schopna díky zastoupení suchovzdorných druhů poskytnout výnos i v období s mírným deficitem srážek
 • nižší druhové zastoupení univerzálního charakteru bez výskytu jetelovin
 • touto směsí založíme velmi výnosný porost poskytující chutnou píci pro hospodářská zvířata
 • vhodná především na pozemky, kde předpokládáme aplikaci vyšších dávek dusíkatých hnojiv či kejdy
 • první seč je vhodné provést v co nejranějším termínu
Složení:
DRUH PODÍL
Festulolium 20 %
Kostřava červená 15 %
Jílek vytrvalý 20 %
Lipnice luční 10 %
Kostřava rákosovitá 20 %
Kostřava luční 15 %

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 6,75
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

Pastevní směs

Rychle obrůstá

 • směs složená z vytrvalých druhů vybraných odrůd vhodných k průběžnému pasení
 • na této směsi si pochutná každá kráva. Obsahuje jemnolistou kostřavu rákosovitou RGT CALLINA, která velmi dobře chutná.
 • porost dobře snáší sešlapávání, rychle obrůstá a vytváří pevný drn
 • zvýšený podíl jílku poskytuje chutnou píci, dobře přijímanou hospodářskými zvířaty po celé vegetační období
 • dostačuje střední intenzita hnojení
Složení:
DRUH PODÍL
Bojínek luční 15 %
Kostřava rákosovitá 10 %
Jílek vytrvalý 4n 10 %
Jílek vytrvalý 2n 15 %
Kostřava červená 10 %
Kostřava luční 15 %
Lipnice luční 10 %
Jetel plazivý 5 %
Jílek hybridní 10 %

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: 1 seč, pastva
Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 7,7
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL

Pastevní směs pro koně

Pastva i senáž

 • tuto směs mají koně rádi, její složení je přizpůsobeno jejich specifickému trávení
 • složení směsi poskytuje chutnou a kvalitní enegeticky bohatou a vyváženou píci
 • vhodná jak pro pastvu, tak využití na seno
 • vytváří vysoce intenzivní travní porost bez zastoupení jetelovin s pevnou strukturou drnu
 • raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce
Složení:
DRUH PODÍL
Bojínek luční 30 %
Jílek vytrvalý 2n 15 %
Jílek vytrvalý 4n 15 %
Kostřava rákosovitá 15 %
Lipnice luční 10 %
Jílek hybridní 15 %

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: 1 seč, pastva
Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 7,6
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

Směs přísev

Správný čas vylepšit vaši louku

 • ekonomicky výhodná forma zvýšení intenzity produkce prořídlých a zaplevelených luk a pastvin
 • až 50% úspora nákladů na založení porostu
 • doplní ustupující méně vytrvalé druhy
 • potlačí rozvoj nežádoucích dvouděložných plevelných rostlin
 • zajistí rychlý efekt při poškození po zimě i hlodavci
 • prodlouží životnost stávajících trvalých travních porostů
Složení:
DRUH PODÍL
Jetel luční 92 %
Festulolium 8 %

Doporučený výsevek: 20–23 kg/ha, 1 kg na 500–430 m2
Použití: podsev stávajících travních porostů
Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 8
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL
TRAVAMAN směs CHKO
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

Směs CHKO

Druhově bohatá a plastická

 •  druhově bohatá travinobylinná krajinná směs vhodná k zatravňování orné půdy, obnově a přísevům druhově chudých travnatých ploch na území chráněné krajinné oblasti
 • osivo většiny odrůd a druhů pochází z produkce České republiky, je známé a ověřené, zapsané v Seznamu doporučených odrůd ČR
 • ve směsi nejsou použity kříženci a odrůdy vzniklé polyploidizací či mutagenezí
 • vícedruhová pestrá směs zajistí stabilitu a plastičnost k různým půdním či klimatickým podmínkám, je určená pro dlouhodobé extenzivní využití
 • podíl jetelovin umožní použít směs na plochy dlouhodobě neobhospodařované s nekvalitní chudou půdou bez živin, později z porostu odstoupí
 • zastoupení jílku vytrvalého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu
 • Směs chráněná krajinná oblast byla schválena a úspěšně vyseta na území CHKO České středohoří.

Doporučení: Pro výsev zvolte secí stroj s výsevným ústrojím vhodným pro setí trav.

Složení:
DRUH PODÍL
Ovsík vyvýšený 10 %
Kostřava luční 18 %
Lipnice luční 10 %
Kostřava červená 15 %
Srha laločnatá 10 %
Jílek vytrvalý 18 %
Jetel luční 10 %
Jetel plazivý 3 %
Bojínek luční 6 %

Doporučený výsevek: 25-30kg/ha
Použití: zelená píce , senáž , seno
Stanoviště: louky, pastviny, meze, lesní lemy, stepi pro extenzivně využívané pozemky, sušší lokality
Krmná hodnota: 7,17
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL

Směs pro vinice a sady

Zamezuje šíření plevelných rostlin

 •  určena na plochy, kde není žádoucí vysoká tvorba biomasy
 • porost zabrání rozšíření nežádoucích plevelných rostlin
 • jílek svým rychlým vývojem vytváří pevný drn, který postupně doplní pomaleji klíčící druhy a poté pozvolna z pozemku ustupuje
 • lze použít na svahy dálnic a svahy ohrožené erozí
Složení:
DRUH PODÍL
Jílek vytrvalý 25 %
Lipnice luční 15 %
Kostřava červená 25 %
Kostřava červená – Reverent, Tagera  25 %
Kostřava drsnolistá 10 %

Doporučený výsevek: 30–35 kg/ha, 1 kg na 330–400 m2
Použití: zatravnění vinic a sadů
Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota:
6,8

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

 

Vojtěškotravní směs

Vyprodukujte si sami bílkovinné krmivo

 • vojtěška se stává stále populárnější na spoustě mléčných farem nejen v sušších oblastech
 • v suchém roce ji ocení každý farmář
 • suchovzdorná vojtěška je výrazným donorem bílkovin a trávy doplní cukry, které jsou důležité pro snadnější konzervaci
 • vojtěškotravní směs poskytne vysoký výnos kvalitní bílkovinné píce již v první seči
 • provozně vytrvalá směs vhodná pro intenzivní oblasti
 • senáž z vojtěškotravní směsirychleji zavadá než z čistosevu vojtěšky
Složení:
DRUH PODÍL
Vojtěška setá 92 %
Festulolium 8 %

Doporučený výsevek: 18–20 kg/ha, 1 kg na 550–500 m2
Použití: zelená píce, senáž
Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 7,08
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL
Eliminace šťovíků RUMEX FEE ikona

Jetelotravní směs na ornou půdu

Vysoká intenzita

 •  vysoce produkční směs s vyšším podílem jetelovin ročně poskytne 2–3 seče vhodné pro přímé krmení i sušení
 • rychlé obrůstání zajišťuje intenzivní produkci bílkovinné píce s vysokým podílem sacharidů během celé vegetace
 • směs s vyšším zastoupením jetelovin má výrazný meliorační účinek daný hlubokým kůlovým kořenem jetelovin a umožní čerpání živin splavených do nižších vrstev
 • vyšší podíl jeteloviny –> zlepšení chutnosti píce zvýšení příjmu potravy — > maximalizace tvorby mléka
Složení:
DRUH PODÍL
Jetel luční 52 %
Jílek mnohokvětý 10 %
Festulolium 18 %
Jílek hybridní 20 %

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 330–400 m2
Použití: zelená píce, senáž
Stanoviště: středně těžké až těžší půdy, vlhčí pozemky
Krmná hodnota: 7,9
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

travní směsi TRAVAMAN Luční směs do sucha SPECIAL

Energetická směs

Vysoká produkce biomasy

 • intenzivní travní směs vytrvalého charakteru s vysokou produkcí biomasy pro výrobu bioplynu
 • vhodná do vyšších poloh na svažité pozemky
 • nižší výrobní náklady, zajistí dostatek hmoty pro vaši bioplynovou stanici, případně při nedostatku krmení může doplnit váš krmný fond
 • ozdravení osevního postupu, ochrana půdy a její úrodnosti
 • možnost hnojení digestátem
 • první seč je vhodné provést v co nejranějším termínu
Složení:

Doporučený výsevek: 30–35 kg/ha, 1 kg na 500 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: středně těžké pozemky až vlhčí lokality
Krmná hodnota: 6,1
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

DRUH PODÍL
Jílek hybridní 30 %
Jílek mnohokvětý 15 %
Kostřava rákosovitá 35 %
Srha laločnatá 10 %
Jílek jednoletý 10 %