Jednotlivé meziplodiny

Aktuální nabídku najdete v právě platném katalogu.

Agrokop Shop

Spustili jsme pro vás internetový obchod

Můžete v něm pohodlně nakoupit mnoho našich produktů.

hořčice bílá

Hořčice bílá SEVERKA

 • všestranná odrůda s rychlým počátečním růstem,
 • toleruje i pozdnější výsev, odolná suchu
 • vysoký výnos organické hmoty chrání proti erozi,
 • ideálně zastiňuje povrch půdy
 • vhodná pro všechny oblasti pěstování, nenáročná odrůda na prostředí i agrotechniku
 • bohatý hluboký kořenový bal výrazně zlepšuje  strukturu půdy, poutání živin a obohacuje zeminu o organickou hmotu
 • vyznačuje se dobrým zdravotním stavem, raností a odolností proti poléhání vzhledem k vysoké produktivitě velká akumulace organické hmoty zlepší úrodnost půdy
 • přes zimu dobře vymrzá, na jaře možný výsev přímo do mulče
 • v rámci dotačního titulu Greening
jetel alexandrijský

Jetel alexandrijský TIM

 • má výborný vliv na půdní vlastnosti díky dlouhému kůlovému kořenu, schopnosti fixovat vzdušný dusík
 • velmi rychlý růst hmoty na zelené hnojení, velmi dobře funguje ve směsích s ostatními plodinami
 • velmi snadno vymrzá
 • v rámci dotačního titulu Greening
  jetel alexandrijský

  Jetel luční SUEZ – 2n

  • diploidní raná až středně raná odrůda určena pro obilnářskou a bramborářskou výrobní oblast
  • středně vysoké rostliny
  • uplatní se v klasickém osevním postupu při dvouletém využití i jako komponent pro krátkodobé jetelotravní, především luční porosty
  • vyznačuje se dobrou plasticitou a vykazuje výbornou odolnost vůči suchu
  • trs je vzpřímený, lodyhy jsou poměrně silné, listy středně dlouhé a středně široké až široké, odolnost proti poléhání je dobrá
  • poskytuje velmi vysoký výnos zelené hmoty v prvním a druhém užitkovém roce, středně vysoký výnos suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce
  • rychlost počátečního růstu a rychlost obrůstání po sečích je střední
  • odolnost vůči chorobám je dobrá
  • jednoduché založení porostu, odrůda vhodná jako monokultura, případně do směsí s ostatními travními druhy. Pěstováním této odrůdy získáte vysoce hodnotné krmivo, patří do skupiny vytrvalých jetelů
  • v rámci dotačního titulu Greening
  jetel luční

  Jetel luční VLTAVÍN – 2n

  • diploidní, středně raná odrůda, nejvyšších výnosů dosahuje v bramborářské oblasti
  • plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech
  • středně odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám
  • poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty v 1. užitkovém roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy
  • v rámci dotačního titulu Greening
   jetel luční

   Jetel luční TEMPUS – 4n 

   • středně raná tetraploidní odrůda
   • rostliny jsou středně vysokého až vysokého vzrůstu
   • odrůda je 2-3 sečná s mohutným kořenovým systémem
   • rychlost jarního růstu je střední až vysoká
   • poskytuje vysoké výnosy píce i sena v 1. i v 2. užitkovém roce
   • obrůstání po sečích je velmi dobré
   • zdravotní stav dobrý, středně odolná až odolná odrůda proti napadení fuzariózami, méně odolná proti napadnení padlím rdesnovým
   • odrůda vhodná do jetelotravních, lučních a pastevních směsí krátkodobého charakteru
   • v rámci dotačního titulu Greening
   jetel nachový

   Jetel nachový KARDINÁL

   • jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu.
   • díky velmi dobré zimovzdornosti se uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení (Landsberská směska – inkarnát + ozimá vikev + jílek italský).
   • zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem
   • významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení, zvláště pod brambory. Zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat.
   • podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě srpna.
   • na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře vyséváme 6 mil. klíč. semen/ha, tj. asi 25 kg. při zakládání semenářských porostů výsev 16 – 18 kg inkarnátu do hloubky 1 – 2 cm, dozrává do 10. 7.
   • v rámci dotačního titulu Greening
    jílek jednoletý RGT SPEEDYL

    Jílek jednoletý SPEEDYL

    • středně raná tetraploidní odrůda s velmi vysokým výnosem hmoty na jaře
    • velmi rychlý počáteční vývoj a prudký nárůst hmoty
    • vede k obrovskému výnosu v 1. seči
    • ve srovnání s ostatními odrůdami vykazuje markantně vyšší výnos hmoty, což je vlastnost pro kterou byl speciálně vyšlechtěn
    • porost může být průběžně spásán, aniž by tím byl poškozen
    • dobré olistění odrůdy a výborný zdravotní stav zaručují
    • vysoce kvalitní produkci dobře stravitelné píce
    • využití na senáž, seno i pastvu vytrvalost 6 – 12 měsíců, výsevek 30 kg/ha
    • kvalita odrůdy byla potvrzena zemědělskou praxí v zahraničí
    • v rámci dotačního titulu Greening
    jílek mnohokvětý italský

    Jílek mnohokvětý TEANNA

    • tetraploidní odrůda odolná vůči nízkým teplotám
    • vysoký obsah bílkovin, výborná chutnost a vysoký výnos zelené hmoty
    • rychle zakořeňuje, takže úspěšně vzchází i v obtížných podmínkách – sucho, pozdní setí, časné mrazíky
    • odolná proti rzi, která může narušovat rozvoj rostlin a snižovat kvalitu krmiva
    • obzvláště vhodná k silážování, dává vysoký výnos píce. Ideální pro časné jarní silážování.
    • patří k nejodolnějším odrůdám vůči mrazu, což hraje významnou roli u případného pozdního výsevu. Na jaře vykazuje silný počáteční růst, který je předpokladem vysokého výnosu, zejména v 1. seči.
    • velmi chutná odrůda – tato vlastnost zajišťuje vysokou užitkovost dobytka. Obsahuje 12-13% bílkovin a společně s vysokým obsahem sacharidů dodává krmivu extra kvalitu.
    • termín výsevu: září – říjen, hloubka setí: 0,5 cm až 2 cm, výsevek: 30 – 35 kg/ha
    • termín sklizně: začátek metání
    • v rámci dotačního titulu Greening
     jetel zvrhlý

     Jetel zvrhlý DAWN

     • dvouletá vytrvalá poléhavá bylina až 50 cm vysoká s bílou, později růžovějící hlávkou uplatnění nachází v porostech s lučně-pastevním využíváním.
     • pěstovat jej lze také v monokulturách nebo jetelovinotravních směsích na orné půdě. Nahrazuje jetel luční v lučních porostech na vlhčích stanovištích.
     • vzhledem k pomalému stárnutí ho můžeme sklízet až do období plného květu. 1. seč je o 10 – 14 dnů pozdnější než u jetele lučního.
     • nutriční hodnota píce je na úrovni jetele lučního, často má vyšší produkci N-látek. Při samotném zkrmování
      však způsobuje nadýmání. Nevýhodou je částečně nahořklá chuť čerstvé píce.
     • vytrvalost je 3 – 6 let, jedná se o zimovzdornou jetelovinu, v trvalých travních porostech významně zkvalitňuje výživnou hodnotu sena.
     • výsevek 10 – 12 kg/ha
     • v rámci dotačního titulu Greening
     len olejný

     Len olejný LIBRA

     • obsah oleje v semenu 48,4 %
     • nejvýnosnější registrovaná odrůda pro pěstování na semeno
     • barva semene hnědá
     • v rámci dotačního titulu Greening
      pohanka obecná

      Pohanka obecná ZITA

      • ranná až poloraná odrůda, výška lodyhy 95–150 cm, květy bílé, vegetační doba 110–120 dní, plod trojboká nažka teplomilná rostlina, citlivá na nízké teploty. Doba setí od 15.5. do 15.6., nejlépe po květnových mrazech, hloubka setí cca 3 cm, vzchází za 7–10 dní po zasetí, výsevek 60–80 kg/ha.
      • odrůda neklade zvláštní nároky na stanoviště, nesnáší těžké zamokřené půdy, při vysoké zásobě dusíku v půdě je nebezpečí polehnutí. Nevyžaduje žádné pesticidní ošetření.
      • sklizeň na zrno probíhá, když převážná část nažek je zralá a má tmavou barvu. HTZ cca 30–35 g., výnos nažek cca 1–2 t/ha.
      • rostliny rychle pokrývají půdu a potlačují růst plevelů
      • výrazný fytosanitární účinek vzhledem k nepříbuznosti k ostatním polním plodinám
      • mohutný nárůst organické nadzemní hmoty ve velmi krátkém časovém období
      • nenáročná meziplodina vhodná do všech oblastí pěstování, velmi vhodná do osevních sledů s vyšším zastoupením řepky ozimé
      • přes zimu zmrzne a zbytky rostlin na povrchu půdy zamezují erozi, na jaře lze vysévat jařiny přímo do mulče
       zaorání pohankové slámy zvyšuje produkci následné plodiny o 20%, a to především díky účinnějšímu využití minerálních hnojiv a redukci fytopatogenní půdní mykoflory, zejména rodu Fusarium
      • v rámci dotačního titulu Greening
      pohanka obecná

      Proso seté RUPRO 

      • registrace v roce 2016
      • raná, červenosemenná odrůda s velmi sytou barvou. Vysoký vzrůst, rostliny se vyznačují úzkým, středně dlouhým a vzpřímeným praporcovitým listem.
      • průměrná HTS 5,68 g
      • silně olistěná, středně až silně odnožující odrůda. Odolná proti sněti prosné, dosti odolná k poléhání, středně odolná až odolná k vypadávání zrna.
      • teplota půdy při setí má být 8-10°C, což obvykle odpovídá konci dubna až začátku května. Proso by mělo nejlépe vzejít až po odeznění nízkých květnových teplot. Výsevek 20 kg/ha, hloubka setí 1,5 cm do vyhřáté půdy.
      • vhodné do krmných směsí pro ptactvo, použití do biopásů a jako hmota pro BPS
      • v rámci dotačního titulu Greening
       proso seté

       Proso seté JAGNA

       • bílosemenná odrůda s vysokým podílem předního zrna až 88 %, při přezrání zrno nevypadává z laty.
       • vhodná pro pekárenský průmysl, ale i jako krmivo pro ptactvo
       • vysoká odolnost poléhání, kromě horské oblasti je vhodná do všech podmínek
       • výsevek cca 20–30 kg/ha. Výnos semene je 4,5–5 t/ha.
       • jeho vegetační doba je velmi krátká (60–80 dní), proto je možné ho využít jako meziplodinu na zelené krmení nebo krycí plodinu pro jeteloviny
       • proso je teplomilná plodina nenáročná na vodu, má krátkou vegetační dobu. Mladé rostliny jsou velmi citlivé na chlad. Odumírají již při teplotě – 2 až – 3 °C a při teplotě nižší než 5 °C zcela zastavují růst.
       • má nižší schopnost získávat živiny z půdy, proto potřebuje půdy s dobrou zásobou živin
       • doporučená hloubka setí je 2 cm
       ředkev olejná

       Ředkev olejná ROMESA

       • velmi robustní rostlina s rychlým vývojem rychle pokryje půdu a svým olistěním zabraňuje růstu plevelů
       • hlavní předností ředkve je optimální prokořenění půdy do veliké hloubky, čímž uvolňuje zhutněnou půdu díky velmi
       • hluboce rostoucímu kořenovému systému přispívá ke zvýšení úrodnosti půdy, aktivuje půdní život a obohacuje půdu o velké množství humusu
       • krátká vegetační doba, barva květu bílá
       • dobrá odolnost proti nízkým teplotám
       • výsevek 15–20 kg/ha, možno vysévat samostatně nebo ve směsi
       • význam jak meliorační, tak fytosanitární a transportní (zpřístupnění fosforu ke kořenům mělce kořenících rostlin)
       • pěstování na píci nebo na zelené hnojení
       • nejhlubší prokořenění půdního profilu – až 200 cm
        svazenka vratičolistá

        Svazenka vratičolistá VEGA

        • jednoletá plodina s krátkou vegetační dobou a rychlým vývojem, nenáročná, snáší pozdní výsev, odolná suchu
        • zástupce čeledě stružkovcovitých není příbuzná s žádnou jinou kulturní plodinou, ideální meziplodina a přerušovač osevního postupu jak z hlediska fytosanitárního, tak objemu zelené hmoty
        • zvláště vhodná jako meziplodina po řepce a bramborách, není hostitelkou pro háďátka
        • významná také jako výborná medonosná plodina,
        • kvetoucí pastva pro včely
        • spolehlivě vymrzá, a proto je ideální meziplodinou pro jařiny
        • rychlý raný vývoj, dobré potlačení plevelů díky vegetačnímu krytu
        • nematodoneutrální
        • v rámci dotačního titulu Greening
        vičenec ligrus

        Vičenec ligrus ZEUS

        • méně známá vytrvalá trsnatá jetelovina vysokého vzrůstu s růžovým hroznem květů
        • vytváří mohutný kořenový systém až 2m, dokáže čerpat živiny z méně přístupných forem a narušovat podloží, je indikátorem zásaditých a mělčích vápenitých půd, roste v teplých, vinorodých a stepních oblastech
        • porosty vičence jsou zlepšujícící předplodinou s vysokou fixací dusíku (150 – 180 kg N/h), kterou lze ještě zvýšit pravidelným hnojením fosforem. Vičenec způsobuje tzv. vičencovou únavu půdy – po sobě je nesnášenlivý a může se pěstovat v osevních postupech s odstupem 6 let.
        • kvalita i výnosy píce vičence jsou výborné, píce vykazuje dobrou stravitelnost i velmi vysokou využitelnost živin
        • pěstuje se jako monokultura nebo v jednoduchých směsích na orné půdě s vojtěškou, ovsíkem nebo kostřavou, případně i s vikvemi. Výsevek: množství 120 – 140 kg/ha, hloubka do 3 cm
        • v rámci dotačního titulu Greening
         štírovník růžkatý

         Štírovník růžkatý LEO

         • štírovník je vytrvalá trsnatá jetelovina s lodyhou a drobnými žlutými kvítky vytváří středně hluboký a středně bohatý kořenový systém, odnožuje a tvoří lodyhy vertikálně (obdobně jako vojtěška) a vyžaduje provzdušněné půdy
         • štírovník je teplomilný a suchomilný, roste na lehkých, propustných půdách s nízkým obsahem humusu, nesnáší zamokření ani zastínění, odolává však drsným klimatickým podmínkám a roste až do nadmořských výšek 900 m n.m
         • velmi rychle obrůstá, poskytne i 3 seče, píce nenadýmá
         • zařazujeme jej do trvalých směsí pro luční porosty na sušších místech, kde stabilizuje výnosy zejména ve 2. a 3. seči, zlepšuje výnosy i kvalitu píce (sena) v suchých letech, v porostech vytrvává až 7 let.
         • v rámci dotačního titulu Greening

         Bojínek luční
         Festulolia
         Hrách setý
         Jílek vytrvalý
         Kmín kořenný

         Kostřava červená
         Kostřava luční
         Kostřava rákosovitá
         Lesknice kanárská
         Peluška (hrách setý rolní)

         Slunečnice roční
         Srha laločnatá
         Vojtěška setá
         Vikev setá
         Vikev panonská