Přísev jetele lučního se dobře ujal

„Přísev jetele se nám dobře ujal“, říká pan Alois S. hospodařící na rodinné farmě v Pískově. „Vloni na jaře jsem zasel pro doplnění krmné dávky svých krav luční směs od nejmenované zahraniční firmy, ale jetel asi vlivem sucha nevzešel. Proto jsem se rozhodl pro přísev jetelem lučním VLTAVÍN, který jsem pro nepřízeň počasí provedl až 24. dubna. Jak je ale vidět, tak se jetel dobře ujal a doufám, že získám dostatek bílkovinné píce. Předpokládám, že 1. seč provedu o něco dříve, aby měl přisetý jetel dostatek světla“, prozradil nám farmář pan Alois S.

Přísev jetele lučního VLTAVÍN, stav 18.5.2021