Zvyšování úrodnosti půdy v dlouhodobém horizontu

Ačkoli v zemědělství platí řada pravidel, při využívání půdy se vyskytují možnosti k zamyšlení, jak zvýšit úrodnost půdy v dlouhodobém horizontu. Při využití meziplodin platí řada nařízení ohledně doby setí nebo zastoupení jednotlivých plodin. Hlavním účelem by však mělo být zlepšení půdní struktury, obohacení půdy o dusík a zvýšení úrodnosti půdy. Nabízí se zde řada možností využití kulturních plodin pro zařazení do osevního postupu.

Správná směs je sestavená:

  • z plodin schopných vázat dusík (hrách, vikev, jetel)
  • z plodin zlepšujících půdní strukturu (hořčice, ředkev, pohanka)
  • z plodin s mělkým kořenovým systémem schopným shromažďovat živiny u půdního povrchu (trávy, oves)

Co můžete dělat:

AGROKOP HB má řadu druhů a směsí pro různé účely a můžete si je objednat již hotové předem připravené nebo si nechat vyrobit speciální směs na míru. Vedle směsí hořčice – svazenka, hořčice – proso, hořčice – pohanka, pohanka – svazenka a ředkev – svazenka nabízíme také naše speciální Druhové směsi ProTerra. Tyto směsi vynikají velkou druhovou pestrostí a vyřeší Vám mnohé často se vyskytující problémy zemědělské praxe, jako jsou nedostatek humusu v půdě, špatné hospodaření s vodou, utužování a eroze půdy, výskyt plevelů, nedostatek dusíku, nízký výskyt včel a jiných opylovačů v krajině atd.

  • Pro Terra HUMUS
  • Pro Terra NEMATOCIDNÍ
  • Pro Terra KVETOUCÍ ROSTLINY

Podrobnosti najdete v našem Katalogu osiv nebo se informujte u našich regionálních poradců.