Silážování kukuřice v srpnu?

V mnoha regionech České republiky chybějící srážky a vysoké teploty zapříčinily, že kukuřice se stala silážování schopná a musí nastoupit řezačky, aby se získala alespoň nějaká kvalita.
Je třeba mít na zřeteli :
Nesklízejte kukuřici za vysokých teplot,  protože hmota je příliš teplá a pokud přijde do rozpáleného silážního žlabu hrozí zde nebezpečí , že nenastanou optimální silážní procesy.
Proto je dobré začít v brzkých ranních hodinách a pokračovat maximálně do oběda, kdy není hmota ještě plně zahřátá.
V ideálním případě použijte silážovací prostředky k zabezpečení optimální konzervace.