Řepka ozimá, olejniny

Nabízíme Vám liniové odrůdy a hybridy řepek ozimých ze šlechtění firmy RAGT a dalších předních evropských a světových šlechtitelských společností. Najdete u nás jak stálice dlouhodobě spolehlivé v zemědělské praxi, které se pěstují na tisících hektarů v České republice i v zahraničí, tak absolutní novinky, které jsou úspěšně testovány v poloprovozních pokusech SPZO. Každoročně Vám přinášíme aktuální výsledky z praxe pro Vaše nejlepší rozhodnutí k výběru správného hybridu či linie. 

Aktuálně nabízené odrůdy a hybridy řepky ozimé najdete v právě platné Exkluzivní nabídce řepek AGROKOP HB. 

Dále nabízíme jarní olejniny:

 • Řepka jarní
 • Kmín kořenný
 • Mák setý
 • Len olejný
 • Hořčice bílá

Více v aktuálním Katalogu osiv jaro.

ABSOLUT

PŘEVYŠUJE OSTATNÍ!

 • vynikající výsledky v pokusech SPZO 2019!
 • gen odolnosti viru žloutenky vodnice a fómovému černání

ABSOLUT nabízí kromě maximálního výnosu balíček agrotechnických pozitiv, která významně usnadní pěstování v rozličných podmínkách. Jako jedna z mála odrůd má v sobě zabudovaný gen odolnosti viru žloutenky vodnice (geneticky podmíněná vlastnost, nejedná se pouze o toleranci), gen odolnosti fómovému černání a v neposlední řadě sníženou pukavost šešulí, která v době zákazů desikantů bude mít velmi významnou roli při úspěšném průběhu sklizně. Kromě skvělých výsledků v ÚKZÚZ potvrdil svůj potenciál i v pousech SPZO, kde v sortimentu B skončil hned za odrůdou RGT TREZZOR na druhém místě.  Odrůdu ABSOLUT můžete vidět v pokusech SPZO 2020. Absolut je středně raný hybrid s velmi rychlým a bujným podzimním i jarním vývojem. Výtečných výsledků dosahoval i v loňském, suchem velmi poznamenaném ročníku.

RGT TREZZOR

NEJVÝNOSNĚJŠÍ HYBRID V POKUSECH SPZO 2019!

 • vvynikající odolnost suchu
 • vysoký obsah i výnos oleje
 • výborná odolnost fómové hnilobě

Středně raný MSL hybrid RGT TREZZOR dosáhl vloni nejvyššího výnosu v poloprovozních pokusech SPZO nejen v ČR, ale i na Slovensku.
Exceloval nejen výnosem semene, ale i nejvyšším výnosem oleje. Předností této odrůdy je navíc vysoká odolnost vyzimování a poléhání (7,7 b. ÚKZÚZ). Výborně se vyrovnává se suššími lokalitami a patří k odrůdám s výborným zdravotním stavem, mj. s vysokou odolností verticiliovému vadnutí.
RGT TREZZOR byl registrován nejen v České republice, ale i v dalších osmi státech Evropy. Obsahem oleje 49,34% (ÚKZÚZ) patří mezi nejolejnatější odrůdy. Bodoval jak v českých a slovenských pokusech, tak i v německém nezávislém testování. Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2020.

SILVER

NEJLEPŠÍ MEZI STŘEDNÍMI ODRŮDAMI V ROCE 2017!

 • velmi vysoký výnos ve všech podmínkách
 • výrazná meziročníková stabilita
 • vhodný hybrid i pro časné výsevy

SILVER byl v České republice registrován v roce 2016 po výtečných výsledcích. Jedná se o středně ranou hybridní odrůdu s velmi vitálním podzimním růstem, kdy výborně zvládá stresové podmínky při vzcházení. Rostliny jsou středně vysoké až vysoké, s velmi dobrou odolností proti poléhání. Zdravotní stav je dobrý, obzvlášť odolnost fómovému černání a hlízence je vysoká. Rostliny velmi dobře a hodně větví, takže je zapotřebí porosty zbytečně nepřehušťovat. Počet nasazených šešulí je vysoký. Mrazuvzdornost je velmi dobrá. 

SILVER je vhodný pro pěstování jak v teplé, tak v chladné oblasti a zároveň i do oblastí přísuškových. Patří k nejužší špičce těch nejvýkonnějších odrůd. Velkým pozitivem je vysoká meziročníková stabilita. SILVER je hybrid s výbornými výsledky v praxi – u členů SPZO dosáhl v roce 2017 nejvyššího výnosu v kategorii hybridů, které jsou pěstovány na celkové ploše 1 000 až 5 000 ha.

 „Nejúspěšnějším hybridem v této skupině, s výrazným odstupem, byl nový hybrid SILVER (3,49 t/ha).

S takovýmto výkonem by se neztratil ani mezi velkými odrůdami.“

RGT JAKUZZI

STABILNÍ VÝNOS BEZ TURBULENCÍ!

 • nově registrovaný hybrid v ČR 2019
 • vysoký výnos ve všech oblastech pěstování
 • rovnoměrné dozrávání semene i slámy

RGT JAKUZZI je odrůdou ze šlechtění RAGT a v roce 2019 získala českou registraci. Kromě výborných výsledků v ÚKZÚZ potvrdil tento hybrid svoji výkonnost i v rámci pokusů SPZO v České republice i na Slovensku.
Charakteristickým znakem RGT JAKUZZI je jeho stabilní výnos v různorodých podmínkách nejen v rámci České republiky, ale i v Evropě, který se opírá o vyrovnaný zdravotní stav, nízkou náchylnost ke všem hodnoceným chorobám (fóma, hlízenka, verticiliové vadnutí). Velmi dobře je také hodnocena odolnost vůči poléhání – 7,8 bodu. Během loňského roku potvrdila, že patří mezi odrůdy s nejvyšší odolností suchu.
Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2020.

ALLISON

NEJVÝNOSNĚJŠÍ ŘEPKA V ÚKZÚZ 2014–18!

 • velmi dobrý zdravotní stav a vynikající odolnost suchu
 • rezistence vůči TuYV (virus žloutenky vodnice)
 • nutričně nejkvalitnější řepka (ocenění v Hluku 2017, 2018, 2019)

Středně raný hybrid ALLISON byl v ČR zaregistrován na základě extrémně vysokých výnosů, ale zároveň i díky pozitivním agrotechnickým vlastnostem. Je středně vysoký až vyšší, s dobrou odolností poléhání, velmi dobrou odolností komplexu houbových chorob a vyzimování. Vynikajících výsledků dosahuje i na suchých, teplých lokalitách. Velmi vhodný je i k pozdním výsevům.

Vzhledem k velmi bujnému a rychlému podzimnímu růstu doporučujeme použití morforegulátoru. ALLISON se fenomenálně drží na prvních místech ve výnosu semene. Byl nejvýnosnější řepkou v registračních pokusech a následně třikrát zvítězil v pokusech SDO (2014-16, 2015-17 a 2016-18)

RGT DOZZEN

 • mimořádná odolnost poléhání
 • výborný zdravotní stav

RGT DOZZEN je polopozdní MSL hybrid nižšího, kompaktního vzrůstu s mimořádně vysokou odolností poléhání. Má výbornou mrazuvzdornost a excelentní zdravotní stav. Mimořádným přínosem odrůdy je vysoká tolerance přísuškům během vegetace. Již tři roky probíhá testování v poloprovozních pokusech SPZO. V roce 2017 byla odrůda testována v sortimentu B a obsadila výborné druhé místo. Nejvyšších výnosů dosáhla na lokalitách v Opařanech (okr. Tábor) a Novém Jičíně (okr. Nový Jičín). Svoji vysokou univerzálnost RGT DOZZEN již několik let prokazuje i v praxi.

SNĚŽKA

NEJLEPŠÍ LINIOVÁ ŘEPKA DNEŠKA!

 • aktuálně nejvýnosnější liniová řepka v ČR
 • velmi vysoká mrazuvzdornost
 • český původ

Česká liniová odrůda pochází ze šlechtění firmy Sempra. Hlavním argumentem pro registraci byl jednoznačně výnos, protože SNĚŽKA dosáhla nejvyššího výnosu mezi liniovými odrůdami a kontrolní odrůdu Arabellla překonala v průměru 3 let o 5% ( v roce 2018 dokonce o 9%). Svůj vysoký výnosový standard následně potvrdila i v pokusech SDO 2019, kde opět porazila všchny konkurenční liniové řepky.  SNĚŽKA je polopozdní, středně vysoká odrůda s výbornou odolností poléhání (7,8 b.) a velmi vysokou mrazuvzdorností. Odolnost vůči napadení hlavními třemi chorobami je velmi dobrá (fóma 6,4 b., hlízenka 5,8 b., verticiliové vadnutí 6,4 b.) Obsah glukosinolátů je nízký a obsah oleje středně vysoký. Odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2020.

RESCATOR

 • v roce 2017 nejvýnosnější liniová odrůda u členů SPZO
 • nízký kompaktní vzrůst, ideální volba do extenzivnějších podmínek

RESCATOR je velmi plastická, nenáročná liniová řepka do všech pěstitelských podmínek. Na horších stanovištích patří vždy k těm nejlepším a na výborných dokáže konkurovat i nejvýkonnějším hybridům. V roce 2017 byl u členů svazu SPZO nejvýnosnější liniovou odrůdou. Ke stabilnímu výkonu přidává RESCATOR celou řadu pozitivních agronomických vlastností a poloviční náklad na osivo oproti hybridům. RESCATOR je charakteristický velmi nízkým kompaktním vzrůstem, nadprůměrnou odolností proti poléhání a velmi bohatým větvením. Výtečný je zdravotní stav (výborné hodnocení odolnosti hlízence, fómové hnilobě, plísni šedé a černím) a vysoká zimovzdornost (prověřena mrazy 2012). Výhodou může být pro optimální rozložení žní jeho ranost.

DIEGO

 • výborná odolnost poléhání
 • vysoce výkonná liniová řepka z německého šlechtění
 • extrémně vysoký výnos oleje

DIEGO je středně raná až polopozdní liniová odrůda, která byla na konci roku 2014 registrována v České republice. Během tříletého zkoušení prokázala mimořádně vysokou a stabilní výkonnost, podpořenou výbornými agrotechnickými vlastnostmi. Diego patří mezi středně vysoké až vysoké odrůdy s výbornou odolností poléhání a s velmi dobrým zdravotním stavem. Díky bujnému podzimnímu růstu je nutné použití morforegulátorů. Výborných výsledků dosahuje jak v teplé, tak i v chladné pěstitelské oblasti. DIEGO patří k nejolejnatějším řepkám v ČR.