Jednotlivé meziplodiny

Hořčice bílá SEVERKA

 • všestranná odrůda s rychlým počátečním růstem,
 • toleruje i pozdnější výsev, odolná suchu
 • vysoký výnos organické hmoty chrání proti erozi,
 • ideálně zastiňuje povrch půdy
 • vhodná pro všechny oblasti pěstování, nenáročná odrůda na prostředí i agrotechniku
 • bohatý hluboký kořenový bal výrazně zlepšuje  strukturu půdy, poutání živin a obohacuje zeminu o organickou hmotu
 • vyznačuje se dobrým zdravotním stavem, raností a odolností proti poléhání vzhledem k vysoké produktivitě velká akumulace organické hmoty zlepší úrodnost půdy
 • přes zimu dobře vymrzá, na jaře možný výsev přímo do mulče

Jetel alexandrijský TABOR

 • velmi rychlý růst hmoty na zelené hnojení, velmi dobře funguje ve směsích s ostatními plodinami
 • má výborný vliv na půdní vlastnosti díky dlouhému kůlovému kořenu, schopnosti fixovat vzdušný dusík
 • velmi snadno vymrzá

Jetel luční VENDELÍN

 • populační, diploidní, raná až středně raná odrůda
 • rostliny jsou středního vzrůstu
 • na jaře středně vysoká rychlost růstu, obrůstání po sečích středně vysoké
 • dobrá odolnost proti polehání a proti napadení chorobami
 • žádné mimořádné nároky, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky
 • lze pěstovat ve všech oblastech
 • vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce
 • vhodný do lučních směsí

Jetel luční VLTAVÍN

 • diploidní, středně raná odrůda, nejvyšších výnosů dosahuje v bramborářské oblasti
 • plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech
 • středně odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám
 • poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty v 1. užitkovém roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy

Jetel nachový KARDINÁL

 • jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu.
 • Díky velmi dobré zimovzdornosti se uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení (Landsberská směska – inkarnát + ozimá vikev + jílek italský).
 • zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem
 • Významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení, zvláště pod brambory. Zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat.
 • Podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě srpna.
 • na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře vyséváme 6 mil. klíč. semen/ha, tj. asi 25 kg. při zakládání semenářských porostů výsev 16 – 18 kg inkarnátu do hloubky 1 – 2 cm, dozrává do 10. 7.

Jílek jednoletý SPEEDYL

 • středně raná tetraploidní odrůda s velmi vysokým výnosem hmoty na jaře
 • velmi rychlý počáteční vývoj a prudký nárůst hmoty
 • vede k obrovskému výnosu v 1. seči
 • ve srovnání s ostatními odrůdami vykazuje markantně vyšší výnos hmoty, což je vlastnost pro kterou byl speciálně vyšlechtěn
 • porost může být průběžně spásán, aniž by tím byl poškozen
 • dobré olistění odrůdy a výborný zdravotní stav zaručují
 • vysoce kvalitní produkci dobře stravitelné píce
 • využití na senáž, seno i pastvu vytrvalost 6 – 12 měsíců, výsevek 30 kg/ha
 • kvalita odrůdy byla potvrzena zemědělskou praxí v zahraničí

Jílek mnohokvětý – italský FABIO

 • středně raný tetraploidní italský jílek s vynikajícími výnosy
 • alternativa k jílku jednoletému s možností pícninářského využití i v dalším roce
 • velmi rychlý vývin, mohutný kořenový systém
 • využití jak na píci s vysokou nutriční hodnotou, tak na zelené hnojení
 • v případě zásevu na podzim získáme velmi produktivní seč velmi brzy na jaře

Jetel zvrhlý AURORA

 • dvouletá vytrvalá poléhavá bylina až 50 cm vysoká s bílou, později růžovějící hlávkou uplatnění nachází v porostech s lučně-pastevním využíváním.
 • Pěstovat jej lze také v monokulturách nebo jetelovinotravních směsích na orné půdě. Nahrazuje jetel luční v lučních porostech na vlhčích stanovištích.
 • vzhledem k pomalému stárnutí ho můžeme sklízet až do období plného květu. 1. seč je o 10 – 14 dnů pozdnější než u jetele lučního.
 • nutriční hodnota píce je na úrovni jetele lučního, často má vyšší produkci N-látek. Při samotném zkrmování
  však způsobuje nadýmání. Nevýhodou je částečně nahořklá chuť čerstvé píce.
 • vytrvalost je 3 – 6 let, jedná se o zimovzdornou jetelovinu, v trvalých travních porostech významně zkvalitňuje výživnou hodnotu sena.
 • výsevek 10 – 12 kg/ha

Len olejný LIBRA

 • obsah oleje v semenu 48,4 %
 • nejvýnosnější registrovaná odrůda pro pěstování na semeno
 • barva semene hnědá

Pohanka obecná ZITA

 • ranná až poloraná odrůda, výška lodyhy 95–150 cm, květy bílé, vegetační doba 110–120 dní, plod trojboká nažka teplomilná rostlina, citlivá na nízké teploty. Doba setí od 15.5. do 15.6., nejlépe po květnových mrazech, hloubka setí cca 3 cm, vzchází za 7–10 dní po zasetí, výsevek 60–80 kg/ha.
 • odrůda neklade zvláštní nároky na stanoviště, nesnáší těžké zamokřené půdy, při vysoké zásobě dusíku v půdě je nebezpečí polehnutí. Nevyžaduje žádné pesticidní ošetření.
 • sklizeň na zrno probíhá, když převážná část nažek je zralá a má tmavou barvu. HTZ cca 30–35 g., výnos nažek cca 1–2 t/ha.
 • rostliny rychle pokrývají půdu a potlačují růst plevelů
 • výrazný fytosanitární účinek vzhledem k nepříbuznosti k ostatním polním plodinám
 • mohutný nárůst organické nadzemní hmoty ve velmi krátkém časovém období
 • nenáročná meziplodina vhodná do všech oblastí pěstování, velmi vhodná do osevních sledů s vyšším zastoupením řepky ozimé
 • přes zimu zmrzne a zbytky rostlin na povrchu půdy zamezují erozi, na jaře lze vysévat jařiny přímo do mulče
  zaorání pohankové slámy zvyšuje produkci následné plodiny o 20%, a to především díky účinnějšímu využití minerálních hnojiv a redukci fytopatogenní půdní mykoflory, zejména rodu Fusarium

Proso seté JAGNA

 • bílosemenná odrůda s vysokým podílem předního zrna až 88 %, při přezrání zrno nevypadává z laty.
 • vhodná pro pekárenský průmysl, ale i jako krmivo pro ptactvo
 • vysoká odolnost poléhání, kromě horské oblasti je vhodná do všech podmínek
 • výsevek cca 20–30 kg/ha. Výnos semene je 4,5–5 t/ha.
 • jeho vegetační doba je velmi krátká (60–80 dní), proto je možné ho využít jako meziplodinu na zelené krmení nebo krycí plodinu pro jeteloviny
 • proso je teplomilná plodina nenáročná na vodu, má krátkou vegetační dobu. Mladé rostliny jsou velmi citlivé na chlad. Odumírají již při teplotě – 2 až – 3 °C a při teplotě nižší než 5 °C zcela zastavují růst.
 • má nižší schopnost získávat živiny z půdy, proto potřebuje půdy s dobrou zásobou živin
 • doporučená hloubka setí je 2 cm

Ředkev olejná ROMESA

 • velmi robustní rostlina s rychlým vývojem rychle pokryje půdu a svým olistěním zabraňuje růstu plevelů
 • hlavní předností ředkve je optimální prokořenění půdy do veliké hloubky, čímž uvolňuje zhutněnou půdu díky velmi
 • hluboce rostoucímu kořenovému systému přispívá ke zvýšení úrodnosti půdy, aktivuje půdní život a obohacuje půdu o velké množství humusu
 • krátká vegetační doba, barva květu bílá
 • dobrá odolnost proti nízkým teplotám
 • výsevek 15–20 kg/ha, možno vysévat samostatně nebo ve směsi
 • význam jak meliorační, tak fytosanitární a transportní (zpřístupnění fosforu ke kořenům mělce kořenících rostlin)
 • pěstování na píci nebo na zelené hnojení
 • nejhlubší prokořenění půdního profilu – až 200 cm

Svazenka vratičolistá VEGA

 • jednoletá plodina s krátkou vegetační dobou a rychlým vývojem, nenáročná, snáší pozdní výsev, odolná suchu
 • zástupce čeledě stružkovcovitých není příbuzná s žádnou jinou kulturní plodinou, ideální meziplodina a přerušovač osevního postupu jak z hlediska fytosanitárního, tak objemu zelené hmoty
 • zvláště vhodná jako meziplodina po řepce a bramborách, není hostitelkou pro háďátka
 • významná také jako výborná medonosná plodina,
 • kvetoucí pastva pro včely
 • spolehlivě vymrzá, a proto je ideální meziplodinou pro jařiny
 • rychlý raný vývoj, dobré potlačení plevelů díky vegetačnímu krytu
 • nematodoneutrální

Vičenec ligrus AMBRA

 • méně známá vytrvalá trsnatá jetelovina vysokého vzrůstu s růžovým hroznem květů
 • vytváří mohutný kořenový systém až 2m, dokáže čerpat živiny z méně přístupných forem a narušovat podloží, je indikátorem zásaditých a mělčích vápenitých půd, roste v teplých, vinorodých a stepních oblastech
 • porosty vičence jsou zlepšujícící předplodinou s vysokou fixací dusíku (150 – 180 kg N/h), kterou lze ještě zvýšit pravidelným hnojením fosforem. Vičenec způsobuje tzv. vičencovou únavu půdy – po sobě je nesnášenlivý a může se pěstovat v osevních postupech s odstupem 6 let.
 • kvalita i výnosy píce vičence jsou výborné, píce vykazuje dobrou stravitelnost i velmi vysokou využitelnost živin
 • pěstuje se jako monokultura nebo v jednoduchých směsích na orné půdě s vojtěškou, ovsíkem nebo kostřavou, případně i s vikvemi. Výsevek: množství 120 – 140 kg/ha, hloubka do 3 cm

Štírovník růžkatý BULL

 • štírovník je vytrvalá trsnatá jetelovina s lodyhou a drobnými žlutými kvítky vytváří středně hluboký a středně bohatý kořenový systém, odnožuje a tvoří lodyhy vertikálně (obdobně jako vojtěška) a vyžaduje provzdušněné půdy
 • štírovník je teplomilný a suchomilný, roste na lehkých, propustných půdách s nízkým obsahem humusu, nesnáší zamokření ani zastínění, odolává však drsným klimatickým podmínkám a roste až do nadmořských výšek 900 m n.m
 • velmi rychle obrůstá, poskytne i 3 seče, píce nenadýmá
 • zařazujeme jej do trvalých směsí pro luční porosty na sušších místech, kde stabilizuje výnosy zejména ve 2. a 3. seči, zlepšuje výnosy i kvalitu píce (sena) v suchých letech, v porostech vytrvává až 7 let.

Bojínek luční
Festulolia
Hrách setý
Jílek vytrvalý
Kmín kořenný
Kostřava červená
Kostřava luční
Kostřava rákosovitá

Lesknice kanárská
Peluška (hrách setý rolní)
Slunečnice roční
Srha laločnatá
Vojtěška setá
Vikev setá
Vikev panonská