Perspektivní odrůdy pro intenzivní pícninářství

Produkce a kvalita píce intenzivně využívaných víceletých porostů pozdních odrůd kostřavy rákosovité v letech 2019-2020 v oblasti Malé Hané