Množení trav a drobnosemenných leguminóz

Využití travních osiv

 • v zemědělství: pro produkci rostlin ke krmení, jako meziplodiny, k získání výkonných trvalých travních porostů
 • nezemědělské využití: v oblasti kompozice zahrad, při utváření krajinářských parků, golfových hřišť, sportovních stadionů, na okrajích silnic a dálnic apod.

Postup množení travních semen:

 1. výsev čistosevem nebo do krycí plodiny
 2. přihnojení dusíkem
 3. přihnojení dusíkem po sklizni krycí plodiny nebo na podzim
 4. ničení plevelů na podzim nebo na jaře
 5. ošetřování porostu a ochrana na podzim nebo na jaře
 6. hnojení dusíkem na jaře
 7. sklizeňPři úspěšné výrobě travních semen využijte dlouhodobé zkušenosti a poradenství semenářských firem.Nejdůležitější momenty výroby jsou správná volba termínu přihnojení dusíkem, chemická ochrana rostlin a boj s plevelem a v neposlední řadě je to správné načasování sklizně.

Při rozhodování o začlenění výroby travních semen do programu je nutné zvážit výhody a nevýhody jejich výroby.

Výhody:

 • Garantovaný odběr vyprodukovaného osiva
 • Možnost využití více sečí
 • Přerušení osevního postupu
 • Prokořenění půdy a obohacení o organickou hmotu
 • Sklizeň trav se provádí před sklizní pšenice, čímž se redukují pracovní špičky
 • Možné použití organických hnojiv (kejda, močůvka)
 • Uplatnění v diversifikaci plodin NV č 50/2015

Nevýhody:

 • Vysoké nároky na počasí zvláště v období květu a sklizně.
 • Je nutné mít možnost sušení nebo alespoň provzdušňování k zabránění ztráty klíčivosti po sklizni.

Pokud se rozhodnete k výrobě trav na semeno, rádi se s Vámi podělíme o naše cenné zkušenosti s jejich pěstováním. V případě zájmu se obraťte na naše regionální obchodní zástupce nebo nás kontaktujte na tel.: 777 772 066.