Meziplodiny a déšť mohou zachránit nedostatek krmiv

Většina obyvatel uvítala rekordní teplé léto po čas dovolené, ale pro zemědělce to má negativní důsledky. I letos byly u nás rozdíly ve srážkách a na jihu jich byl absolutní nedostatek. Rostliny trpěly jak na jaře tak během prázdnin suchem což vede mj. k nedostatku krmiv pro dobytek.

Srážky viditelně chyběly i u kukuřice a v některých místech se uspíšil i čas sklizně. U porostů kukuřice na zrno došlo k posunu pro využití na siláž např. pro bioplynové stanice pro špatně nebo vůbec nevyvinuté palice. Z důvodu vysokých teplot a nedostatku srážek zasychaly i stonky a části listů.

Možnosti pro kukuřici

Z důvodu špatně vyvinutých klasu a poškození rostlin suchem se pohybuje obsah sušiny mezi 27-36% tzn . silážní zralosti je pomalu dosaženo. Vzhledem ke správné konzervaci by měla být sušina min 28%. Pokud je materiál příliš suchý nejde v sile příliš udusat a může dojít k nežádoucí fermentaci. Proto je nutné sklidit kukuřici v optimální sušině.

Čekání na déšť

Po ukončení úmorných veder přišel déšť a šance pro zbytek vegetace hlavně potom  pro meziplodiny, které mohou zaplnit mezeru v krmení . Je zde možno využít rychle rostoucí jílek mnohokvětý – italský, který má vysoký obsah stravitelné vlákniny nebo ho využít ve směsích s jetelovinami nebo luskovinami.

Předpoklady pro úspěšnou sklizeň trav jako meziplodin

  • Dostatečný půdní kontakt pro zajištění vlhkosti pro optimální vzcházení a vývoj rostliny
  • Dostatečná vegetační doba – minimálně 8-10 týdnů
  • Dostatečné množství srážek pro zbytek vegetace

Jílek mnohokvětý italský je ten správný.

Výhodou tohoto jílku při letním využití je, že nemetá v roce výsevu a tvoří kvalitní listovou plochu vhodnou k získání plnohodnotného krmiva. Rozdíly v odrůdách jsou jen minimální. Výnosově jsou tyto jílky slabší oproti jílkům jednoletým, ale pokud je použijeme ve směsi tento rozdíl se smazává. Význam má použít jílky italské pokud plánujeme přesroční využívání na jaře 2016 jako předplodina pro kukuřici a nebo může pokračovat jako hlavní plodina. Zajistí nám dobře pokrytí půdy a zabrání vypařování vody . Pro takovéto využívání jsou dobré odrůdy s dobrou přezimovací schopností , odolné proti rzi.

Směsi přináší výhody:

Zvláště při velikém suchu může směs více druhů mít větší odolnost a snadněji překonat nedostatek vody Výhody přináší směsi s jetelovinami nebo s luskovinami , které jsou na vodu při vzcházení méně náročné než jílek a riziko nevzejití snižují.

Příklady vhodných směsí:

[table id=6 /][table id=7 /]
Pro volbu vhodné odrůdy nebo směsi kontaktujte naše obchodní zástupce .