Francouzské odrůdy jemnolistých kostřav rákosovitých opět bezkonkurenční

Pro zajištění stabilně vynikající výkonnosti našich travních směsí značky TRAVAMAN pravidelně testujeme jejich jednotlivé komponenty. V pokusech na Výzkumné stanici Jevíčko, která je součástí VÚRV, v.v.i., si velmi dobře vedou odrůdy kostřavy rákosovité RGT CALLINA a FR3 založené v roce 2016. V roce 2020 byly tyto odrůdy o 17% lepší než kontrola v ukazateli potenciální produkce mléka (PPM) na 1 ha. Tento ukazatel porovnává jednotlivé odrůdy na základě energetické hodnoty vztažené na produkci 1 kg mléka. Celková potenciální produkce mléka z 1 ha u odrůdy RGT CALLINA dosáhla 21.345 kg. Kontrola naproti tomu vykázala potenciální produkci mléka pouze 18.248 kg, což činí rozdíl 3097 kg mléka a ve finančním vyjádření představuje při ceně mléka 8 CZK/kg rozdíl 24.776 CZK/ha. Jemnolisté kostřavy rákosovité se vyznačují oproti tradičním kostřavám rákosovitým i vyšším příjmem krmiva, což uvedený ukazatel ještě umocňuje.
Ing. Dušan Kyselý, MBA

Potenciální produkce mléka (PPM) z píce francouzských odrůd kostřavy rákosovité sklizené v roce 2020

Pozn. Na produkci 1 kg FCM mléka je třeba 3,12 MJ NEL (Nutrivet, s.r.o.)

Odrůda Potenciální produkce mléka (PPM) kg/ha
1.seč 2.seč 3.seč 4.seč Úhrn sečí
Kontrola 5 667,3 5 451,6 4 671,0 2 458,1 18 248,0
FR1 7 095,7 4 903,9 4 878,8 3 543,4 20 421,8
RGT CALLINA 7 517,0 4 996,6 5 281,6 3 550,4 21 345,6
FR3 7 661,2 4 723,9 5 243,2 3 761,3 21 389,6

Zdroj graf a tabulka: Ing. Ladislav Menšík, Ph.D., VÚRV, v.v.i., Výzkumná stanice Jevíčko 2020

Travní směsi TRAVAMAN, pokusy VÚRV, v.v.i., Výzkumná stanice Jevíčko 2020