AGROKOP HB úspěšně založil pokusy trav pro pícní účely

Kvalita pícní trávy pro intenzivní využívání je pro každého zemědělce jedním z nejdůležitějších faktorů v procesu rozhodování o nákupu této plodiny. 

Proto jsme se rozhodli založit pícní pokusy vybraných druhů jílků jednoletých, jílků vytrvalých a kostřav rákosovitých, které mají vysoké předpoklady pro intenzivní využívání při výrobě mléka a nebo ve výkrmu. Pokusy máme založené ve třech lokalitách, kde budeme sledovat mj. výnos zelené a suché hmoty, odolnost vůči chorobám, rychlost obrůstání a také kvalitativní ukazatele jako je NEL, obsah NL, stravitelnost vlákniny apod., abychom Vám mohli nabídnout ten nejlepší produkt dodávaný ve směsích nebo jako čistý komponent (jílek jednoletý). 

O výsledcích pokusů Vás budeme informovat. V případě zájmu můžete jednotlivá stanoviště pokusů navštívit s našimi regionálními obchodními zástupci a shlédnout je osobně.