Pícniny

VOJTĚŠKA SETÁ

JARKA

 • Registrace ČR 1995
 • majitel: Agrogen, spol. s r.o.
 • raná až středně raná odrůda vyznačující se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem
 • začátek kvetení je raný až středně raný
 • Jarka má vysokou odolnost listovým chorobám a velmi vysokou odolnost cévnímu vadnutí
 • nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do všech podmínek pro pěstování vojtěšky
 • komplexní odrůda bez pěstitelských rizik
 • výborně se uplatní se v klasickém osevním postupu při víceletém využití
 • vysoký výnos ve všech užitkových letech; odolná proti polehání, středně vysoká až vysoká rychlost obrůstání po sečích

PALAVA

 • Registrace ČR 1967
 • majitel: Agrogen, spol. s r.o.
 • středně raná, dobře přezimující s rychlým růstem na jaře a dobrým obrůstáním po sečích
 • tvar trsu vzpřímený, vysoký (85 cm), zelené až tmavě zelené barvy
 • lodyha je hrubší s 12-14 internodii, polodutá až plná, barvy zelené až načervenalé; list široce oválný, barva květu fialová až světle fialová
 • vysoce plastická odrůda s dobrou provozní vytrvalostí a výnosem zelené hmoty
 • vhodná pro intenzivní oblasti

MORAVA

 • Registrace ČR 1990
 • majitel: Agrogen, spol. s r.o.
 • vzpřímený až polovzpřímený trs, středně vysoký počet lodyh, lodyha dutá, se středně vysokým počtem internodií
 • vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí
 • vyšší provozní vytrvalost
 • intenzivní pícninářsko semenářský typ s vysokými a stabilními výnosy zelené hmoty

JETEL LUČNÍ

VLTAVÍN

 • Registrace ČR 1992
 • majitel: Agrogen, spol. s r.o.
 • diploidní, středně raná odrůda, určena pro bramborářskou oblast, kde dosahuje nejvyšších výnosů ve všech hospodářských ukazatelích
 • plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech
 • středně odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám
 • poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty v 1. užitkovém roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy

SUEZ

 • Registrace ČR 2001
 • majitel: Agrogen, spol. s r.o.
 • diploidní, středně raná odrůda se středně vysokými rostlinami a rychlým počátečním růstem
 • střední, rychlost obrůstání; po sečích také střední
 • střední odolnost proti polehání a proti napadení chorobami
 • zvláště vhodný do lučních jetelotravních směsí
 • vysoký výnos zelené hmoty a vysoká odolnost proti napadení chorobami

VENDELÍN

 • Registrace ČR 2005
 • majitel: Agrogen, spol. s r.o.
 • populační, diploidní, raná až středně raná odrůda
 • rostliny jsou středního vzrůstu
 • na jaře středně vysoká rychlost růstu, obrůstání po sečích středně vysoké
 • dobrá odolnost proti polehání a proti napadení chorobami
 • žádné mimořádné nároky, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky
 • lze pěstovat ve všech oblastech
 • vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce
 • vhodný do lučních směsí

 

 

Ze sortimentu jetelovin dále nabízíme:

JETEL PLAZIVÝ

JETEL NACHOVÝ

JETEL ZVRHLÝ