Ozimé obilniny

Ječmen ozimý

  Henriette

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft mbH, SRN
 • registrace ČR 2012
 • raná až středně raná odrůda
 • nižší vzrůst rostlin s velmi dobrou odolností vůči poléhání
 • zdravotní stav velmi dobrý, zvláště velmi dobrá odolnost vůči plísni sněžné
 • výborná zimovzdornost
 • odrůda vhodnější i do vlhčích až zamokřených studenějších půd
 • vhodná pro střední intenzitu pěstování až extenzitu. Nevhodná pro vysoké dávky dusíku.
 • vysoký až velmi vysoký výnos zrna, s vysokou až velmi vysokou HTZ a velmi vysokým podílem předního zrna

  Malwinta

 • udržovatel: W.v. Borries-Eckendorf GmbH & Co KG, SRN
 • registrace: SRN 2007
 • středně raná až polopozdní dvouřadá sladovnická odrůda
 • střední až nižší vzrůst
 • střední až vyšší HTZ, velmi vysoký výnos zrna a velmi vysoký podíl předního zrna
 • pevné stéblo s vysokou až velmi vysokou odolností proti poléhání
 • vysoká odolnost k přísuškům
 • odolnost proti vyzimování je dobrá
 • odolnost k padlí travnímu a rzi ječné velmi dobrá, odolnost vůči hnědé a rhynchosporiové skvrnitosti průměrná, rezistentní vůči BAYMV

  Sylva

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH, DK
 • registrace ČR 2011
 • víceřadá středně raná odrůda s vysokou odolností proti poléhání a středním vzrůstem
 • univerzální odrůda ječmene, vhodná téměř do všech podmínek
 • výborný zdravotní stav – odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou,
 • komplexem hnědých skvrnitostí a napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
 • výnos zrna velmi vysoký, zrno velké
 • vysoká HTZ (51 g), vysoký podíl předního zrna (93 %)

  Wendy

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH Německo, DE
 • registrace DE 149, SK 295
 • šestiřadý krmný ječmen s nízkým až středním vzrůstem a střední odolností vůči poléhání
 • raná odrůda se středním odnožováním a vysokou odolností vůči poléhání
 • odolná vůči napadení padlím travním, rhynchosporiovou skvrnitostí, rzi ječné, fuzáriím v klasu a středně odolnávůči hnědé skvrnitosti
 • velmi vhodný do přísuškových oblastí, na lehké a výsušné kamenité pozemky
 • velmi vysoký výnos zrna s vysokým podílem předního zrna, HTZ 43 g
 • plastická, vhodná do všech oblastí
 • disponuje velmi dobrým, vyváženým zdravotním stavem

  Nero

 • udržovatel: Saatzucht Firlbeck GmbH & Co. KG, Německo
 • registrace: ČR 2011
 • středně raná šestiřadá odrůda se středně vysokým vzrůstem a dobrou odolností vůči poléhání
 • velmi dobrá odolnost vůči vyzimování a plísni sněžné
 • velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu na listu, rzi ječné, rhynchosporiové skvrnitosti a chorobám pat stébel
 • při vyšším infekčním tlaku může být citlivější k hnědé skvrnitosti
 • velmi vysoký výnosový potenciál – dobrý podíl předního zrna, středně velké zrno s HTZ 47 g

Pšenice ozimá

  Hybery

 • udržovatel: Saaten Union Recherche, F
 • registrace FR 2010
 • polopozdní hybrid pšenice ozimé s pekařskou kvalitou A/B
 • středního až vyššího vzrůstu, vysoká odolnost proti poléhání
 • vysoká odolnost ke všem významným chorobám kořene, listu i klasu po celou dobu vegetace
 • zimovzdornost dobrá
 • velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám
 • velmi vysoký výnos zrna

  Hyland

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzuchtgesellschaft mbH, SRN
 • registrace SRN 2009
 • středně raný hybrid pšenice ozimé se střední výškou rostliny
 • nejvýnosnější hybridní pšenice na Evropském trhu
 • hybrid disponuje dobrým zdravotním stavem a střední až vysokou odolností proti poléhání a nadstandardní odolností k přísuškům a velmi lehkým půdám
 • rychlý počáteční vývoj s vysokou odnožovací schopností, odolnost poléhání vysoká
 • excelentní výnos zrna, HTZ střední
 • velmi plastický hybrid s vysokou tolerancí k různým půdně-klimatickým podmínkám. Lze jej tak pěstovat i na pozemcích téměř nevhodných pro pšenici ozimou.
 • v raných termínech s ohledem na velmi nízké výsevky nutno provést ochranu porostu před virovými přenašeči a případně v podzimních a zimních měsících chránit porost před hraboši
 • s ohledem na velmi vysoké výnosy je typický nižší obsah lepku, který však lze zajistit patřičnou dávkou kvalitativního přihnojení
 • HYLAND je velmi vhodný zejména pro krmné účely (B/C). Zdravé zrno zajišťuje vysoký obsah škrobu a tuk

  Hymack

 • udržovatel: Saaten Union Recherche
 • registrace FR 2007
 • polopozdní hybridní odrůda s pekařskou jakostí A, vyšším vzrůstem a dobrou odolností vůči poléhání
 • dobrá odolnost k hlavním chorobám pšenice jako je padlí, stéblolam, skvrnitosti listu a fuzária v klase
 • vhodný na všechny stanoviště a půdně klimatické podmínky ČR vhodné pro pěstování pšenice ozimé, je zimovzdorný
 • nemá vyhraněné nároky na půdní podmínky, mimořádně tolerantní vůči stresu, zejména suchým podmínkám, lze pěstovat jak na bonitně lepších pozemcích s cílem dosažení co největšího výnosu, tak i na velmi špatných půdách s cílem zvýšení ekonomické produktivity na méně nebo nevhodných pozemcích pro pěstování pšenice ozimé
 • s ohledem na dobrou až velmi dobrou odolnost proti chorobám pat stébel, padlí, rzi pšeničné a fuzariózám, je výhodné soustředit fungicidní ochranu proti braničnatce listu a rzi plevové
 • je odolný chlortoluronu
 • pro zajištění vysokého výnosu a odpovídající pekařské kvalitě je doporučeno hnojení N v 3–4 dávkách dle zásobenosti N, je produktivní v časném setí
 • v raných termínech s ohledem na velmi nízké výsevky nutno provést ochranu porostu před virovými přenašeči a případně v podzimních a zimních měsících chránit porost před hraboši

  Hyscore

 • udržovatel: Saaten Union Recherche
 • registrace FR 2002
 • je středního až vyššího vzrůstu s dobrou odolností proti poléhání
 • typická široká listová základna, velmi vysoká odnožovací schopnost a dlouhý klas s vysokým počtem zrn v klase,
 • HTZ je středně vysoká až vysoká
 • dobrá odolnost vůči vyzimování
 • středně raná vysoce výnosná hybridní pšenice určená pro krmné účely
 • POZOR: Nepoužívat herbicidy s účinnou látkou chlortoluron!

  Hyxpress

 • udržovatel: Saaten Union Recherche
 • registrace FR 2012
 • středně raný, středně vzrůstný hybrid se střední až vysokou odnožovací schopností
 • nenáročný mimořádně plastický hybrid tolerující různé půdně-klimatické podmínky
 • objemová hmotnost zrn je velmi vysoká. Zelenyho test na úrovni B, ostatní pekařské parametry odpovídají kvalitě skupiny A. S ohledem však na možnost dosažení velmi vysokých výnosů a struktury tvroby výnosu je třeba zohlednit případné navýšení kvalitativního přihnojení pro zajištění dostatečného obsahu NL v zrně.
 • kombinuje dobrou pekařskou kvalitu, velmi dobrý zdravotní stav a vysokou odolnost vůči vyzimování
 • chránit porost před hraboši

  Hyxtra

 • udržovatel: Saaten Union Recherche
 • registrace FR 2012
 • středně raný až raný hybrid nižšího vzrůstu s pekařskou kvalitou A
 • disponuje dobrým zdravotním stavem, dobrou odolností proti poléhání i dobrou zimovzdorností a mrazuvzdorností
 • odolnost k přísuškům je velmi vysoká. HYXTRA mezi všemi hybridy vykazuje nejvyšší toleranci k různým termínům setí, od nejranějšího po nejpozdnější.

Liniové pšenice

  Athlon

 • udržovatel: Saaten Union Recherche
 • registrace CZ 2013
 • poloraná pšenice s pekařskou jakostí E
 • nízké rostliny s vysokou odolností vůči poléhání
 • nemá vyhraněné nároky na půdněklimatické podmínky
 • středně odolná proti vymrzání
 • velmi tolerantní k raným i pozdním termínům setí
 • výnos zrna v neošetřené variantě: KVO vysoký až velmi vysoký, v ŘVO vysoký a v OVO a BVO středně vysoký
 • objemová hmotnost středně vysoká až vysoká

  Avenue

 • udržovatel: Limagrain Europe
 • registrace BG 2012
 • velmi raná odrůda
 • rostliny s nízkým vzrůstem (73 cm) a vysokou odolností vůči poléhání
 • vysoká odnoživost a výborná regenerační schopnost na jaře
 • možno jako předplodina pro ozimou řepku
 • vysoká odolnost vůči všem klasovým chorobám

  Bodyček

 • udržovatel: RAGT Czech s.r.o., CZ
 • registrace ČR 2010
 • pekařská (A) velmi raná odrůda (nejranější v sortimentu) nížšího vzrůstu (92cm).
 • odolnost poléhání je nižší, nutné použití morforegulátoru
 • extrémní ranost nesnížila výnosový potenciál
 • stabilní potravinářská kvalita ve všech výkupních parametrech E až A
 • výborná mrazuvzdornost
 • středně odolná proti napadení padlím travním na listu, padlím travním v klasu a rzí pšeničné, odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu,
 • odrůda vykazuje dobrou plasticitu a její pěstovaní je možné ve všech výrobních oblastech České republiky

  Cimrmanova raná

 • udržovatel: RAGT Czech s.r.o., CZ
 • registrace ČR 2012
 • velmi raná odrůda se středním vzrůstem
 • jakost pečiva E, vysoká objemová hmotnost
 • vynikající mrazuvzdornost, jedna z nejlepších v sortimentu pšenic v ČR
 • velmi dobrá odolnost fuzáriím v klase
 • výnos tvoří počtem klasů s vysokou objemovou hmotností
 • střední odolnost proti poléhání (6,8 b.)
 • vhodná do všech výrobních oblast 

   Etela

 • udržovatel: PLANT SELECT, spol. s r.o.
 • registrace ČR 2006
 • nepekařská poloraná odrůda s velkým zrnem
 • středně vysoké rostliny se střední odolností proti polehání
 • odrůda dle provokačních testů a hodnocení stavu po zimě s velmi dobrou odolností k vyzimování
 • zdravotní stav: střední odolnost proti napadení padlím travním na listu, padlím travním v klasu, braničnatkou plevovou v klasu a rzí pšenice, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, dle provokačních testů středně odolná proti napadení rzí plevovou a rzí travní, velmi dobrá odolnost proti napadení fuzariózami klasů pšenice
 • výnos zrna v KVO, ŘVO, OVO, BVO vysoký až velmi vysoký

   Evina

 • udržovatel: Limagrain Europe
 • registrace ČR 2012
 • středně vysoká odrůda se střední odolností proti poléhání
 • polopozdní odrůda s potravinářská kvalitou E
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • nižší odolnost extrémním mrazům
 • vysoký výnos zrna ve všech výrobních oblastech s velmi vysokou objemovou hmotností, středně velké zrno s HTZ 47 g

   Fermi

 • udržovatel: SAS Florimond Desprez Veuve et Fil
 • registrace ČR 2011
 • poloraná odrůda s pekařskou kvalitou C
 • velmi krátké stéblo s vysokou odolností poléhání. Stačí pouze střední až nižší dávka morforegulátoru.
 • zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý
 • nižší odolnost extrémním mrazům
 • výnos zrna – ošetřená varianta v KVO vysoký až vysoký, v ŘVO, OVO, BVO velmi vysoký. Hmotnost tisíce zrn je střední (42 g).

   Forhand

 • udržovatel: RAGT Czech s.r.o. Česká republika, CZ
 • registrace ČR 2009
 • poloraná odrůda s potravinářskou kvalitou E
 • středně vysoký vzrůst se střední odolností proti poléhání
 • velmi plastická k pěstitelským podmínkám
 • vhodná pro střední intenzitu pěstování
 • středně odolná proti napadení padlím travním na listu, padlím travním v klasu a rzí pšeničnou, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi, středně
 • odolná až odolná proti napadení braničnatkou plevovou v klasu a méně odolná proti napadení plísní sněžnou
 • výnos zrna středně vysoký

   Genius

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzucht GmbH
 • registrace SRN 2010
 • středně raná pšenice pekařské kvality E
 • střední výška rostlin se střední odolností proti poléhání, střední odnožovací schopnost
 • velmi dobrá zimovzdornost a mrazuvzdornost, dobrá odolnost k plísni sněžné
 • zdravotní stav lze komplexně hodnotit jako velmi dobrý
 • vysoká tolerance na sucho
 • velmi plastická odrůda, středně dosahující vysokých až velmi vysokých výnosů ve všech lokalitách, klimatickýchregionech i v různých technologiích pěstování. Ve srovnání s ostatními odrůdami stejné pekařské kvality dosahuje nadstandardních výnosů.
 • vhodná pro zařazení do osevního postupu v extenzivním i intenzivním systému pěstování
 • vysoký výnos ve všech výrobních oblastech v porovnání s ostatními E odrůdami, plastičnost odrůdy pro různé půdně-klimatické podmínky ČR

   Golem

 • udržovatel: RAGT Czech s.r.o.
 • registrace CZ 2011
 • polopozdní odrůda klasového typu, pekařská jakost A
 • odrůda s výbornou mrazuvzdorností a dobrou jarní regenerací
 • střední vzrůst, střední odolnost poléhání, nutné použití morforegulátoru
 • výborná odolnost plísni sněžné
 • výnos zrna v neošetřené variantě v KVO, ŘVO vysoký, v OVO a BVO velmi vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě: KVO a ŘVO středně vysoký až vysoký, v OVO a BVO vysoký

   Hewitt

 • udržovatel: B.V. Landbouwbureau Wiersum
 • registrace CZ 2012
 • polopozdní odrůda nevhodná pro pekařské využití – kategorie C
 • středně vysoké rostliny se střední odolností proti poléhání
 • dobrý zdravotní stav, středně odolná až odolná proti většině významných chorob
 • ÚKZÚZ udává střední odolnost proti vymrzání
 • výnos zrna v neošetřené i v ošetřené variantě pěstování ve všech zemědělských výrobních oblastech velmi vysoký

   Magister

 • udržovatel: Berthold Bauer
 • registrace SRN 2005
 • pekařská jakost E, vysoká odolnost vůči vyzimování
 • dobře odnožující pšenice se středně dlouhým stéblem
 • výborná odolnost k fuzáriím v klase, velmi dobrá odolnost k braničnatkám, velmi dobrá k plísni sněžné
 • vysoká odolnost vůči porůstání zrna
 • možnost setí po kukuřici a také po pšenici, snáší pozdní setí
 • plastická odrůda vhodná do všech výrobních oblastí

   Patras

 • udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
 • registrace CZ 2013
 • pekařská polopozdní odrůda s registrací na pekařskou jakost A
 • rostliny středně vysoké (88 cm) se střední odolností proti poléhání
 • zimovzdornost odrůdy PATRAS je velmi dobrá
 • velmi odolná plísni sněžné
 • jedná se o velmi specifickou odrůdu odlišnou svým habitem od většiny nabízených odrůd
 • odrůda poměrně tolerantní jak k lehčím a písčitějším, tak i k těžkým jílovitým půdám
 • výnos zrna v neošetřené variantě v KVO středně vysoký až vysoký, v ŘVO vysoký, v OVO a BVO středně vysoký až vysoký. Výnos zrna v ošetřené variantě v KVO, OVO a BVO středně vysoký, v ŘVO středně vysoký až vysoký.

   Potenzial

 • udržovatel: Deutsche Saatveredelung AG
 • registrace: DE, LU
 • stabilní pekařská (A) jakost, středně raná odrůda s nižším až středně vysokým vzrůstem
 • počáteční vývoj rychlý až velmi rychlý, vyšší odnožovací schopnost
 • vysoká plasticita a nenáročnost na půdně-klimatické podmínky
 • odolnost vůči padlí travnímu, rzi pšeničné velmi dobrá, vůči fuzáriím v klase a chorobám pat stébel dobrá až velmi dobrá, vůči braničnatkám listu dobrá, vůči rzi pšeničné velmi dobrá
 • dobrá zimovzdornost
 • výnos zrna velmi vysoký
 • střední HTZ, vysoký výnos, velmi vysoká objemová hmotnost

   Tacitus

 • udržovatel: Saatzucht Donau GesmbH & CoKG
 • registrace: SK 2008
 • raná bezosinná pšenice s pekařskou jakostí A
 • výška rostlin je 80 cm, má vynikající odolnost vůči poléhání
 • dobrý zdravotní stav a zimovzdornost
 • vysoký výnos zrna, prokazuje vysoký výnosový potenciál obzvláště v suchých oblastech

   Tiguan

 • udržovatel: Saaten Union Recherche SAS
 • registrace ČR 2012
 • polopozdní odrůda, nevhodná kategorie C
 • středně vysoké rostliny se střední odolností proti poléhání
 • středně odolná proti napadení padlím travním na listu, padlím travním v klasu, napadení listovými skvrnitostmi a braničnatkou plevovou v klasu
 • vysoké až velmi vysoké výnosy dosahuje ve všech výrobních oblastech jak v ošetřených (105 %), tak především v neošetřených variantách (110 %)
 • nová plastická odrůda pšenice ozimé vhodná do všech výrobních oblastí pěstování pšenice ozimé
 • nenáročná na půdní i klimatické podmínky

   Tobak

 • udržovatel: W. von Borries-Eckendorf GmbH & Co
 • registrace SRN 2011
 • středně raná vysoce výnosná odrůda se středním až nižším vzrůstem (88 cm)
 • kombinace mimořádně pevného zdraví, plastičnosti a tolerance k půdně-klimatickým podmínkám
 • výnos má postaven na spojení vyššího počtu klasů, vysokém počtu zrn v klase a střední HTZ
 • odrůda, dosahující hranice 10 tun zrna z hektaru
 • při velmi vysokém infekčním tlaku fuzárií neopomenout ošetření klasu
 • velmi vysoký výnos zrna s pekařskou jakostí B

 

Žito ozimé

   Ascari H

 • udržovatel: Hybro Saatzucht GmbH & Co. KG, SRN
 • registrace ČR 2007
 • středně raná hybridní odrůda s vyšší tvorbu pylu, vyšší prášivostí pylu, a tím nízkým až velmi nízkým podílem námele v klasu
 • středně dlouhé stéblo s dobrou odolností k poléhání a vyšší odnoživostí
 • velmi vysoký výnos zrna se střední HTZ
 • odrůda s dobrou zimovzdorností a plasticitou
 • zdravotní stav: středně odolná plísni sněžné a rzi žitné, mírně odolná padlí travnímu a rzi travní

   Matador

 • udržovatel: P.H. Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH Německo
 • registrace ČR 2001
 • zrnová, středně pozdní odrůda pro potravinářské účely s nižším až středně dlouhým růstem
 • odrůda středně odolná proti poléhání, zrno středně velké až menší, podíl předního zrna vysoký
 • středně odolná až odolná proti napadení padlím travním, středně odolná proti napadení plísní sněžnou, rzí travní, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí žitnou
 • objemová hmotnost střední. Obsah N-látek středně vysoký, hodnota čísla poklesu vysoká. Odolná proti porůstání zrna v klasu.
 • výnos zrna vysoký
 • odrůda vhodná i na velmi lehké půdy a pozdní setí
 • vhodná i do fuzariózních oblastí

   Herakles

 • udržovatel: Dieckmann GmbH & Co. KG
 • registrace: PL 2007
 • syntetická odrůda pro potravinářské využití
 • vynikající přezimování
 • odolnost proti padlí a rhynchosporiové skvrnitosti, dobrá odolnost vůči námelu
 • vysoké a stabilní pádové číslo
 • lepší výnos než u populačních odrůd díky heteróznímu efektu (5–10 %)
 • díky heteróznímu efektu robustnější rostliny, jež lépe zvládají pěstování na lehčích půdách
 • syntetická populace vzniká opakujícím se společným přemnožením určitých předem vybraných genotypů s vysokou kombinační schopností na hospodářské vlastnosti, odolnost vůči chorobám atd. Je to tedy řízeně syntetizovaná populace, která díky heteroznímu efektu vykazuje lepší vlastnosti než klasická populační odrůda. Nejedná se však o hybridní jedince.
 • doporučený výsevek jen cca 80–100 kg/ha
 • výrazná finanční úspora

Tritikale ozimé

   Hortenzo

 • udržovatel: Hodowla Roslin Szelejewo Sp. z o.o.
 • registrace: PL 2005
 • polopozdní odrůda pšeničného typu s vyšším vzrůstem avšak velmi dobrá odolnost proti poléhání
 • odrůda s dobrou zimovzdorností, vysokou plasticitou, vhodná pro extenzivní i intenzivní technologie pěstování
 • počáteční vývoj středně rychlý, střední až vyšší odnožovací schopnost
 • zdravotní stav: velmi odolná k fuzáriím v klasu, středně odolná braničnatkám v klasu, rzi žitné a plísni sněžné, mírně odolná vůči padlí travnímu a listové skvrnitosti
 • velmi vysoký výnos se střední až vyšší HTZ

   Tulus

 • udržovatel: NORDSAAT Saatzuch GmbH, SRN
 • registrace ČR 2009
 • středně raná odrůda pro krmné účely se středně vysokým stéblem. Středně odolný až odolný proti poléhání. velikost zrna středně velká. Středně odolná proti porůstání, podíl předního zrna vysoký.
 • střední odolnost ke komplexu listových skvrnitostí, vysoká ke rzi žitné a pšeničné, střední ke rzi plevové, odolná k padlí travnímu
 • výnos zrna v OVO, BVO a PVO vysoký
 • univerzální podmínky pěstování, vhodný i na půdy s nižší bonitou
 • podíl předního zrna vysoký