Řepka ozimá

Nabídka odrůd VP AGRO

RGT DOZZEN    H

„Dovede Vás až na vrchol“

■ registrace UK 2013
■ středně raný, velmi plastický MSL hybrid ze společného šlechtění firem RAGT a NPZ
■ nízký kompaktní hybrid, při správné agrotechnice nasazuje větve již od země
■ mimořádná odolnost proti polehání, v interních firemních pokusech společnosti RAGT je hodnocen nejlépe ze všech zkoušených odrůd
■ mrazuvzdornost je vysoká, v tomto parametru také odolnost chorobám, obzvlášť hlízence a fómové hnilobě
■ dosahuje vynikajících výsledků v přísuškových oblastech
■ odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2017
PŘEDNOSTI:
supervýkonný hybrid ve všech oblastech pěstování
■ mimořádná odolnost poléhání
■ výborný zdravotní stav

ALLISON    H

„Nejvýnosnější řepka v ČR (2014–16)“

■ registrace ČR 2016
■ polopozdní Ogu-INRA hybrid – v ČR zaregistrován na základě extrémně vysokých výnosů, ale zároveň i díky pozitivním agrotechnickým vlastnostem
■ středně vysoký až vyšší habitus rostliny s dobrou odolností poléhání
■ velmi dobrá odolnost komplexu houbových chorob (fóma – gen Rlm7) a vyzimování
■ vynikajících výsledků dosahuje i na suchých, teplých lokalitách
■ bujný a rychlý podzimní růst – doporučujeme použití morforegulátorů
■ během tříletého registračního řízení hybrid dosáhl nejlepších výsledků a byl zaregistrován s půrměrným výnosem 116 %
■ potvrdil svoji výkonnosti i v následných pokusech ÚKZÚZ (SDO 2014–16) a se 122 % je nejvýnosnějším materiálem, který lze v ČR zakoupit
■ odrůdu můžete v letošním roce vidět v poloprovozních pokusech SPZO
PŘEDNOSTI:
nejvýnosnější řepka v ČR (ÚKZÚZ 2014–16)
■ velmi dobrý zdravotní stav
■ vynikající odolnost suchu

RGT TREZZOR    H

„Nejbezpečněji investované peníze na Vašem poli“

■ registrace EU 2014
■ polopozdní MSL hybrid ze společného šlechtění firem RAGT a NPZ
■ středně vysoké rostliny se střední až vyšší odolností poléhání a vysokým obsahem oleje
■ výborná odolnost vyzimování, odolný hlízence a fómě
■ velmi vysoké výnosy jak v teplé, tak v chladné výrobní oblasti
■ hybrid byl registrován po dvouletém úspěšném testování ve státních zkouškách na Slovensku; v ČR je ve třetím roce Státních odrůdových zkoušek (105%)
■ v průběhu testování prokázal vysokou meziročníkovou stabilitu a odolnost suchu
PŘEDNOSTI:
vynikající výnos v teplé i chladné oblasti
■ vysoký obsah i výnos oleje
■ výborná odolnost fómové hnilobě

SILVER    H

„Rodinné stříbro – tomu neodoláte!“

■ registrace ČR 2016
■ středně raný hybrid s velmi vitálním podzimním růstem, výborně zvládá stresové podmínky při vzcházení
■ středně vysoké až vysoké rostliny s velmi dobrou odolností poléhání
■ rostliny velmi dobře a hodně větví, je třeba porost nepřehušťovat; počet nasazených šešulí je vysoký
■ nadprůměrný zdravotní stav, obzvlášť vysoká odolnost fómovému černání a hlízence, výborná mrazuvzdornost
■ hybrid je vhodný jak do teplé, tak do chladné oblasti a zároveň do oblastí přísuškových
■ během zkoušení ÚKZÚZ hybrid dosáhl velmi vysokých výnosů a je zařazen do pokusů SPZO 2017
■ patří ke špičce nejvýkonnějších odrůd
PŘEDNOSTI:
velmi vysoký výnos ve všech podmínkách
■ výrazná meziročníková stabilita

DIEGO    L

„Mistr mezi řepkami“

registrace ČR 2015
■ středně raná až polopozdní liniová odrůda s minimálním obsahem kyseliny erukové a nízkým obsahem glukosinolátů
■ během tříletého zkoušení prokázala mimořádně vysokou a stabilní výkonnost
■ výborné agrotechnické vlastnosti a velmi dobrý zdravotní stav středně vysoká až vysoká odrůda s velmi vysokou odolností poléhání (8,3 b. ÚKZÚZ), díky bujnému podzimnímu růstu je nutné použití morforegulátorů
■ nejolejnatější řepka v pokusech SPZO v posledních dvou ročnících 2015 a 2016; výborné výsledky dosahuje jak v teplé, tak i v chladné pěstitelské oblasti
■ odrůdu můžete vidět v pokusech SPZO 2017
PŘEDNOSTI:
vynikající výsledky v pokusech SPZO 2016
■ výborná odolnost poléhání vysoce výkonná liniová řepka z německého šlechtění
■ extrémně vysoký výnos oleje

RESCATOR    L

registrace ČR 2013
■ nízký kompaktní vzrůst s velmi bohatým větvením
■ velmi plastická, nenáročná liniová odrůda do všech pěstitelských podmínek
■ nízkonákladová řepka s výkonem hybridů, možnost pozdních výsevů
■ jedna z nejranějších řepek v sortimentu, rychlá jarní regenerace výborný zdravotní stav (hlízenka 6,4 b., phoma 6,3 b., plíseň šedá 7,3 b.)
■ na horších stanovištích patří vždy k nejlepším, na výborných dokáže konkurovat i nejvýkonnějším hybridům
■ zvládá stresové podmínky, včetně silných mrazů
■ nízký kompaktní vzrůst, nadprůměrná odolnost poléhání
■ ideální volba do extenzivnějších podmínek

BONANZA    H

registrace ČR 2014
■ polopozdní, pylově fertilní hybrid s vysokým obsahem oleje i výnosem oleje z ha
■ vysoké rostliny, velmi dobře větví, současně jsou odolné proti poléhání (7,8 b. ÚKZÚZ)
■ nadprůměrně velký a silný kůlový kořen – základ vysokých výnosů a tolerance stresovým podmínkám
■ rychlý počáteční vývoj, středně rychlá jarní regenerace vysoká mrazuvzdornost, zdravotní stav velmi dobrý
■ velmi nízká citlivost k použití clomazone
■ v r. 2016 na zkušební lokalitě ČZU v Červeném Újezdě (okr. Praha-západ) porazila všech 46 konkurenčních odrůd výnosem 6,08 t/ha
velmi vysoký výnos semen ve všech oblastech
■ výborná mrazuvzdornost a přizpůsobivost podmínkám

RGT  BONZZAI   H

POLOTRPASLÍK

registrace ČR 2015
■ polopozdní polotrpasličí hybrid
■ nízký, nepoléhavý hybrid (8,3 b. ÚKZÚZ), s vynikající odolností vyzimování a s mimořádně vysokou HTS, je vhodný do všech výrobních oblastí
■ na podzim nepřerůstá a lze jej využít i pro velmi časné výsevy. Během podzimu vytváří subtilní přisedlou listovou růžici s velmi silným kůlovým kořenem, který je zárukou překonání stresových podmínek.
■ doporučený výsevek v optimálním časovém termínu je 50 semen/m 2
■ zdravotní stav odrůdy je velmi dobrý, odolnost
hlízence a černím je vysoká
nejvýnosnější polotrpasličí hybrid v SDO 2016
■ možnost časných výsevů bez nebezpečí přerůstání

Dále Vám nabízíme řepky ozimé firem RAPOOL a Limagrain.