Jarní obilniny

JEČMEN JARNÍ

AGROKOP HB Vám nabízí výkup sladovnických ječmenů ze sklizně 2015.

Máme zájem především o ječmeny těchto odrůd:

Bojos, Malz, Laudis, Blaník, Francin, Sebastian

 

LAUDIS 550      NOVINKA 2015

 • registrace ČR 2013
 • udržovatel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • polopozdní odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou doporučená pro výrobu Českého piva
 • středně vysoké rostliny (70 cm), středně až méně odolné proti poléhání s velmi dobrou odnoživostí; středně odolné lámání stébla
 • absolutní odolnost vůči padlí travnímu – gen Mlo, střední odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti a  rzi ječné, střední odolnost proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí
 • středně velké zrno s HTZ 45 g
 • vysoký výnos předního zrna v neošetřené variantě pěstování v KVO; v RVO, OVO a BVO středně vysoký
 • vysoký podíl předního zrna (95%)
 • ukazatel sladovnické kvality 7,2 bodu
 • PŘEDNOSTI:
 • vysoký výnos předního zrna
 • absolutní odolnost vůči padlí travnímu – gen Mlo

AZIT

 • registrace ČR 2008
 • majitel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • polopozdní, středně vysoká, nesladovnická odrůda s vysokou odolností proti poléhání a lámání stébla
 • zdravotní stav velmi dobrý, velmi dobrá odolnost vůči rhynchosporiové skvrnitosti a rzi ječné, dobrá odolnost vůči hnědé skvrnitosti a padlí travnímu
 • výnos zrna v ŘVO a OVO vysoký, v KVO, BVO a PVO středně vysoký, velké zrno s vysokou HTZ
 • velmi dobrá odnoživost
 • vhodná pro krmné účely a pro pěstování ve všech výrobních oblastech i ročnících
 • stabilně vysoký výnos zrna ve všech výrobních oblastech a vysoký podíl předního zrna

BOJOS

 • registrace ČR 2005
 • majitel: PLANT SELECT, spol. s r.o.
 • polopozdní sladovnická odrůda se střední odolností k polehání a velmi dobrou odnoživostí
 • stéblo středně vysoké až vysoké (76 cm), dlouhý klas, středně hustý, v plné zralosti háčkující
 • středně odolná odrůda vůči padlí travnímu, rzi ječné a rzí ječmene, středně až méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí, odolná proti napadení padlím travním – gen Mlo, vysoká odolnost vůči fuzariózám v klase
 • zrno středně velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká, výnos zrna ve všech zemědělských výrobních oblastech vysoký
 • v roce 2012 to byla druhá nejpěstovanější odrůda v ČR
 • odrůda doporučená pro výrobu Českého piva, výběrová sladovnická kvalita

MALZ

 • registrace ČR 2002
 • majitel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • polopozdní odrůda, vhodná do všech výrobních oblastí
 • rostliny jsou středně vysoké s dobrou odolností vůči polehání a velmi dobrou vůči lámání stébla, odnoživost je velmi dobrá
 • zrno má středně velké (HTZ 45 g), výtěžnost předního zrna je vysoká, odolnost k chorobám střední, je méně odolná proti padlí travnímu a rzi ječné
 • odrůda s výběrovou sladovnickou kvalitou, preferovaná sladovnami a pivovary

MARTHE

 • registrace ČR 2008
 • majitel: NORDSAAT Saatzucht GmbH
 • středně raná sladovnická odrůda se středním vzrůstem a dobrou odolností vůči poléhání
 • odolná proti napadení padlím travním na listu a proti nespecifickým skvrnitostem listů ječmene, středně odolná proti napadení rzí ječnou a napadení rhynchosporiovou skvrnitostí, méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí
 • vysoký výnos zrna s vysokým až velmi vysokým podílem předního zrna (kolem 90 %), zrno je středně velké (HTZ 41,95g)
 • plastická odrůda, která se hodí bez omezení do všech půdních a klimatických podmínek velmi dobře zvládá i přísušky a lehké půdy; tolerantní k opožděným výsevům

OLYMPIC    NOVINKA 2015

 • registrace ČR 2013
 • udržovatel: SERASEM
 • polopozdní sladovnická odrůda, středně odolná až odolná proti lámání stébla
 • výjimečná nepoléhavostí při velmi vysokém počtu odnoží
 • odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná proti napadení rzí ječnou, středně až méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
 • rostliny středně vysoké až nízké s velmi vysokým počtem odnoží
 • zrno středně velké až malé, podíl předního zrna vysoký
 • velmi vysoký výnos předního zrna v RVO, OVO; vysoký v BVO; v KVO středně vysoký
 • Hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,6 bodu.
 • PŘEDNOSTI:
 • vysoce odnoživá krátká odrůda
 • vysoká odolnost k polehání
 • odolná padlí travnímu a rhynchosporiu

SIGNORA

 • registrace ČR 2009
 • majitel: R.A.G.T. Czech s.r.o.
 • raná až středně raná odrůda pro sladovnické i krmné účely
 • rostliny středně vysoké (71 cm), odrůda středně odolná vůči polehání, středně odolná vůči lámání stébla
 • zrno středně velké až velké, podíl předního zrna středně vysoký.
 • odolná proti napadení padlím travním na listu (9,0), odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí (8,0), středně odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí
 • výnos předního zrna v KVO a OVO vysoký, v BVO a PVO vysoký až velmi vysoký
 • hodnota ukazatele sladovnické kvality 7,9 bodu
 • PŘEDNOSTI:
 • vyniká odolností proti napadení padlím travním na listu
 • vynikající výnos předního zrna ve všech výrobních oblastech

WIEBKE

 • registrace ČR 2012
 • majitel: NORDSAAT Saatzucht GmbH
 • krmná odrůda ječmene jarního s vysokým výnosem kvalitního zrna
 • střední až vyšší vzrůst (75 cm), ale s dobrou odolností proti polehání; při šlechtění bylo snahou částečně zkrátit první dvě internodia a zesílit stěnu stébla
 • nejranější odrůda v sortimentu, což může být částečně využito jako vhodné alternativy předplodiny pro řepku ozimou
 • vysoká odolnost proti padlí travnímu (8,7), odolnost fuzariózám v klase (7,1)
 • vysoký výnos zrna v KVO, ŘVO a OVO, zejména v neošetřené variantě; středě vysoký výnos v BVO a PVO; podíl předního zrna přes 97 % a vysokou HTZ 51 gramů
 • lze doporučit i na lehké až písčité lokality a pozemky trpící v závěru vegetace nedostatkem vláhy
 • PŘEDNOSTI:
 • velmi dobrý zdravotní stav
 • nejranější odrůda v sortimentu
 • vysoký výnos kvalitního zrna

GLADYS

 • registrace ČR 2010
 • majitel: Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.
 • polopozdní odrůda středního vzrůstu s velmi dobrou odolností vůči poléhání a velmi dobrou odnoživostí; odolná proti lámání stébla; má středně dlouhé rostliny (71 cm)
 • velmi dobrá odolnost vůči hlavním hospodářským chorobám, absolutní odolnost vůči padlí travnímu (gen Mlo), velmi odolná proti napadení rzí ječnou, středně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí a rhynchosporiovou skvrnitostí
 • velmi vysoký výnos zrna v neošetřené i ošetřené variantě
 • velké zrno s velmi vysokou HTZ 50,4 g
 • velmi vysoký výnos předního zrna

SEBASTIAN

 • registrace ČR 2005
 • majitel: Sejet Plantbreeding, DK
 • polopozdní až pozdní krátkostébelná odrůda, středně odolná proti polehání
 • výběrová sladovnická jakost ( 7,5 bodu)
 • střední odolnost proti napadení padlím travním, komplexu hnědých skvrnitostí a rhynchosporiové skvrnitosti, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječmene
 • zrno středně velké, výtěžnost předního zrna středně vysoká až vysoká, stabilní a vysoký výnos ve všech oblastech pěstování i díky své vysoké odnožovací schopnosti

VENDELA

 • registrace ČR 2013
 • majitel: NORDSAAT Saatzucht GmbH
 • sladovnická, středně raná odrůda
 • rostliny středně vysoké, odrůda středně odolná proti polehání, středně odolná až odolná proti lámání stébla, zrno středně velké, podíl předního zrna vysoký
 • středně odolná proti napadení padlím travním na listu, středně odolná až odolná proti napadení rzí ječnou, méně odolná proti napadení komplexem hnědých skvrnitostí, středně odolná proti napadení rhynchosporiovou skvrnitostí
 • výnos předního zrna v ošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti velmi vysoký, v obou variantách pěstování v kukuřičné a bramborářské zemědělské výrobní oblasti vysoký, v neošetřené variantě pěstování v řepařské a obilnářské zemědělské výrobní oblasti středně vysoký až nízký
 • hodnota ukazatele sladovnické kvality 3,4 bodu

XANADU

 • registrace ČR 2006
 • majitel: NORDSAAT Saatzucht GmbH
 • stabilní, výběrová sladovnická odrůda, kombinující vysoký výnos zrna, ranost, nižší vzrůst, vysokou odolnost proti polehání a velmi dobrý zdravotní stav; důležitý je také vysoký výnos předního zrna s vysokou HTZ (i přes 48 g)
 • vyšší až vysoká odnožovací schopnost a tedy vysoký počet plodných stébel zaručuje stabilitu výnosu v ročnících s opožděným termínem setí; tolerantní vůči přísuškům v závěru vegetace
 • mimořádně plastická a univerzální odrůda; vyšší hmotnost tisíce zrn a vysoký podíl předního zrna
 • odolná vůči všem významným chorobám ječmene jarního, hlavně k padlí travnímu; velmi dobrá odolnost ke rzi ječné; vysoká odolnost k fuzariu v klase, což snižuje nebezpečí obsahu mykotoxinů; střední odolnost ke komplexu hnědé skvrnitosti a rhynchosporiové skvrnitosti.

 

OVES SETÝ

POSEIDON

 • registrace ČR 2013
 • majitel: Nordsaat Saatzucht GmbH
 • pluchatá, polopozdní odrůda s nízkými rostlinami (103 cm), středně odolná proti polehání
 • zrna jsou velká, barva pluchy žlutá, podíl předního zrna je velmi vysoký
 • středně odolná proti napadení komplexem listových skvrnitostí, středně odolná až odolná proti napadení rzí ovesnou a středně odolná až odolná proti napadení padlím travním na listu
 • výnos zrna i výnos obilek je velmi vysoký
 • podíl pluch je nízký, výtěžnost ovesné rýže vysoká
 • obsah dusíkatých látek je středně vysoký
 • PŘEDNOSTI:
 • velmi vysoký výnos předního zrna a obilek
 • vysoká výtěžnost ovesné rýže

ATEGO

 • registrace ČR 2002
 • majitel: SELGEN, a.s.
 • středně raná, nižší odrůda s dobrou odolností k polehání
 • má středně velké, žluté zrno
 • nižší odolnost vůči padlí travnímu a rzi travní, středně odolná vůči hnědé skvrnitosti a rzi ovsa
 • vhodná pro všechny oblasti pěstování s vynikajícím výnosem a dobrou HTZ
 • výsevek 4 MKS v obilnářské oblasti, 5 MKS v bramborářské oblasti
 • PŘEDNOSTI:
 • zemědělskou praxí prověřená odrůda
 • vhodná pro všechny oblasti pěstování

 

PŠENICE JARNÍ

VÁNEK

 • registrace ČR 2004
 • majitel: KWS LOCHOW GMBH
 • pekařská (E) středně raná odrůda, středně vysokého až vysokého vzrůstu
 • odrůda středně až méně odnožuje, výnos tvoří především velmi vysokou HTZ (46 g)
 • objemová hmotnost (816 g/l), obsah dusíkatých látek (14,3 %)
 • menší odolnost proti napadení padlím travním na listu a rzí pšeničnou
 • výnos zrna vysoký v ošetřené i neošetřené variantě pěstování, zrno velké až velmi velké
 • objem pečiva vysoký, obsah N-látek vysoký, hodnota Zelenyho testu vysoká, vaznost mouky velmi vysoká, hodnota čísla poklesu vysoká, objemová hmotnost velmi vysoká
 • PŘEDNOSTI:
 • celkově vyrovnaný velmi dobrý zdravotní stav
 • výrazně velké zrno s výbornou kvalitou
 • vysoká objemová hmotnost

TRITIKALE JARNÍ

MILEWO

 

 • hexaploidní středně raná odrůda, rostliny jsou středně vysoké s velmi dobrou odolností vůči poléhání
 • dobrá odnožovací schopnost
 • odrůdaregistrace Polsko 2010
 • majitel: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. – Grupa IHAR
 • vykazuje velmi dobrou odolnost proti listovým chorobám a proti chorobám pat stébel
 • poskytuje vysoký a stabilní výnos ve všech oblastech pěstování s vysokým podílem předního zrna
 • vyniká tolerancí k půdním podmínkám
 • jedná se o přesívkový typ jarního tritikale, proto je možné využití i na pozdní podzimní výsev, ale i jako meziplodinu
 • PŘEDNOSTI:
 • vyjímečně přizpůsobivé termínu setí
 • vysoký a stabilní výnos
 • optimální pro využití na bioplyn