Jarní olejniny

Len olejný

LOLA§

registrace: 1999
Polopozdní modře kvetoucí odrůda s vysokým výnosem semene a vysokou odolností proti polehání
Velmi dobrý zdravotní stav .
Olej je svým dietetickým složením vhodný i pro potravinářské využití.
Vysoký obsah kyseliny linolové (73,4 %) a nízký obsah kyseliny linolenové (3,1 %).

Řepka jarní

SENZOR H §

registrace: 2009
Raný pylově fertilní hybrid středního vzrůstu, první registrovaný hybrid jarní řepky v ČR.
Jedná se o hybrid s výnosovým potenciálem značně převyšujícím výnosovou úroveň liniových odrůd až o 15 % ve výnosu semene a o 19 % ve výnosu oleje.
Vyznačuje se výborným zdravotním stavem s obzvláště vysokou odolností vůči Phoma lingam a střední odolností proti napadení sklerotiniovou hnilobou.
Výnos semene velmi vysoký, výnos oleje velmi vysoký. HTS vysoká – až 4g, minimální obsah kyseliny erukové a nízký obsahem glukosinolátů.

 BELINDA H §

 • Ranějsší, nížší kompaktní hybrid s velmi intenzivním růstem.
 • Patří mezi nejzdravější odrůdy. Vyšší odolnost vykazuje vůči fomovému černání stonku a sklerotiniové hnilobě.
 • Vhodný pro střední, pozdní termíny setí a především, Díky velmi rychlému počátečnímu vývoji rostlin do vyššíh poloh pěstování a chladných oblastí pěstování.
 • Svým velmi intenzivním růstem dobře eliminuje negativní vlivy dané pozdním termínem výsevu.
 • Při zkoušení odrůdy na ÚKZÚZ dosáhla výnosu semen 115% (ÚKZÚZ 2009-2010) a 117 % výnosu oleje (ÚKZÚZ 2009). Velmi vysoká váha HTS 4,35g představuje špičku v sortimentu.

 HAYDN §

 • registrace: 2005
 • Středně raná liniová odrůda s nižším až středním vzrůstem a vysokou odolností k polehání Odrůda má velmi rychlý vývoj.
 • Odolnost k běžným chorobám je velmi dobrá.
 • Výnosy jsou vysoké a vyrovnané, olejnatost vysoká, obsah kyseliny erukové minimální a obsah glukosinolátů velmi nízký, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.
 • Doporučený výsevek je 3,5-5 kg/ha v termínu březen až začátek dubna.

 HEROS §

registrace: 2004
Raná až středně raná odrůda velmi vysokého výnosu s vysokou olejnatostí. Je to odrůda nižšího až středního vzrůstu s vynikající odolností proti polehání Univerzální odrůda s vysokým stabilně vyrovnaným výnosem ve všech oblastech pěstování jarní řepky. Odrůda vykazuje velmi rychlý počáteční vývoj rostliny. Kvalita semene pro zpracovatelský průmysl je zajištěna minimálním obsahem kyseliny erukové (0,02%), minimálním obsahem glukosinolátů (10,32 mmol/g beztuk. sušiny) a vysokou olejnatostí (46,9% v absolutní sušině).

ABILITY §

 • registrace: 2007
 • Raná až středně raná odrůda středního vzrůstu a střední odolností vůči polehání před sklizní.
 • Odolnost proti chorobám je na úrovni registrovaných odrůd.
 • Výnos semene středně vysoký až vysoký, výnos oleje vysoký, minimální obsahem kyseliny erukové a velmi nízký obsah glukosinolátů. HTS středně vysoká, zastoupení jednotlivých mastných kyselin v oleji standardní.

LARISSA§

 • Raná, středně vysoká odrůda s dobrou odolností proti poléhání.
 • Odrůda má dobrou odolnost vůči všem významným chorobám řepky olejky.
 • Výnos semene vysoký, se středním obsahem oleje. Vysoká HTS.
 • Plastická odrůda, vhodná pro všechny oblasti pěstování.

Kmín kořenný

KEPRON§

registrace: 1994
Neopadavá, středně raná odrůda určená k produkci semene pro potravinářské účely.
Rostliny středně vysoké. Dvouletý charakter.
Obsah silice v semeni středně vysoký až vysoký, podíl karvonu v silici standardní.
Výnos semene vysoký. Vhodná do všech oblastí pěstování kmínu.

 

Mák setý

OPAL §

registrace: 1995

Středně raná modrosemenná odrůda s bílým květem a středním vzrůstem je středně odolná polehání Obsah morfinu v makovině střední. Odolná proti nežádoucímu otevírání tobolek. Určen do všech výrobních oblastí.

MARATON §

registrace: Společný katalog odrůd EU – SR 2000

Středně raná modrosemenná odrůda, středně vysokým vzrůstem a dobrou odolností polehání Dobrá odolnost tobolek proti polehání HTS 0,55g. Obsah morfinu 0,45-0,50%. Dobrý zdravotní stav, střední odolnost k plísni makové a helmintosporióze. Je to odrůda přizpůsobivá půdním a klimatickým podmínkám. Výnos semene vysoký.