Výsevky a jejich stanovení

[CP_CALCULATED_FIELDS]

 

 


Doporučené výsevky polních plodin

Druh Výsevek Šířka řádku Hloubka setí HTS termín setí
MKS/ha kg/ha cm cm g
Ječmen setý – jarní 2,8-4,8 160-220 10,5-15 3-4 40-50 jaro
Ječmen setý – ozimý 3-4,5 140-200 10,5-15 3-4 30-70 do 15.10.
Kukuřice, zrnová 0,07-0,09 20-28 75×16-18 4-6 280-350 do 4.5.
Kukuřice, silážní 0,09-0,12 20-30 75×14-16 4-6 280-350 do 10.5.
Oves setý – nahý 4,5-5,5 150-200 7,5-15 3-4 25-32 březen, duben
Oves setý 4,5-5,5 180-230 7,5-15 3-4 27-45 březen, duben
Pohanka obecná 3-3,5 70
3-5 19-30 duben-květen
Proso seté 3-4,5 20-25 25-30 2-3 3-10 duben-květen
Pšenice obecná – jarní 4-6 200-240 7,5-12,5 4-5 30-55 březen-zač. dubna
Pšenice obecná – ozimá, hybridní 0,9-2 45-100 7,5-12,5 3-4 43-60 do 10.10.
Pšenice obecná – ozimá, 6n 3-6 150-220 7,5-12,5 3-4 35-55 do 15.10.
Pšenice špalda 3,5-4,5 200-250 12,5 3-4 49-65 do 15.9.
Triticale – ozimé 3,5-5 180-230 10,5-15 3-5 35-55 do 10.10.
Žito seté – hybridní 2-4 70-120 10,5-15 2-4 25-35 do 15.9.
Žito seté – syntetická populace 2-2,4 80-100 10,5-15 2-4 30-40 do 20.9.
Žito seté – 2n 3-4,5 160-210 10,5-15 2-4 30-40 do 30.9.
Bob obecný 0,4-0,55 220-300 12,5-25 7-8 350-700 březen, duben
Hrách setý 0,9-1,1 220-330 12,5-15 5-7 220-350 březen, duben
Peluška jarní 0,9-1,2 150-190 12,5-25 5-7 120-250 březen, duben
Sója luštinatá 0,6-0,8 80-150 25-45 4-6 40-450 do15.5.
Lupina bílá 0,8 200-260 15 3-5 220-280 duben
Lupina úzkolistá 0,8 140-160 15 3-5 130-230 duben
Hořčice bílá – semeno 1,2-1,3 7-11 12,5-25 2-3 6-7 do 15.4.
Hořčice bílá – zelené hnojení 1,4-1,5 18-25 12,5, na široko 2-3 6-7 jaro-podzim
Len setý – olejný 14-20 100-130 7,5-10,5 1-2 2-3 do 15.4.
Mák setý 1-1,2 1-1,8 22,5-25 0,5-1,5 0,55 březen
Ředkev olejná – zelené hnojení
12-15 20-30 2-3
jaro-podzim
Řepka jarní 1,2 4-6 12,5-25 1-3 3-4,5 do 15.4.
Řepka ozimá 0,7-1,1 3,5-6 10,5-15 2-3 3,8-5,8 do 30.8.
Řepka ozimá – hybridní 0,3-06 2,5-4 10,5-15 2-3 3,8-5,8 do 15.9.
Slunečnice 0,5-0,65 5-6 70×22-28 4-7 50-80 duben
Světlice barvířská
15-20 12,5-40 2-3 30-75 březen-duben
Len setý – přadný 23-25 160-180 7,5-12,5 2-3 2-3 do 5.5.
Kmín kořenný 2,25-3,4 8-12 12,5/25 1,5-2 2,5 duben, květen
Svazenka vratičolistá – zelené hnojení
8-18 25-45, na široko 1,5-2 1,8-2,4 jaro-podzim
Jetel luční
16-20 12,5, na široko 1-2
podsev – jaro
Vojtěška setá
12-18 25 1,5-2
podsev – jaro
Jílek jednoletý
20-30 12,5 1-2
čistosev duben
Travní směs
25-35 12,5 1-2

Poznámky: výsevek je orientační, závisí na termínu setí, předplodině, odrůdě a parametrech osiva.