Pozvánka na polní kázání

10.5.2018 se sejdeme v Horní Krupé na tradičním vyhodnocení průběhu a stavu vegetace. Prodiskutujeme potřebu dalších agrotechnických zásahů, včetně předpokladu vývoje škůdců a patogenů. Srdečně Vás zveme. Zde naleznete pozvánku ke stažení.

Travní směsi od AGROKOPU HB Vám zajistí dostatek sena a píce

Předejděte nedostatku sena a přisejte luční směs . Doporučujeme pro zlepšení starých nebo zimou poškozených porostů, rychle klíčící druhy se uplatní ve stávajícím konkurenčním porostu tam kde celková obnova nedává smysl nebo když chcete ušetřit čas a peníze za totální obnovu. Doporučený výsevek kolem 30-35 kg / ha , termín přísevu co nejdříve na jaře. Neváhejte a kontaktujte naše obchodní zástupce ještě dnes. Poradíme Vás s výběrem nejlepší směsi pro dané stanoviště i s agrotechnikou přísevu. Případně si můžete prostudovat naše doporučení k přísevům.

Nejvýnosnější hybridy řepek

Pro sezónu 2018 Vám nabízíme exkluzivní kolekci hybridů řepek, které jak v oficiálních pokuse, tak i na provozních plochách dokazovaly svoje kvality jak po stránce výnosové, tak i zdravotní. Naše agronomická služba Vám ochotně doporučí rajonizaci jednotlivých hybridů. Pro bližší seznámení s nabídkou si stáhněte katalog.

 

 

 

 

 

Polní den obilnin Radostín

Polní den obilnin Radostín, 22.6.2017

Vážení zákazníci, přijměte prosím pozvání na polní den obilnin AGROKOP HB.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zlepšete vzhled Vašeho trávníku přísevem

Po letošní tuhé zimě jsou trávníky často narušené vyzimováním nebo chorobami, jako je např. plíseň sněžná. Proto je důležité pro správný vzhled Vašeho trávníku poškozená místa nebo celý trávník opravit přísevem. Nejdříve pokopejte a prokypřete postižená místa, vyberte vhodnou travní směs AGROKOP HB a vysejte v dávce od 5 do 60 g/m2. Semínka pečlivě zahrabte pod povrch, ne více než 1 cm hluboko. Do tří dnů od provedení přísevu sesekejte okolní trávu na nižší výšku než obvykle. Celý proces můžete zopakovat v průběhu roku a zkombinovat s vertikutací.

Pro volbu optimální směsi kontaktujte naše obchodní zástupce nebo si vyžádejte Katalog trávníkových směsí AGROKOP HB. Vhodnou směs Vám doporučíme také na e-mailu travnismesi@agrokop.com, případně tel. čísle: 777 772 066.

Pohanka jako biosubstrát do bioplynových stanic

Základní údaje

Termín výsevu: polovina května nebo až po sklizní obilovin na GPS, lze vysévat až do poloviny července

Výsevek: 200 klíčících semen/m2, 50-70 kg/ha

Způsob výsevu: secí stroj do řádků jako obiloviny

Odrůdy: Panda, Kora

Chemická ochrana: není potřeba, protože pohanka je vysoce konkurenční v porostu

Hnojení: 40-80 kg N/ha

Sklizeň: září až konec října, řezačkou, obsah sušiny kolem 28%. Výnos se pohybuje od 4,5 do 6,5 t sušiny z hektaru

Výtěžnost metanu: 240-280 l na kilogram organické sušiny

Zvláštnost: dlouhou dobu kvete, pastva pro včely, dodatečná produkce medu, nenáročná plodina

Všeobecně: 

pohanka je jednoletá plodina vysoká až 1,5 m, opylení probíhá pomocí hmyzu. Pochází z Asie a nejvíce je pěstovaná v Rusku, Číně a na Ukrajině.

Pěstuje se pro získávání semen, nebo jako meziplodina pro zelené hnojení, kdy se vysévá v polovině července, případně až v srpnu. Jako meziplodina má nesčetné výhody – potlačuje plevele, chrání půdu před erozí, zabraňuje vyplavování živin a zachovává půdní úrodnost. Vzhledem k dlouhé době kvetení je významným zdrojem nektaru pro včely. Během krátké doby – 100 dní dosahuje obsahu sušiny 28% a je schopná silážování.

Číst dále »

Zvyšování úrodnosti půdy v dlouhodobém horizontu

Ačkoli v zemědělství platí řada pravidel, při využívání půdy se vyskytují možnosti k zamyšlení, jak zvýšit úrodnost půdy v dlouhodobém horizontu. Při využití meziplodin platí řada nařízení ohledně doby setí nebo zastoupení jednotlivých plodin. Hlavním účelem by však mělo být zlepšení půdní struktury, obohacení půdy o dusík a zvýšení úrodnosti půdy. Nabízí se zde řada možností využití kulturních plodin pro zařazení do osevního postupu.

Číst dále »

Srdečně Vás zveme na polní den do Radostína

pozvanka

AGROKOP HB úspěšně založil pokusy trav pro pícní účely

Kvalita pícní trávy pro intenzivní využívání je pro každého zemědělce jedním z nejdůležitějších faktorů v procesu rozhodování o nákupu této plodiny. 

Proto jsme se rozhodli založit pícní pokusy vybraných druhů jílků jednoletých, jílků vytrvalých a kostřav rákosovitých, které mají vysoké předpoklady pro intenzivní využívání při výrobě mléka a nebo ve výkrmu. Pokusy máme založené ve třech lokalitách, kde budeme sledovat mj. výnos zelené a suché hmoty, odolnost vůči chorobám, rychlost obrůstání a také kvalitativní ukazatele jako je NEL, obsah NL, stravitelnost vlákniny apod., abychom Vám mohli nabídnout ten nejlepší produkt dodávaný ve směsích nebo jako čistý komponent (jílek jednoletý). 

O výsledcích pokusů Vás budeme informovat. V případě zájmu můžete jednotlivá stanoviště pokusů navštívit s našimi regionálními obchodními zástupci a shlédnout je osobně.

Vychytané travní směsi

AGROKOP HB nabízí do různorodých podmínek České republiky „Vychytané travní směsi“, které prezentujeme v nejnovějším Katalogu TRAVNÍCH SMĚSÍ A PÍCNIN. Směsi navrhujeme tak, aby přesně odpovídaly druhu a intenzitě využití. Do směsí jsou zařazeny nové výkonné odrůdy, které zajišťují:

  • vysoký výnos hmoty
  • odolnost vůči chorobám
  • vytrvalost
  • využitelnost při více sečích
  • odolnost vůči vyzimování

Dodávané travní směsi se vyznačují vysokou klíčivostí, čistotou, transparentním složením a vysokou krmnou hodnotou. Celý proces výroby probíhá pod dozorem ÚKZÚZ.

Pro volbu té správné směsi se neváhejte obrátit na naše regionální obchodní zástupce.