AKTUALITY

12.9.2016

Zvyšování úrodnosti půdy v dlouhodobém horizontu

Ačkoli v zemědělství platí řada pravidel, při využívání půdy se vyskytují možnosti k zamyšlení, jak zvýšit úrodnost půdy v dlouhodobém horizontu. Při využití meziplodin platí řada nařízení ohledně doby setí nebo zastoupení jednotlivých plodin. Hlavním účelem by však mělo být zlepšení půdní struktury, obohacení půdy o dusík a zvýšení úrodnosti půdy. Nabízí se zde řada možností využití kulturních plodin pro zařazení do osevního postupu.

Správná směs je sestavená:

 • z plodin schopných vázat dusík (hrách, vikev, jetel)
 • z plodin zlepšujících půdní strukturu (hořčice, ředkev, pohanka)
 • z plodin s mělkým kořenovým systémem schopným shromažďovat živiny u půdního povrchu (trávy, oves)

Co můžete dělat:

AGROKOP HB má řadu druhů a směsí pro různé účely a můžete si je objednat již hotové předem připravené nebo si nechat vyrobit speciální směs na míru. Vedle směsí hořčice – svazenka, hořčice – proso, hořčice – pohanka, pohanka – svazenka a ředkev – svazenka nabízíme také naše speciální Druhové směsi ProTerra. Tyto směsi vynikají velkou druhovou pestrostí a vyřeší Vám mnohé často se vyskytující problémy zemědělské praxe, jako jsou nedostatek humusu v půdě, špatné hospodaření s vodou, utužování a eroze půdy, výskyt plevelů, nedostatek dusíku, nízký výskyt včel a jiných opylovačů v krajině atd.

 • Pro Terra HUMUS
 • Pro Terra NEMATOCIDNÍ
 • Pro Terra KVETOUCÍ ROSTLINY

Podrobnosti najdete v našem Katalogu osiv nebo se informujte u našich regionálních poradců.

 

26.5.2016

Srdečně Vás zveme na polní den do Radostína

pozvanka

 

26.4.2016

AGROKOP HB úspěšně založil pokusy trav pro pícní účely

Kvalita pícní trávy pro intenzivní využívání je pro každého zemědělce jedním z nejdůležitějších faktorů v procesu rozhodování o nákupu této plodiny.

Proto jsme se rozhodli založit pícní pokusy vybraných druhů jílků jednoletých, jílků vytrvalých a kostřav rákosovitých, které mají vysoké předpoklady pro intenzivní využívání při výrobě mléka a nebo ve výkrmu. Pokusy máme založené ve třech lokalitách, kde budeme sledovat mj. výnos zelené a suché hmoty, odolnost vůči chorobám, rychlost obrůstání a také kvalitativní ukazatele jako je NEL, obsah NL, stravitelnost vlákniny apod., abychom Vám mohli nabídnout ten nejlepší produkt dodávaný ve směsích nebo jako čistý komponent (jílek jednoletý).

O výsledcích pokusů Vás budeme informovat. V případě zájmu můžete jednotlivá stanoviště pokusů navštívit s našimi regionálními obchodními zástupci a shlédnout je osobně.

 

8.4.2016

Vychytané travní směsi

AGROKOP HB nabízí do různorodých podmínek České republiky „Vychytané travní směsi“, které prezentujeme v nejnovějším Katalogu TRAVNÍCH SMĚSÍ A PÍCNIN. Směsi navrhujeme tak, aby přesně odpovídaly druhu a intenzitě využití. Do směsí jsou zařazeny nové výkonné odrůdy, které zajišťují:

 • vysoký výnos hmoty
 • odolnost vůči chorobám
 • vytrvalost
 • využitelnost při více sečích
 • odolnost vůči vyzimování

Dodávané travní směsi se vyznačují vysokou klíčivostí, čistotou, transparentním složením a vysokou krmnou hodnotou. Celý proces výroby probíhá pod dozorem ÚKZÚZ.

Pro volbu té správné směsi se neváhejte obrátit na naše regionální obchodní zástupce.

 

6.1.2016

Zimní odborné semináře

Vážení zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na následující odborné semináře:

Havlíčkův Brod – Perknov, restaurace U Palánů, 22.1.2016, prezence od 8.30 h

Nové Město na Moravě, sál ZD, 27.1.2016, prezence od 8.30 h

Dzbel (okr. Prostějov), pohostinství Dzbel, 3.2.2016, prezence od 8.30 h

Máme pro Vás přichystané aktuální trendy a novinky pro rok 2016.

_______________________________________________________________________

2.12.2015

Množení trav a drobnosemenných leguminóz

Využití travních osiv

 • v zemědělství: pro produkci rostlin ke krmení, jako meziplodiny, k získání výkonných trvalých travních porostů
 • nezemědělské využití: v oblasti kompozice zahrad, při utváření krajinářských parků, golfových hřišť, sportovních stadionů, na okrajích silnic a dálnic apod.

Postup množení travních semen:

 1. výsev čistosevem nebo do krycí plodiny
 2. přihnojení dusíkem
 3. přihnojení dusíkem po sklizni krycí plodiny nebo na podzim
 4. ničení plevelů na podzim nebo na jaře
 5. ošetřování porostu a ochrana na podzim nebo na jaře
 6. hnojení dusíkem na jaře
 7. sklizeňPři úspěšné výrobě travních semen využijte dlouhodobé zkušenosti a poradenství semenářských firem.Nejdůležitější momenty výroby jsou správná volba termínu přihnojení dusíkem, chemická ochrana rostlin a boj s plevelem a v neposlední řadě je to správné načasování sklizně.

Při rozhodování o začlenění výroby travních semen do programu je nutné zvážit výhody a nevýhody jejich výroby.

Výhody:

 • Garantovaný odběr vyprodukovaného osiva
 • Možnost využití více sečí
 • Přerušení osevního postupu
 • Prokořenění půdy a obohacení o organickou hmotu
 • Sklizeň trav se provádí před sklizní pšenice, čímž se redukují pracovní špičky
 • Možné použití organických hnojiv (kejda, močůvka)
 • Uplatnění v diversifikaci plodin NV č 50/2015

Nevýhody:

 • Vysoké nároky na počasí zvláště v období květu a sklizně.
 • Je nutné mít možnost sušení nebo alespoň provzdušňování k zabránění ztráty klíčivosti po sklizni.

Pokud se rozhodnete k výrobě trav na semeno, rádi se s Vámi podělíme o naše cenné zkušenosti s jejich pěstováním. V případě zájmu se obraťte na naše regionální obchodní zástupce nebo nás kontaktujte na tel.: 777 772 066.

_______________________________________________________________________

15.9.2015

Meziplodiny a déšť mohou zachránit nedostatek krmiv

Většina obyvatel uvítala rekordní teplé léto po čas dovolené, ale pro zemědělce to má negativní důsledky. I letos byly u nás rozdíly ve srážkách a na jihu jich byl absolutní nedostatek. Rostliny trpěly jak na jaře tak během prázdnin suchem což vede mj. k nedostatku krmiv pro dobytek.

Srážky viditelně chyběly i u kukuřice a v některých místech se uspíšil i čas sklizně. U porostů kukuřice na zrno došlo k posunu pro využití na siláž např. pro bioplynové stanice pro špatně nebo vůbec nevyvinuté palice. Z důvodu vysokých teplot a nedostatku srážek zasychaly i stonky a části listů.

Možnosti pro kukuřici

Z důvodu špatně vyvinutých klasu a poškození rostlin suchem se pohybuje obsah sušiny mezi 27-36% tzn . silážní zralosti je pomalu dosaženo. Vzhledem ke správné konzervaci by měla být sušina min 28%. Pokud je materiál příliš suchý nejde v sile příliš udusat a může dojít k nežádoucí fermentaci. Proto je nutné sklidit kukuřici v optimální sušině.

Čekání na déšť

Po ukončení úmorných veder přišel déšť a šance pro zbytek vegetace hlavně potom  pro meziplodiny, které mohou zaplnit mezeru v krmení . Je zde možno využít rychle rostoucí jílek mnohokvětý – italský, který má vysoký obsah stravitelné vlákniny nebo ho využít ve směsích s jetelovinami nebo luskovinami.

Předpoklady pro úspěšnou sklizeň trav jako meziplodin

 • Dostatečný půdní kontakt pro zajištění vlhkosti pro optimální vzcházení a vývoj rostliny
 • Dostatečná vegetační doba – minimálně 8-10 týdnů
 • Dostatečné množství srážek pro zbytek vegetace

Jílek mnohokvětý italský je ten správný.

Výhodou tohoto jílku při letním využití je, že nemetá v roce výsevu a tvoří kvalitní listovou plochu vhodnou k získání plnohodnotného krmiva. Rozdíly v odrůdách jsou jen minimální. Výnosově jsou tyto jílky slabší oproti jílkům jednoletým, ale pokud je použijeme ve směsi tento rozdíl se smazává. Význam má použít jílky italské pokud plánujeme přesroční využívání na jaře 2016 jako předplodina pro kukuřici a nebo může pokračovat jako hlavní plodina. Zajistí nám dobře pokrytí půdy a zabrání vypařování vody . Pro takovéto využívání jsou dobré odrůdy s dobrou přezimovací schopností , odolné proti rzi.

Směsi přináší výhody:

Zvláště při velikém suchu může směs více druhů mít větší odolnost a snadněji překonat nedostatek vody Výhody přináší směsi s jetelovinami nebo s luskovinami , které jsou na vodu při vzcházení méně náročné než jílek a riziko nevzejití snižují.

Příklady vhodných směsí:

Druhkg/hahmotnostní podíl
Jílek mnohokvětý18,5051,40
Jílek vytrvalý16,5045,80
Jetel luční1,002,80
CELKEM36100

Druhkg/haHmotnostní podíl %
Jílek mnohokvětý2040
Vikev pannonská3060
CELKEM50100

Pro volbu vhodné odrůdy nebo směsi kontaktujte naše obchodní zástupce .

_______________________________________________________________________

24.8.2015

Silážování kukuřice v srpnu ?

V mnoha regionech České republiky chybějící srážky a vysoké teploty zapříčinily, že kukuřice se stala silážování schopná a musí nastoupit řezačky, aby se získala alespoň nějaká kvalita.
Je třeba mít na zřeteli :
Nesklízejte kukuřici za vysokých teplot,  protože hmota je příliš teplá a pokud přijde do rozpáleného silážního žlabu hrozí zde nebezpečí , že nenastanou optimální silážní procesy.
Proto je dobré začít v brzkých ranních hodinách a pokračovat maximálně do oběda, kdy není hmota ještě plně zahřátá.
V ideálním případě použijte silážovací prostředky k zabezpečení optimální konzervace.
_______________________________________________________________________

20.7.2015

Meziplodiny – důležitý prvek „GREENINGU“- začněte už dnes!!

Blíží se termín pro letní výsev meziplodin, tj. 31.7. 2015. Tento termín lze využít zejména po časně sklizených obilninách, zelenině nebo raných bramborách. Porost na pozemku musí být do 20.9. 2015 a musí obsahovat max. 90% vyjmenovaných plodin. AGROKOP HB má pro tyto účely připraveny směsky hořčice, svazenky a pohanky, případně jílku mnohokvětého a jednoletého, které nejlépe splní účel greeningu. Pro započítání 1 ha pro greening je zapotřebí 3,33 ha meziplodin. Porost nesmí být mechanicky nebo chemicky likvidován. Neváhejte a obraťte se na naše obchodní zástupce, pomohou Vám najít nejvhodnější řešení!

_______________________________________________________________________

5.6.2015

Nezapomeňte založit BIOPÁS a čerpejte dotace z AGRO-ENVI

Blíží se zákonný termín 15. červen, kdy musí být založen biopás. AGROKOP HB připravil směsi pro tyto účely pouze ze schválených druhů. V naší nabídce najdete nejen krmný biopás, ale i nektarodárný biopás vhodný pro včely, který druhovým zastoupením kvetoucích rostlin podporuje opylovače a ostatní hmyz. Začlenění biopásů do osevního postupu vede k podpoře biologické rozmanitosti v zemědělské krajině a je doporučováno včelaři.

_______________________________________________________________________

2.6.2015

Senáže už začaly

Po dlouhé mírné zimě a studeném jaru se konečně oteplilo a zemědělci se pustili do senážování. Počasí zatím přeje a dá se očekávat vysoká kvalita píce.

P1200230

Pro vysokou kvalitu senáže rozhodují tři faktory jako je čas sklizně, vlastní způsob senážování a nutriční kvalita porostu daná druhovým složení a zastoupením jednotlivými odrůd. AGROKOP HB může právě napomoci v dodávce kvalitního certifikovaného osiva, které je schopno zajistit vysokou nutriční hodnotu porostu. Volba správného osiva může výrazně napomoci k dosažení vysokého výnosu píce a při vysoké nutriční kvalitě ovlivní ziskovost celého chovu skotu. Můžeme doporučit směsi optimálního druhového složení, které ve správný čas sklizně zajistí tu nejlepší výživovou hodnotu (zejména stravitelnou vlákninu) nutnou pro vysokoprodukční zvířata.

Pro volbu správné travní směsi se obracejte na naše obchodní zástupce.

_______________________________________________________________________

11.5.2015

Osiva pro hnízdiště čejky chocholaté

dotace až 667 Euro/ha v podopatření ochrana čejky chocholaté

čejka chocholatá

AGROKOP HB připravuje pro oblasti s výskytem čejky chocholaté, jejíž hnízdiště najdete nejvíce v jižních a východních Čechách a na jižní Moravě, speciální směsi osiv, které poslouží k její ochraně. Ochrana spočívá v zajištění prostoru, na kterém najdou dostatek potravy a ve vytvoření porostu, jenž chrání hnízdiště, kterých v České republice ubývá. Pokud si osevní směs složenou mj. z prosa, lesknice a slunečnice zaseje aktivní zemědělec, může dostat dotaci, jestliže ovšem splní podmínky dané Nařízením vlády č. 75/2015 Sb. Jedná se například o zabezpečení plochy s hnízdištěm čejky chocholaté proti přejezdům, obhospodařovaná plocha musí činit min. 0,5 ha orné půdy a v určenou dobu je nutno zaset směsi certifikovaných osiv ve stanoveném složení a alespoň v daném minimálním výsevu.

O aktuálním stavu přípravy osevních směsí se informujte u našich obchodních zástupců.

_______________________________________________________________________

Pages: 1 2 3