Polní den obilnin Radostín

Polní den obilnin Radostín, 22.6.2017

Vážení zákazníci, přijměte prosím pozvání na polní den obilnin AGROKOP HB.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zlepšete vzhled Vašeho trávníku přísevem

Po letošní tuhé zimě jsou trávníky často narušené vyzimováním nebo chorobami, jako je např. plíseň sněžná. Proto je důležité pro správný vzhled Vašeho trávníku poškozená místa nebo celý trávník opravit přísevem. Nejdříve pokopejte a prokypřete postižená místa, vyberte vhodnou travní směs AGROKOP HB a vysejte v dávce od 5 do 60 g/m2. Semínka pečlivě zahrabte pod povrch, ne více než 1 cm hluboko. Do tří dnů od provedení přísevu sesekejte okolní trávu na nižší výšku než obvykle. Celý proces můžete zopakovat v průběhu roku a zkombinovat s vertikutací.

Pro volbu optimální směsi kontaktujte naše obchodní zástupce nebo si vyžádejte Katalog trávníkových směsí AGROKOP HB. Vhodnou směs Vám doporučíme také na e-mailu travnismesi@agrokop.com, případně tel. čísle: 777 772 066.

Pohanka jako biosubstrát do bioplynových stanic

Základní údaje

Termín výsevu: polovina května nebo až po sklizní obilovin na GPS, lze vysévat až do poloviny července

Výsevek: 200 klíčících semen/m2, 50-70 kg/ha

Způsob výsevu: secí stroj do řádků jako obiloviny

Odrůdy: Panda, Kora

Chemická ochrana: není potřeba, protože pohanka je vysoce konkurenční v porostu

Hnojení: 40-80 kg N/ha

Sklizeň: září až konec října, řezačkou, obsah sušiny kolem 28%. Výnos se pohybuje od 4,5 do 6,5 t sušiny z hektaru

Výtěžnost metanu: 240-280 l na kilogram organické sušiny

Zvláštnost: dlouhou dobu kvete, pastva pro včely, dodatečná produkce medu, nenáročná plodina

Všeobecně: 

pohanka je jednoletá plodina vysoká až 1,5 m, opylení probíhá pomocí hmyzu. Pochází z Asie a nejvíce je pěstovaná v Rusku, Číně a na Ukrajině.

Pěstuje se pro získávání semen, nebo jako meziplodina pro zelené hnojení, kdy se vysévá v polovině července, případně až v srpnu. Jako meziplodina má nesčetné výhody – potlačuje plevele, chrání půdu před erozí, zabraňuje vyplavování živin a zachovává půdní úrodnost. Vzhledem k dlouhé době kvetení je významným zdrojem nektaru pro včely. Během krátké doby – 100 dní dosahuje obsahu sušiny 28% a je schopná silážování.

Číst dále »

Zvyšování úrodnosti půdy v dlouhodobém horizontu

Ačkoli v zemědělství platí řada pravidel, při využívání půdy se vyskytují možnosti k zamyšlení, jak zvýšit úrodnost půdy v dlouhodobém horizontu. Při využití meziplodin platí řada nařízení ohledně doby setí nebo zastoupení jednotlivých plodin. Hlavním účelem by však mělo být zlepšení půdní struktury, obohacení půdy o dusík a zvýšení úrodnosti půdy. Nabízí se zde řada možností využití kulturních plodin pro zařazení do osevního postupu.

Číst dále »

Srdečně Vás zveme na polní den do Radostína

pozvanka

AGROKOP HB úspěšně založil pokusy trav pro pícní účely

Kvalita pícní trávy pro intenzivní využívání je pro každého zemědělce jedním z nejdůležitějších faktorů v procesu rozhodování o nákupu této plodiny. 

Proto jsme se rozhodli založit pícní pokusy vybraných druhů jílků jednoletých, jílků vytrvalých a kostřav rákosovitých, které mají vysoké předpoklady pro intenzivní využívání při výrobě mléka a nebo ve výkrmu. Pokusy máme založené ve třech lokalitách, kde budeme sledovat mj. výnos zelené a suché hmoty, odolnost vůči chorobám, rychlost obrůstání a také kvalitativní ukazatele jako je NEL, obsah NL, stravitelnost vlákniny apod., abychom Vám mohli nabídnout ten nejlepší produkt dodávaný ve směsích nebo jako čistý komponent (jílek jednoletý). 

O výsledcích pokusů Vás budeme informovat. V případě zájmu můžete jednotlivá stanoviště pokusů navštívit s našimi regionálními obchodními zástupci a shlédnout je osobně.

Vychytané travní směsi

AGROKOP HB nabízí do různorodých podmínek České republiky „Vychytané travní směsi“, které prezentujeme v nejnovějším Katalogu TRAVNÍCH SMĚSÍ A PÍCNIN. Směsi navrhujeme tak, aby přesně odpovídaly druhu a intenzitě využití. Do směsí jsou zařazeny nové výkonné odrůdy, které zajišťují:

 • vysoký výnos hmoty
 • odolnost vůči chorobám
 • vytrvalost
 • využitelnost při více sečích
 • odolnost vůči vyzimování

Dodávané travní směsi se vyznačují vysokou klíčivostí, čistotou, transparentním složením a vysokou krmnou hodnotou. Celý proces výroby probíhá pod dozorem ÚKZÚZ.

Pro volbu té správné směsi se neváhejte obrátit na naše regionální obchodní zástupce.

Zimní odborné semináře

Vážení zemědělci, dovolujeme si Vás pozvat na následující odborné semináře:

Havlíčkův Brod – Perknov, restaurace U Palánů, 22.1.2016, prezence od 8.30 h

Nové Město na Moravě, sál ZD, 27.1.2016, prezence od 8.30 h

Dzbel (okr. Prostějov), pohostinství Dzbel, 3.2.2016, prezence od 8.30 h

Máme pro Vás přichystané aktuální trendy a novinky pro rok 2016.

Množení trav a drobnosemenných leguminóz

Využití travních osiv

 • v zemědělství: pro produkci rostlin ke krmení, jako meziplodiny, k získání výkonných trvalých travních porostů
 • nezemědělské využití: v oblasti kompozice zahrad, při utváření krajinářských parků, golfových hřišť, sportovních stadionů, na okrajích silnic a dálnic apod.

Postup množení travních semen:

 1. výsev čistosevem nebo do krycí plodiny
 2. přihnojení dusíkem
 3. přihnojení dusíkem po sklizni krycí plodiny nebo na podzim
 4. ničení plevelů na podzim nebo na jaře
 5. ošetřování porostu a ochrana na podzim nebo na jaře
 6. hnojení dusíkem na jaře
 7. sklizeňPři úspěšné výrobě travních semen využijte dlouhodobé zkušenosti a poradenství semenářských firem.Nejdůležitější momenty výroby jsou správná volba termínu přihnojení dusíkem, chemická ochrana rostlin a boj s plevelem a v neposlední řadě je to správné načasování sklizně.

Při rozhodování o začlenění výroby travních semen do programu je nutné zvážit výhody a nevýhody jejich výroby.

Výhody:

 • Garantovaný odběr vyprodukovaného osiva
 • Možnost využití více sečí
 • Přerušení osevního postupu
 • Prokořenění půdy a obohacení o organickou hmotu
 • Sklizeň trav se provádí před sklizní pšenice, čímž se redukují pracovní špičky
 • Možné použití organických hnojiv (kejda, močůvka)
 • Uplatnění v diversifikaci plodin NV č 50/2015

Nevýhody:

 • Vysoké nároky na počasí zvláště v období květu a sklizně.
 • Je nutné mít možnost sušení nebo alespoň provzdušňování k zabránění ztráty klíčivosti po sklizni.

Pokud se rozhodnete k výrobě trav na semeno, rádi se s Vámi podělíme o naše cenné zkušenosti s jejich pěstováním. V případě zájmu se obraťte na naše regionální obchodní zástupce nebo nás kontaktujte na tel.: 777 772 066.

Meziplodiny a déšť mohou zachránit nedostatek krmiv

Většina obyvatel uvítala rekordní teplé léto po čas dovolené, ale pro zemědělce to má negativní důsledky. I letos byly u nás rozdíly ve srážkách a na jihu jich byl absolutní nedostatek. Rostliny trpěly jak na jaře tak během prázdnin suchem což vede mj. k nedostatku krmiv pro dobytek.

Srážky viditelně chyběly i u kukuřice a v některých místech se uspíšil i čas sklizně. U porostů kukuřice na zrno došlo k posunu pro využití na siláž např. pro bioplynové stanice pro špatně nebo vůbec nevyvinuté palice. Z důvodu vysokých teplot a nedostatku srážek zasychaly i stonky a části listů.

Číst dále »